„Atsakingas ūkininkavimas - tai ne tik modernus ūkis ar rekordinis derlius. Tai kasdienis rūpinimasis savo kraštu, savo bendruomene, kaimo mokykla, biblioteka ir tradicijų puoselėjimu. Ten, kur stiprios ir vieningos bendruomenės, pokyčiai ateina greičiau", - pabrėžė šalies vadovė žemdirbiams perduotame sveikinime.

Prezidentės teigimu, bendros pastangos padėjo iškovoti teisingesnį finansavimą Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai naujame ES biudžete, nors sąlygos buvo labai sudėtingos. Tačiau tam, kad situacija pasikeistų iš esmės, reikia ne tik politinių pastangų. Reikalingas ir svarus ūkininkų indėlis. Lietuvos pozicijas gali sustiprinti tik skaidrumas, pagrįsta ir objektyvi informacija apie patiriamas sąnaudas, tvirti ir neginčijami argumentai.

Pasak šalies vadovės, Lietuvos žemdirbių darbštumas ir meilė žemei, žinių siekis ir imlumas naujovėms jau pakeitė Lietuvos kaimą - jis tampa modernus ir konkurencingas.

Prezidentės teigimu, suvažiavimas, kuriame dalyvauja keli tūkstančiai ūkininkų iš visos Lietuvos, yra puiki galimybė apžvelgti padėtį šalies žemės ūkyje, aptarti vykstančias permainas ir atvirai pakalbėti apie svarbiausias problemas.

Šalies vadovė palinkėjo žemdirbiams prasmingų diskusijų ir ilgalaikių sprendimų Lietuvos labui.