EP Liberalų ir demokratų aljanso už Europą grupės pirmininkas (ALDE) Guy Verhofstadtas sakė:

„Liūdna, tačiau net mums sutikus padidinti biudžetą, Taryba atsisakė veltis į bet kokias kalbas apie apie nuosavus išteklius. Vienintelis mūsų prašymas buvo, kad ateityje nuosavi ištekliai (pirmieji mokesčiai, renkami tiesiai į ES biudžetą – myEP.lt) būtų laikomi svarbesne biudžeto dalimi. Mes nekalbame apie papildomus mokesčius. Kalbame apie galimybes sumažinti valstybines įmokas ir pakeisti jas tiesiogine parama. Tai nėra revoliucinės idėjos. Pirmaisiais 1957 m. dešimtmečiais visas Europos biudžetas buvo grindžiamas nuosavais ištekliais. Iš naujo pristatę šią sistemą, nutrauktume ginčus dėl valstybinių įmokų ir nuolaidų tarp neto mokėtojų ir neto gavėjų. Taryba nenoras apie tai net pasvarstyti, įrodo jos antipatiją viskam, kas grindžiama Bendrijos priemonėmis. Tai didžiulis nusivylimas", - pranešime spaudai teigia G. Verhofstadtas

„Kiti Parlamento reikalavimai taip pat nebuvo neįveikiami. Prašėme suteikti biudžetui 0,3 proc. „lankstumo“ galimybę, jei atsirastų papildomų išlaidų poreikis. Jei ne Lisabonos sutartis, šiuos 4 mlrd. eurų Taryba galėtų panaudoti kaip tik nori. Parlamentas iš anksto paprašė paaiškinti, kam ši suma galėtų būti panaudota. Nors Lisabonos sutartyje teigiama, kad sprendimui priimti būtinas Parlamento ir Tarybos Kvalifikuotos daugumos balsavimas (QMV), Tarybos derybininkai nusprendė naudoti vienbalsiškumą, taip suteikdami kiekvienam Europos finansų ministrui veto teisę. Tai nėra tinkamas būdas dirbti. Maža to, jis pažeidžia sutarties taisykles“, - savo nuomonę dėsto europarlamentaras.

Žlugus deryboms dėl kitų metų ES biudžeto, Europos Komisijos narys Januszas Lewandowskis savo pareiškime taip pat apgailestauja, kad nepavyko susitarti.

Januszas Lewandowskis
Foto: Scanpix

„Europos Sąjungos biudžetas yra ne Briuseliui. Jis yra Europos piliečiams, verslui, tyrėjams, studentams, kaimo bendruomenėms, miesteliams, miestams ir regionams visoje Sąjungoje. (...)
Panašu, kad visas procesas užtruks keletą mėnesių, todėl nuo 2011 m. sausio mėn. Tai užvilkins svarbių valstybių narių iniciatyvų ir investicijų finansavimą – 90% ES biudžeto lėšų skiriama investicijoms, kuriomis skatinamas ūkio augimas ir kuriamos darbo vietos. Bus atidėtos mūsų valstybėse narėse ūkio augimą, tyrimus ir plėtrą skatinančios priemonės“, - sakoma eurokomisaro pranešime spaudai.

Komisija pradės rengti naują 2011 m. biudžeto projektą. Komisijai paskelbus naująjį biudžeto projektą, Taryba ir po to Parlamentas turės dėl jo priimti savo poziciją, ir tada vyks nauja taikinimo procedūra.