Pristatydama pirmąjį ekonominės politikos koordinavimui skirtą Europos semestrą, kuriuo valstybėms narėms suteikiama galimybė iš anksto, dar rengiant nacionalinį biudžetą ir reformų programas, koordinuotis europiniu lygmeniu, ES vykdomoji valdžia pateikė eilę griežtų rekomendacijų, pavadinimu „Metinio augimo apžvalga“, kurių Europos šalių sostinės privalės laikytis.

Europos aukščiausiųjų pareigūnų trio, centro dešiniųjų frakcijos narys Europos Komisijos (EK) vadovas Jose Manuelis Barroso, už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas EK narys liberalas Ollis Rehnas bei už užimtumą ir socialinius reikalus atsakingas komisaras Laszlo Andoras planus pristatė Europos sostinėje.

O.Rehnas žurnalistams sakė, kad „negailestingi“ biudžeto karpymai ir „struktūrinės reformos“ buvo būtinos, kad Europa galėtų išbristi iš tebevykstančios skolų krizės ir būtų sugrąžinta į augimą.
„Be esminių pokyčių ekonomikoje, Europa atsidurs stagnacijos būsenoje ir įstrigs klampiame bedarbystės, didžiulių įsiskolinimų ir mažo augimo liūne“, - sake O.Rehnas.