Aplinkos ministerijos išplatintame spaudos pranešime rašoma, kad didžiąją šios sumos dalį – 5460 litų – sudaro ieškinys už draudžiamu būdu (kilpomis) sumedžiotą suaugusią, 18 mėnesių, stirnos patelę. Šis ieškinys apskaičiuotas jau pagal naujus dešimteriopai padidintus laukinių gyvūnų rūšims padarytos žalos apskaičiavimo bazinius įkainius, kurie įsigaliojo sausio 15 d.

Sausio 15 d. Biržų rajono aplinkosaugininkai išaiškino šiurkštų brakonieriavimo atvejį – nustatė vietos gyventoją, kilpa sumedžiojusį stirną. Šalia pažeidėjo sodybos esančiame miškelyje jie rado dar tris paspęstas kilpas žvėrims gaudyti.

Pranešime rašoma, kad brakonieriaus namuose pareigūnai aptiko ir nudirtą jauno šerniuko kailį bei mėsą. Paaiškėjo, kad šis 8-10 mėnesių jauniklis taip pat buvo sumedžiotas kilpa. Kadangi šerniuką brakonierius buvo sugavęs prieš savaitę, gamtai padaryta žala apskaičiuota dar pagal senuosius įkainius – už šerno jauniklį bus pateiktas 327 Lt ieškinys. Pagal naujuosius įkainius brakonieriui būtų tekę atlyginti 3276 Lt.

Vyrui taip pat bus skirta ir administracinė nuobauda – už tokį pažeidimą yra numatyta nuo dviejų iki keturių tūkstančių litų bauda.

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento puslapyje rašoma, kad Biržų rajono agentūros specialistai 2012-aisias įsitikino, jog ir daug medžiotojų nepaiso nei etikos normų, nei per ilgus metus susiformavusių medžioklės kultūros tradicijų, o jau nekalbant, apie teisės aktų reglamentuojančių medžioklę reikalavimų laikymąsi.

Per 2012 metus Biržų agentūros specialistai organizavo 12 reidų gyvūnijos ištekliams apsaugoti. Reidų metu nustatyta 12 medžioklės taisyklių pažeidimų, 2 atliekų deginimo pažeidimai, vienas vandens telkinio apsauginės juostos pažeidimas.

Devyni iš dvylikos nustatytų medžioklės pažeidimų yra šiurkštūs Medžioklės taisyklių pažeidimai. Biržų rajono agentūra geranoriškai pasiūlė atlyginti laukinių gyvūnų rūšims padarytą žalą dviem pažeidėjams. Žala gyvūnijos ištekliams buvo padaryta, kai draudžiamu laiku buvo sumedžiotos elnio patelė ir jauniklius vedžiojanti (maitinanti) šerno patelė. Apskaičiuota žala už elnio patelę – 1116,15 Lt, už maitinančią šerno patelę – 1594,50 Lt. Žalas pažeidėjai geranoriškai atlygino.

Nustatyti įvairūs medžioklės taisyklių pažeidimai nuo medžioklės lapo nepildymo iki medžiojimo draudžiamais būdais, įrankiais ar medžiojimo draudžiamu medžioti laiku. Specialiosios teisės, teisės medžioti, atėmimas skirtas 4 asmenims, pažeidimų padarymo įrankiai konfiskuoti 3 asmenims, kitiems pažeidimus padariusiems asmenims skirtos baudos nuo 200 Lt iki 4000 Lt. Iš jų 4 bylos nagrinėjamos teisme.

Užkertant kelią pažeidimams labai svarbi ir visuomenės pagalba. Aplinkos ministerija dėkoja visiems žmonėms, pranešantiems apie brakonierius. Gyventojai, pastebėję pažeidimus, apie juos turėtų nedelsdami pranešti to regiono, kuriame pastebėtas pažeidimas, aplinkos apsaugos departamento (RAAD) Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai ar rajono agentūrai.

Alytaus RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 868659494, 868676010, 868676009, 868660931.

Kauno RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 868603706, 862040249, 868655829, 862110660.

Klaipėdos RAAD Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 861838833, 8698 24405, 868612539, 861845839, 868612537, 868610155.

Klaipėdos RAAD Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 869844527, 861223645, 868610157, 868729941, 868610147.

Marijampolės RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 861597870, 868247730, 861017281, 868218571, 861150084.

Panevėžio RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 868692859, 868673817, 861466342, 868692839.

Šiaulių RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 861248266, 868251876, 862049596, 862091456, 861533427.

Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 8 686 48 407, 868632927, 868632920, 869806234, 861276829, 861133690.

Vilniaus RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, tel. 868649176, 861495287, 868235014 , 866237957, 861869973, 861842911, 866253358.