Ne tik savaitgaliais, bet ir savaitės viduryje prie Lietuvos ežerų netrūksta poilsiautojų. Aplinkosaugininkai sako, jog dažnas iš jų nepaiso taisyklių ir kuo arčiau ežero bando privažiuoti automobiliu.

Gražutės regioninio parko Švento kraštovaizdžio draustinyje yra unikalus benuotakis Švento ežeras, kurio vandens skaidrumas siekia 6,5 metro, krantai lėkšti, smėlis baltas, smulkus - tarsi prie jūros. Todėl vasaros sezono metu šį ežerą aplanko daug poilsiautojų. Čia kasmet daugėja išvažinėtų miško pakločių, poilsiautojų paliktų šiukšlių, savavališkų stovyklaviečių.

Todėl privažiavimas prie vieno švariausių Aukštaitijos ežerų pradėtas riboti. Stovyklautojai ir turistai mašinas, motociklus turi palikti už 200 metrų nuo pakrantės.

Trečiadienį reidą šio ežero pakrantėse vykdę Visagino savivaldybės agentūros inspektoriai skelbia radę ne vieną vairuotoją, kuris nepanoro iki ežero toliau paėjėti pėsčias.

Įvažiavimo prie Švento ežero keliuose įrengti ženklai „Zona, kurioje draudžiama stovėti“. Pagal Kelių eismo taisykles, tai reiškia, kad „transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo, išskyrus specialiai stovėjimui skirtas ir atitinkamais ženklais pažymėtas vietas“.

Prieš draudžiamąjį ženklą įrengtas ir ženklas „P“ (stovėjimo vieta), kur automobilį palikti galima, tačiau aplinkosaugininkai pasakoja, jog vieni poilsiautojai tikina, kad pirma kartą atvažiavo prie Švento ežero ir negirdėjo apie įsigaliojusius apribojimus ar nežinojo ženklo reikšmės, kiti sako, kad nematė ženklų, įspėjančių apie draudimą.

Vairuotojams, kurie nežino taisyklių reikalavimų ir pažeidžia saugomos teritorijos režimą, gresia baudos: nuo 300 iki 500 litų, o pakartotinai pažeidusiems šiuos reikalavimus – nuo 800 iki 1500 litų.

Reido metu parke sutikti poilsiautojai buvo įspėti ir atsakingai elgtis gamtoje: nešiukšlinti, nekūrenti laužų ir nestatyti palapinių tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose, nekirsti ir nežaloti medžių, nenaikinti laukinės augalijos, neardyti miško paklotės ar kitaip neniokoti aplinkos.