Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, lapkričio 23 d. vakarą gavę informaciją apie sistemingai vykdomą neteisėtą žvejybą Galuonų ežere ( Molėtų r.). Aplinkosaugininkams pasaloje teko išbūti iki ryto.

Apie 11 val. nuo Maciūniškių kaimo valtimi išplaukė vyras. Aplinkosaugininkai šį žmogų atpažino iš karto. Tai šio kaimo gyventojas, kurį jau ne kartą buvo tekę sulaikyti ir bausti už neteisėtą žvejybą statomais tinklais.

Išsitraukęs iš anksčiau pastatytus du statomus tinklus vyras grįžo į krantą ir eilinį kartą buvo sulaikytas.

Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes nustatyta, kad brakonierius neteisėtai sugavo 1 starkį, 1 vėgėlę, 5 karšius, 19 kuojų ir 5 ešerius, tuo padarydamas 524,28 Lt žalą gamtai, kurią privalės atlyginti. Be to dar bus skirta ir administracinė bauda nuo 400 iki 1000 Lt.

Lapkričio 24 d. Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija toliau vykdė medžiotojų klubų ir būrelių tikrinimus medžioklių metu, kai medžiojama su varovais. Tikrinamas medžiotojų blaivumas, medžioklės dokumentai, saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų vykdymas.

Patikrinus Vilniaus medžiotojų klubo „Drūkšiai“ medžioklės dokumentus pažeidimų paaiškėjo, kad padaryti pažeidimai. Iš 24 medžioklėje dalyvavusių medžiotojų, trims surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolai. Tame tarpe ir medžioklės vadovui.

Aplinkosaugininkai drąsiai teigia, kad dauguma jų padaroma dėl atsakomybės trūkumo tiek iš medžiotojų tiek ir iš medžioklės vadovų pusės. Šiuo atveju vienas iš medžiotojų visą dieną medžiojo neįrašytas į medžioklės lapą. Vadovas aiškino, kad šį medžiotoją į medžioklės lapą pamiršo įrašyti, tuo tarpu medžiotojas ramia sąžine medžiojo žinodamas, kad medžioklės lape nepasirašė, nors pasirašyti privalėjo.

Už medžioklę be galiojančio medžioklės lapo baudos gana griežtos – nuo 500 Lt iki 1000 Lt su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimas nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Aplinkosaugininkai medžiotojams primena, kad už jiems priklausančius dokumentus ir juose esančius įrašus atsakingi yra jie patys. Nustatoma nemažai atvejų, kai medžiotojų bilietai susitrynę, neįskaitomi įrašai ir t. t. Tokiu atveju būtina kreiptis į Utenos RAAD Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją dėl naujo medžiotojo bilieto išdavimo.

Aplinkosaugininkas su medžiotojais
Foto: Utenos RAAD

Pastebėję gamtosaugos pažeidimus, skambinkite šiais telefonais:

Vilniaus regionas: 8-5 2102567, 8 614 40072
Kauno regionas: 8 37 409797, 8 686 03706
Alytaus regionas: 8 315 56745, 8 686 59494
Marijampolės regionas: 8 343 97806, 8 615 97870
Klaipėdos regionas: 8 46 367034, 8 618 38833
Šiaulių regionas: 8 41 596 423, 8 682 51876
Panevėžio regionas: 8 45 508962, 8 686 92859
Utenos regionas: 8 389 69264, 8 686 48407

Apie aplinkos ministerijos sistemos darbuotojų korupcijos ir pareigų nevykdymo atvejus galite pranešti Aplinkos ministerijos "Karštosios linijos" telefonais: (8-5) 266 35 96, (8-5) 266 35 97, (8-5) 266 35 98, (8-5) 266 2717. Autoatsakovas visą parą: (8-5) 2663598.

Per pirmąjį šių metų pusmetį valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) duomenimis, išaiškino daugiau kaip septynis šimtus šiurkščių gyvūnijos išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimų – pustrečio šimto daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Tai itin sustiprintos aplinkosauginės kontrolės išdava.

Kaip sakė AAA Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus vedėjas Kęstutis Motiekaitis, brakonieriams išaiškinti regioninių aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai rengia vis daugiau reidų ir ypač daug dėmesio skiria šiurkštiems pažeidimams atskleisti.

Vien per pirmąjį šių metų pusmetį buvo organizuota beveik 1800 reidų. Kaip rodo jų rezultatai, labiausiai nepaisoma žvejybos taisyklių – nustatyti 644 pažeidimai. Daugiausia tokių pažeidimų išaiškinta Klaipėdos regione – 162.

Noras pasipelnyti iš neteisėtos žvejybos brakonieriams dažnai baigiasi nemažais nuostoliais, nes tenka ne tik sumokėti administracinę baudą, bet ir atlyginti gamtai padarytą žalą. O sumos gali būti ir tūkstantinės. Antai du Švenčionių rajono gyventojai, baigiantis pavasariui neteisėtai žvejoję Ūsių ežere Ignalinos rajone, per anksti apsidžiaugė, penkiolika pastatytų tinklų sugavę arti 90 lydekų ir dar 60 kitokių žuvų. Abiem pažeidėjams buvo skirtos 450 Lt baudos ir pateiktas 10,4 tūkst. litų ieškinys gamtai padarytai žalai atlyginti.

Vienas šiurkščiausių medžioklės reikalavimų pažeidimų, su kuriais aplinkosaugininkai susidūrė pirmąjį pusmetį, – tai neteisėtas laukinių gyvūnų medžiojimas šalia atokios Rudžionių kaimo Širvintų rajone sodybos, miškelyje įrengus jiems šėryklą. Vasario mėnesį brutalius brakonierius sulaikė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, pasitelkę pagalbon policijos pareigūnus. Vienam pažeidėjui skirta 2,5 tūkst. litų, kitam pažeidėjui – 3 tūkst. litų administracinė bauda. Jiems taip pat teks atlyginti daugiau kaip tūkstančio litų gamtai padarytą žalą. Iš pažeidėjų konfiskuoti visi brakonieriavimo įrankiai ir priemonės. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais vienam iš pažeidėjų gresia ir baudžiamoji atsakomybė.

Už gyvūnijos naudojimo reikalavimų pažeidimus šių metų pirmąjį pusmetį iš viso buvo skirta daugiau kaip 364 tūkst. litų administracinių baudų. Už gyvūnijos ištekliams padarytą žalą pateikta 296,6 tūkst. litų civilinių ieškinių – dvigubai daugiau nei per tą patį 2011 metų laikotarpį. Gerokai daugiau konfiskuota ir brakonieriavimo įrankių bei priemonių. Pareigūnai iš pažeidėjų paėmė per tūkstantį tinklinių žvejybos įrankių – pusantro šimto daugiau nei per visus praėjusius metus (pernai buvo paimti 873 tinklai). Daugiausia tinklų konfiskuota Klaipėdos (299) ir Utenos (206) regionuose. Neteisėtai žvejoję pažeidėjai taip pat neteko dešimties valčių, apie 450 draudžiamų mėgėjiškos žūklės įrankių. Iš medžioklės taisykles pažeidusių asmenų paimta 15 medžioklinių šautuvų, per šimtą kitų draudžiamų medžioklės įrankių – spąstų, kilpų.

Kadangi daugiausia pažeidimų padaroma po darbo valandų, aplinkosaugininkams tenka budėti ir naktimis. Aptikti brakonierius padeda specialūs naktinio matymo prietaisai, termovizoriai ir kita nauja neseniai įsigyta stebėjimo įranga.