Pirmasis projekto etapas vyko kovo-birželio mėnesiais. Po vasaros atostogų, rugsėjį, projekto lektoriai sugrįš į Šiaulių regiono mokyklas. Viena iš projekto tikslinių grupių – pedagogai, kurių dėka bus pasiekta ir antroji – moksleiviai. Regiono mokytojams numatyta 14 seminarų.

Seminarų metu mokytojų įgytos žinios ir gauta dalomoji medžiaga gali būti pritaikoma biologijos, chemijos, gamtos pažinimo, geografijos ir kitų pamokų metu, taip pat gali būti naudojama ir kaip pagalbinė metodinė medžiaga organizuojant įvairius aplinkosauginius renginius.

Projekto vykdytojai pedagogams siekia perteikti kuo daugiau žinių apie tausojantį gamtinių išteklių naudojimą ir atliekų tvarkymą, rūšiavimą, atsakingą gamtinių išteklių naudojimą, atsakingą kasdienį vartojimą bei pateikti kuo daugiau naujos ir naudingos informacijos remiantis Lietuvos ir užsienio šalių patirtimi.

„Sakoma, kad internetas yra „visagalis“ ir kokios tik informacijos ten nėra! Tačiau žinant intensyvų pedagogų darbo krūvį, laiko internetui lieka nedaug. Kitas šio projekto pasirinkimo motyvas buvo – ką iš seminare perteiktų žinių galėsime pritaikyti ugdymo veikloje ir kasdieniame gyvenime. Mūsų bendruomenė atsirenka, kas jai įdomu. Jei tema nepatiks, mokytojų į paskaitas nesuvarysi,“ – sakė Helena Daugmaudienė, Akmenės rajono, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktorė. Taip pat moteris paminėjo, kad ateityje N. Akmenės Ramučių gimnazijos pedagogai norėtų pagilinti žinias apie vandenį: jo kokybę, vandens telkinius ir pan.

Pedagogai domėjosi ir kitais aplinkosauginiais klausimais

Projekto „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ temos apie gamtos išteklių tausojimą, didėjančius atliekų kiekius bei su tuo susijusiu atliekų rūšiavimu ir atsakingo vartojimo skatinimu buvo įdomios ir Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pedagogams.

Pakruojiečiai buvo itin aktyvūs. Apie klimato pokyčius, žmogaus ir civilizacijos įtaką bei neatsakingą gamtos išteklių naudojimą kalbėjusią aplinkosaugos ekspertę, įstaigos „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ direktorę Ingą Ringailaitę apibėrė klausimais.

„Mokytojams seminaras labai patiko, po jo dar diskutavome metodinėse grupėse. Mūsų specialistams svarbūs ir galimi klimato pokyčiai, naftos gavyba ir jos pasekmės, atominė energetika ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų kaimyninėse šalyse. Todėl sakau: šis seminaras mums buvo ne dėl „pliuso“. Kokiame projekte dalyvauti, bendruomenė tariasi mokslo metų pradžioje, norime išgirsti kas mums aktualu, kas išplaukia iš ugdymo įstaigos uždavinių ir tikslų“, - kalbėjo Janina Balčiūnienė, Pakruojo Linkuvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja.

Aktyvūs klausytojai buvo ir Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos pedagogai.

„Viskas, ką išgirdome buvo naudinga. Mokytojas sudomino lektorės paskaita kaip nekenkti aplinkai ir žmogui naudojant įvairią buitinę chemiją. Atsakymas paprastas - reikia žinoti aplinkai draugiškų cheminių medžiagų ženklinimą, etiketėse skaityti jų sudėtį. O geriausia kuo mažiau naudoti arba visai nenaudoti buitinės chemijos namų tvarkymui, o prisiminti išbandytas ir maistui naudojamas priemones, pvz., actą, sodą, citriną. Kai primena senas tradicines švarinimui naudojamas priemones, atrodo ir pačios žinojome... Važiuokite per Lietuvą ir visiems plėskite akiratį“, - palinkėjo Irena Vileikienė, Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos direktorė.