Guyus Verhofstadtas, liberalų ir demokratų frakcijos (ALDE) vadovas, sakė, kad valstybės narės turėtų suderinti tvarkaraštį, pagal kurį būtų pereinama nuo dabartinės tvarkos, kada valstybės narės suneša savo indėlį į ES biudžetą iki naujos tvarkos – kada ES biudžetas būtų surenkamas iš atskirų mokesčių ir kitų nuosavų išteklių. Tik tuo atveju Parlamentas sutinka balsuoti.

Alainas Lamassoure, EP biudžeto komiteto pirmininkas, sakė negalintis „atmesti galimybės“, kad įsižiebs rimtas konfliktas ir dėl šio reikalavimo nepaisymo europarlamentarai vetuos galutinį biudžeto projektą.

Dabar tiesioginės šalių narių įmokos sudaro tris ketvirčius ES biudžeto. Šiai sistemai pakeisti reikia vienbalsio valstybių narių susitarimo. Jei toks būtų priimtas, nauji pajamų šaltiniai būtų įtraukti ne anksčiau kaip nuo 2014 m. Tarp galimų lėšų šaltinių minimas finansinių sandorių mokestis, oro transporto mokestis ar taršos leidimai už anglies dvideginio išmetimus.
Europos Parlamentas siekia, kad 2011 m. biudžetas būtų 5,9% didesnis nei 2010 m., o ES taryba nori, kad jis nepadidėtų daugiau kaip 2,9% (3,6 mlrd. eurų).

Spalio 19 d. Europos Komisija pristatys ES biudžeto apžvalgą ir pateiks pasiūlymus dėl lėšų šaltinių ar finansavimo prioritetų keitimo. Europos Parlamentas dėl 2011-ųjų biudžeto turėtų balsuoti spalio 20 d.