„Šis susitarimas suartins Gruzijos piliečius ir ES gyventojus ir sustiprins turizmo bei verslo ryšius. Jis priimtas po to, kai Gruzija įgyvendino būtinas reformas, susijusias su dokumentų saugumu, pasienio valdymu, migracija ir prieglobsčiu. Taip pat šis susitarimas tapo įmanomu dėl neseniai priimto sustabdymo mechanizmo“, - teigė Maltos vidaus reikalų ir nacionalinio saugumo ministras Carmelo Abela.

Priimtą reglamentą dabar turi pasirašyti Europos Taryba ir Europos Parlamentas, tada jo tekstas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios praėjus 20-iai dienų nuo paskelbimo, tuo pat metu kaip ir naujasis bevizio režimo sustabdymo mechanizmas.

Pirmadienį paskelbta informacija apie valstybių narių pritarimą šiam siūlymui - dar vienas žingsnis bevizio režimo Gruzijai įsigaliojimo link. Anksčiau šį mėnesį jį jau parėmė ES įstatymų leidėjai. Tačiau tiek valstybių narių taryba, tiek Bendrijos parlamentas šį dokumentą dar turės pasirašyti oficialiai.

Gruzija bevizio režimo siekė jau kurį laiką, ir ES migracijos ir vidaus reikalų komisaras Dimitris Avramopulas (Dimitris Avramopoulos) tai pavadino "istorine diena Gruzijai ir jos piliečiams".

Šis reglamentas yra formalus 539/2001 reglamento pakeitimas, perkeliantis Gruziją iš I priedo (šalys, kurių piliečiams reikalinga viza įvažiuoti į Šengeno zoną) į II priedą (bevizio režimo šalys). Gruzijos piliečiams, kurie su biometriniu pasu vyks į ES ne ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui verslo, turizmo ar šeimos reikalais, vizos nebereikės.

Šios priemonės negalios įvažiuojant į Airiją ir Jungtinę Karalystę, remiantis prie ES sutarčių pridėtais protokolais. Šios šalys ir toliau taikys vizų režimą, nurodytą jų nacionaliniuose teisės aktuose.