Asmens „vizitinė kortelė“

Patarimų, kaip parengti gyvenimo aprašymą, arba CV, prieš dešimtmetį daugelis ieškojo tuo metu šviežiai įsikūrusiuose Lietuvos karjeros portaluose CV.lt ir CVOnline.lt. Šiandien ne tiek rūpi, kaip tai padaryti, kiek kaip tai padaryti nepriekaištingai. Juk darbo ieškančiųjų tikslas – sudominti darbdavius, kad jie nedelsiant pakviestų pokalbio. O darbdaviai gerai žino: sekretorė yra įmonės veidas, darbo ieškančiojo gyvenimo aprašymas – jo paties vizitinė kortelė.

2000-aisiais veiklą pradėjęs Lietuvoje, „CV-Online LT“ vietos darbo rinkai pasiūlė tokią gyvenimo aprašymo formą, kokia atitinka bendrąsias jo rašymo taisykles ir darbdavių poreikius. Šio karjeros portalo marketingo vadovė Rita Karavaitienė primena, kad „Europos Sąjungos Komisijos iniciatyva standartizuotas CV darbo rinkai buvo pasiūlytas tik 2004-aisiais. Lietuvoje „Europass“ CV pradėtas naudoti dar vėliau.“

„Europass“ – Europos Komisijos iniciatyva, 2004 m. gruodžio 15 d. patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB, siekiant užtikrinti didesnį kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą. „Europass“ šiandien apima Europos CV ir pažymėjimo priedėlį, diplomo priedėlį, kalbų pasą ir mobilumo dokumentą. Apie tai išsamiau – svetainėje europass.cedefop.europa.eu/europass/.

Svarbiausia – išsiskirti

Šiek tiek statistikos: per aštuonis šių metų mėnesius iš „Europass“ buvo parsisiųsdinti 120 242 dokumentai – gyvenimo aprašymo ir kalbų paso pavyzdžiai, instrukcijos ir šablonai – lietuvių kalba. 31 273 gyvenimo aprašymus ir kalbų pasus užpildė žmonės, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji. Tačiau šie skaičiai dar nereiškia, kad ieškantieji darbo turi vadovautis bendraeuropietišku modeliu.

„Lietuvos darbdaviai, registruodami laisvas darbo vietas, labai retai nurodo, kad norėtų, jog pretendentai pateiktų „Europass“ CV, – teigia Birutė Balynienė, Lietuvos darbo biržos viešųjų ryšių vyriausioji specialistė. – Šiuo metu Lietuvoje nėra vienintelės oficialiai patvirtintos ar visuotinai naudojamos asmens gyvenimo aprašymo formos.“

Tam pritaria ir „CV-Online LT“ marketingo vadovė R. Karavaitienė. Anot jos, darbdaviai „tikisi sulaukti neįprasto CV, išsiskiriančio iš vienodų CV srauto. Kuo mažiau šabloniškumo, tuo lengviau būti pastebėtam.“

Nešaudyti iš lanko į dangų

Pasak B. Balynienės, Lietuvos darbo birža skatina „pasirašyti kelis skirtingus gyvenimo aprašymus, priklausomai nuo to, į kokią darbo vietą pretenduojama“. Tai ypač naudinga žmonėms, kurie turi daug ir skirtingos darbo patirties.

„CV-Online LT“ savo klientams siūlo tris gyvenimo aprašymo formas – standartinę, pagrindinę ir išplėstinę.

„Kad ir kokią CV formą pasirinktų vartotojai, CV struktūra išlieka ta pati, skiriasi tik patiekiamos informacijos kiekis, – aiškina R. Karavaitienė. – „CV-Online“ ar „Europass“ CV dalys iš esmės nesikeičia, gal tik iš dalies skiriasi informacijos išdėstymo pobūdis.“

Anot „CV-Online LT“ marketingo vadovės, iš gyvenimo aprašymo darbdaviai susidaro pirmąjį įspūdį apie kandidatą. Jie gali atkreipti dėmesį ne tik į informacijos kiekį, tikslingumą, rašymo stilių ir nuotrauką, bet ir į rašybos klaidas. Todėl prieš kreipiantis dėl darbo pirmiausia reikia turėti nepriekaištingai parengtą asmens „vizitinę kortelę“. Tačiau tai – dar ne viskas.

„Įsidarbinimo galimybes sustiprina ne tiesiog geras CV, bet kandidato atitikimas darbdavio reikalavimams ir darbo pobūdžiui. Jei esate puikus kandidatas, turite gerą CV, bet siunčiate jį pagal bet kokius skelbimus, neįvertindami savo galimybių, tai įsidarbinti bus gana sunku. Pasidaro šaudymas iš lanko į dangų“, – patarimų negaili R. Karavaitienė.

