Dysnų ežeras Ignalinos rajone vienas iš labiausiai pamėgtų brakonierių tarpe. Gal todėl, kad yra vienas iš toliausiai esančių nuo regiono centro, vienas didžiausių regione, daugelyje vietų sunkiai prieinamas, o starkių ten dar tikrai yra. Labai retas atvejis, kad Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, atvykę prie šio ežero, nesulaikytų neteisėtos žvejybos mėgėjų.

Organizuoti budėjimo prie šio ežero ištisą parą Utenos regiono aplinkosaugininkai neturi galimybės, nes be šio ežero jų kontroliuojamoje teritorijoje, neskaitant upių, yra dar 1001 vandens telkinys.

Išstudijavę pažeidėjų psichologiją, oro sąlygas ir remdamiesi profesine nuojauta prie Dysnų Utenos GGAI pareigūnai atvyksta kaip įmanoma dažniau.

Lapkričio 14 d. šiame ežere tinklus tikrinančius, aplinkosaugininkams gerai žinomus du gyventojus iš Moliakalnio kaimo, pareigūnai užfiksavo vidurdienį. Kai baigę darbą pažeidėjai grįžo į krantą, vienas vyras nešinas plastikine dėže patraukė link namų ir buvo sulaikytas, valtyje likęs kitas pažeidėjas suskubo slėpti valtį neįžengiamuose pakrantės švendrynuose, žinodamas, kad už tokią veiklą valtis eilinį kartą bus paimta ir konfiskuota.

Brakonierių manevras nepasiteisino, valtis buvo surasta ir išvežta. Valtį slėpęs vyras tik laikinai išvengė akistatos su aplinkosaugininkais, kadangi pagal galiojančius teisės aktus, protokolą pažeidėjui pareigūnai turi teisę surašyti per 6 mėnesius nuo pažeidimo padarymo dienos. Tą kartą tik piliečiui nešusiam nelegalų laimikį buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, surasta ir ištraukta 14 statomų tinklų, paimta neteisėtai sugauta žuvis, paskaičiuota gamtai padaryta žala.

Lapkričio 28 d. Utenos RAAD pareigūnai dar su tamsa vėl nuvyko prie Dysnų ežero, tikėdamiesi susitikti su „skolininku“.

Apie 10 valandą tie patys piliečiai, tik jau kita valtimi, vėl pradėjo tikrinti tinklus. Šį kartą buvo nuspręsta pažeidėjus sulaikyti dar negrįžusius į krantą.

Nereikėjo ir minutės, kai aplinkosaugininkų kateris atsidūrė prie pažeidėjų. Pastarieji dar bandė atsikratyti pažeidimo padarymo įkalčių – išpylė sugautą žuvį, tačiau keletą dienų tinkluose išbuvusi žuvis buvo negyvybinga ir nenuskendo.

Aplinkosaugininkai ne tik žuvį surinko, bet dar surado ir ištraukė neteisėtai pastatytų 11 statomų tinklų.

Nustatyta, kad šį kartą abu piliečiai neteisėtai buvo sugavę 9 lydekas, 2 starkius, 24 karšius, 3 ešerius ir 5 kuojas, tuo padarydami 2211,25 Lt žalą gamtai. Dabar jau piliečiui buvo surašyti 2 administracinės teisės pažeidimų protokolai – vienas iš jų ir už lapkričio 14 d. „skolą“. Eilinį kartą paimta ir medinė irklinė valtis. Plaukiojimo priemonės pas šiuos piliečius turbūt jau baigiasi, nes kad ir po remonto, bet šios valties borte žiojėjo išpuvusi beveik kumščio dydžio skylė.

Kadangi lengvinančių pažeidimo padarymo aplinkybių šiais atvejais įžvelgti tikrai sunku, pažeidėjams gręsia maksimalios administracinės baudos su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Pastebėję gamtosaugos pažeidimus, skambinkite šiais telefonais:

Vilniaus regionas: 8-5 2102567, 8 614 40072
Kauno regionas: 8 37 409797, 8 686 03706
Alytaus regionas: 8 315 56745, 8 686 59494
Marijampolės regionas: 8 343 97806, 8 615 97870
Klaipėdos regionas: 8 46 367034, 8 618 38833
Šiaulių regionas: 8 41 596 423, 8 682 51876
Panevėžio regionas: 8 45 508962, 8 686 92859
Utenos regionas: 8 389 69264, 8 686 48407

Apie aplinkos ministerijos sistemos darbuotojų korupcijos ir pareigų nevykdymo atvejus galite pranešti Aplinkos ministerijos "Karštosios linijos" telefonais: (8-5) 266 35 96, (8-5) 266 35 97, (8-5) 266 35 98, (8-5) 266 2717. Autoatsakovas visą parą: (8-5) 2663598.

