L. Andrikienė savo pranešime ypatingą dėmesį skyrė ES gairėms dėl žmogaus teisių, religijos ar tikėjimo laisvei, laisvei reikšti savo mintis ir įsitikinimus, žmogaus teisėms kovos su terorizmu kontekste, dialogams ir konsultacijoms žmogaus teisių klausimais su ES nepriklausančioms šalims, ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms, paramos rinkimams ir rinkimų stebėjimo bei kitiems klausimams.

Po dokumento pateikimo svarstymui kiti EP nariai pateikė 423 pataisas. Nė vienas EP narys nebalsavo prieš, du susilaikė.

L. Andrikienės pranešimas įvertina žmogaus teisių padėtį pasaulyje nuo 2008 m. vidurio iki 2009 m. pabaigos. Galutinis pranešimo priėmimas EP planuojamas gruodžio mėnesį vyksiančios plenarinės sesijos metu Strasbūre.Leonidas Donskis, kuris rengiant šį pranešimą dirbo Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ frakcijos (ALDE) šešėliniu pranešėju, ataskaitai pateikė kelias dešimtis pasiūlymų, kurių dauguma papildys L.Andrikienės ataskaitą, sakoma L.Donskio biuro pranešime spaudai.

Pasiūlymus pateikė ir L. Donskis

Vienas pagrindinių dalykų, į kurį L. Donskis siekė atkreipti dėmesį teikdamas savo pasiūlymus, buvo konkretūs instrumentai bei priemonės aktyvesnei ES veiklai žmogaus teisių srityje, Tarp europarlamentaro pasiūlymų - ES įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherinai Ashton bei valstybių narių užsienio reikalų ministrams prieš kiekvieną JT Žmogaus teisių tarybos bei JT Generalinės asamblėjos sesiją priimti sprendimus, nusakančius ES prioritetus ir gaires žmogaus teisių srityje.

L.Andrikienė EP Žmogaus teisių pakomitetyje dirba jau šešerius metus. Praeitoje EP kadencijoje ji buvo didžiausios EP Europos liaudies partijos politinės grupės koordinatorė žmogaus teisių klausimais, o šią kadenciją paskirta EP Žmogaus teisių pakomitečio vicepirmininke.

ES skiria didelį dėmesį žmogaus teisėms savo užsienio politikoje. Žmogaus teisių apsaugos principai yra įtvirtinami visuose dvišalio bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis, žmogaus teisių bei demokratijos sklaida pasaulyje sudaro vertybėmis grįstos ES užsienio politikos pagrindą.