Šalyje didėja naudingųjų išteklių gavyba – tai rodo 2011 m. duomenys, kuriuos apibendrino Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) prie Aplinkos ministerijos. Daugiausia išgaunama žvyro, dolomito, durpių, klinčių.

Pernai išgauta 6590 tūkst. kubinių metrų žvyro – 400 tūkst. kub. m daugiau negu 2010 m., 1447 tūkst. kub. m dolomito (297 tūkst. kub. m daugiau), 1247 tūkst. kub. m mažaskaidžių durpių (330 tūkst. kub. m daugiau), 890 tūkst. kub. m kitų durpių (133 tūkst. kub. m daugiau), 572 tūkst. kub. m klinčių (118 tūkst. kub. m daugiau).

Pasak LGT direktoriaus pavaduotojo Jono Satkūno, iš viso šalyje surasta ir ištirta septyniolika rūšių naudingųjų išteklių. Tai, be minėtųjų, molis, smėlis, akmens druska, anhidritas, geležies rūda, gėlavandenė klintis, gintaras, gipsas, glaukonitinis priesmėlis, kreidos mergelis, nafta, opoka ir sapropelis. Atskirų rūšių naudingieji ištekliai šalies teritorijoje pasiskirstę nevienodai.

Akmens druskos yra Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. Vienintelis išžvalgytas anhidrito telkinys – Kauno rajone. Visi surasti dolomito telkiniai išsidėstę šiaurinėje šalies dalyje, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse. Durpių telkinių yra visoje šalies teritorijoje, o daugiausia – Šiaulių, Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos ir Alytaus apskrityse. Geležies rūdos telkinys yra Varėnos rajone. Gėlavandenės klinties (klinties tufo, ežerų klinties, mergelio) išteklių daugiausia randama Alytaus ir Vilniaus apskrityse. Gipso išteklių yra Kauno rajone esančiame anhidrito telkinyje ir Pasvalio rajone. Glaukonitinio priesmėlio rasta Alytaus ir Vilniaus apskrityse. Visi ištirti klinties ištekliai yra šiaurinėje Lietuvos dalyje – Šiaulių apskrities teritorijoje. Kreidos mergelio išteklių turtingos Alytaus ir Marijampolės apskritys. Molio randama beveik visoje šalyje, išskyrus Klaipėdos apskritį. Daugiausia jo išteklių išžvalgyta Šiaulių, Marijampolės, Kauno ir Utenos apskrityse.

Naftos išteklių turtingiausia yra Klaipėdos apskritis, nedaug jos rasta Marijampolės, Telšių ir Tauragės apskrityse. Vienintelis išžvalgytas opokos telkinys yra Tauragės apskrityje. Sapropelio aptinkama visoje Lietuvos teritorijoje, o išžvalgyti yra Šiaulių, Alytaus, Tauragės ir Telšių apskričių ištekliai. Plačiausiai paplitęs žvyras ir smėlis, o daugiausia išžvalgytų jų išteklių yra Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Klaipėdos ir Tauragės apskrityse.

Leidimai naudoti naudinguosius išteklius 2011 m. pabaigoje buvo išduoti 279 šalies įmonėms. Penkios įmonės turi leidimus naudoti ir žvalgyti naftos telkinius.