Per pirmąjį šių metų pusmetį valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) duomenimis, išaiškino daugiau kaip septynis šimtus šiurkščių gyvūnijos išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimų – pustrečio šimto daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Tai itin sustiprintos aplinkosauginės kontrolės išdava.

Kaip sakė AAA Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus vedėjas Kęstutis Motiekaitis, brakonieriams išaiškinti regioninių aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai rengia vis daugiau reidų ir ypač daug dėmesio skiria šiurkštiems pažeidimams atskleisti.

Vien per pirmąjį šių metų pusmetį buvo organizuota beveik 1800 reidų. Kaip rodo jų rezultatai, labiausiai nepaisoma žvejybos taisyklių – nustatyti 644 pažeidimai. Daugiausia tokių pažeidimų išaiškinta Klaipėdos regione – 162.

Noras pasipelnyti iš neteisėtos žvejybos brakonieriams dažnai baigiasi nemažais nuostoliais, nes tenka ne tik sumokėti administracinę baudą, bet ir atlyginti gamtai padarytą žalą. O sumos gali būti ir tūkstantinės. Antai du Švenčionių rajono gyventojai, baigiantis pavasariui neteisėtai žvejoję Ūsių ežere Ignalinos rajone, per anksti apsidžiaugė, penkiolika pastatytų tinklų sugavę arti 90 lydekų ir dar 60 kitokių žuvų. Abiem pažeidėjams buvo skirtos 450 Lt baudos ir pateiktas 10,4 tūkst. litų ieškinys gamtai padarytai žalai atlyginti.

Vienas šiurkščiausių medžioklės reikalavimų pažeidimų, su kuriais aplinkosaugininkai susidūrė pirmąjį pusmetį, – tai neteisėtas laukinių gyvūnų medžiojimas šalia atokios Rudžionių kaimo Širvintų rajone sodybos, miškelyje įrengus jiems šėryklą. Vasario mėnesį brutalius brakonierius sulaikė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, pasitelkę pagalbon policijos pareigūnus. Vienam pažeidėjui skirta 2,5 tūkst. litų, kitam pažeidėjui – 3 tūkst. litų administracinė bauda. Jiems taip pat teks atlyginti daugiau kaip tūkstančio litų gamtai padarytą žalą. Iš pažeidėjų konfiskuoti visi brakonieriavimo įrankiai ir priemonės. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais vienam iš pažeidėjų gresia ir baudžiamoji atsakomybė.

Už gyvūnijos naudojimo reikalavimų pažeidimus šių metų pirmąjį pusmetį iš viso buvo skirta daugiau kaip 364 tūkst. litų administracinių baudų. Už gyvūnijos ištekliams padarytą žalą pateikta 296,6 tūkst. litų civilinių ieškinių – dvigubai daugiau nei per tą patį 2011 metų laikotarpį. Gerokai daugiau konfiskuota ir brakonieriavimo įrankių bei priemonių. Pareigūnai iš pažeidėjų paėmė per tūkstantį tinklinių žvejybos įrankių – pusantro šimto daugiau nei per visus praėjusius metus (pernai buvo paimti 873 tinklai). Daugiausia tinklų konfiskuota Klaipėdos (299) ir Utenos (206) regionuose. Neteisėtai žvejoję pažeidėjai taip pat neteko dešimties valčių, apie 450 draudžiamų mėgėjiškos žūklės įrankių. Iš medžioklės taisykles pažeidusių asmenų paimta 15 medžioklinių šautuvų, per šimtą kitų draudžiamų medžioklės įrankių – spąstų, kilpų.

Kadangi daugiausia pažeidimų padaroma po darbo valandų, aplinkosaugininkams tenka budėti ir naktimis. Aptikti brakonierius padeda specialūs naktinio matymo prietaisai, termovizoriai ir kita nauja neseniai įsigyta stebėjimo įranga.