Ne tik ketinantiems tęsti profesinę veiklą užsienyje

„CV-Online LT“ darbuotojams teko ne sykį koreguoti darbo ieškotojų atsineštus gyvenimo aprašymus „Europass“. Jiems dažniausiai buvo siūloma sumažinti tarpus tarp eilučių, išimti nereikalingą informaciją, vengti detalaus kalbų mokėjimo aprašymo – „apimties imitavimas tuščiais tarpais ar nereikšminga informacija CV vertės nepriduoda“.

Birutė Balynienė, Lietuvos darbo biržos viešųjų ryšių vyriausioji specialistė, įžvelgia tokį „Europass CV“ privalumą: „Informacija pateikiama standartine forma, kuri vienodai suprantama bet kurioje ES šalyje. „Europass“ CV naudingas dalyvaujant tarptautinių mainų programose, ieškant darbo daugiakalbėse tarptautinėse kompanijose.“

„Europass“ administruoja Nacionaliniai „Europass“ centrai 31 Europos šalyje. Lietuvoje tą funkciją atlieka Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). DELFI skaitytojams – pokalbis su šio fondo projektų ir projekto „Europass“ koordinatore Lina Griušyte.

– Gyvenimo aprašymą „Europass“ siūloma naudoti kaip standartą Europoje. Ar daug, Jūsų žiniomis, Lietuvos darbdavių to pageidauja?

 Šiuo metu neturime informacijos iš darbdavių dėl „Europass“ CV formos populiarumo ir naudojimo. „Europass“ CV formą rekomenduoja pildyti didieji darbo paieškos portalai (www.cv.lt, www.naujasdarbas.lt, www.cvmarket.lt) ir Vilniaus, Šiaulių bei Kupiškio savivaldybės.

Projekto sklaidą vykdome tikslinei auditorijai internete, seminarų metu. Nuolat bendradarbiaujame su Lietuvos teritorinėmis darbo biržomis, darbo rinkos mokymo tarnybomis, jaunimo darbo centrais, įvairiomis jaunimo organizacijomis, Eures biurais visoje Lietuvoje, rengdami mokymus, pristatymus bei dalindamiesi aktualia informacija.

– Statistiniais „Europass“ duomenimis, per aštuonis šių metų mėnesius tiek lietuvių kalba, tiek lietuvių tautybė TOP 15-uose užėmė 13-ąją vietą. Esame kone per patį viduriuką, vadinasi, ne patys prasčiausi „Europass“ CV vartotojai?

–Tai, kad lenkiame kitas šalis, turinčias po dešimt ir daugiau milijonų gyventojų, yra puikus mūsų darbo įvertinimas.

Ekonominis nuosmukis atsispindi statistikoje

– Daugiausia apsilankymų iš Lietuvos svetainėje „Europass“ buvo š. m. sausio ir vasario mėnesiais (atitinkamai 11 559 ir 12 402). Tačiau, kad ir kaip būtų keista, birželį daugiausia lietuviškai užpildyta gyvenimo aprašymų „Europass“. Ar tai rodo tendenciją dar vasarą susirūpinti darbo paieškomis?

Ryškus lankomumo padidėjimas tiek Lietuvos, tiek bendroje statistikoje matomas jau nuo 2009 m. rugsėjo ir tai, be abejo, tiesiogiai susiję su Lietuvą ir visą pasaulį ištikusia krize. Birželio mėnesio statistikai pagrindinę įtaką turėjo aukštąsias ir profesines mokyklas baigę ir darbo ieškantys jauni žmonės. Prie šios statistikos reikėtų pridėti ir tuos žmones, kurie „Europass“ CV pildė atsisiuntę šabloną į savo kompiuterį, jų – beveik 8 000.

– Šiemet didžiąją „Europass“ vartotojų (ne tik lietuvių) dalį sudaro būtent tie, kurie neturi jokios darbo patirties ir kurių amžius – 21–25 metai. Kaip galėtumėte tai pakomentuoti?

Statistikos departamento duomenys rodo, kad daugiausia bedarbių – būtent jauni, 15–24 metų asmenys, kurie dažnai neturi jokios darbo patirties. 21–25 metai yra tas amžius, kada asmenys baigę profesines ar aukštąsias mokyklas pildo savo gyvenimo aprašymus ir bando integruotis į darbo rinką. Tai, kad „Europass“ CV populiarus tarp jaunimo, tik įrodo, jog nauji darbo rinkos dalyviai, ieškodami darbo, pasirenka būtent šį dokumentą, nes supranta ir įvertina jo naudą.

Nepaisant to, 2010 metais daugiau nei 62 % asmenų, užsipildžiusių „Europass“ CV, turėjo darbo patirties. Tai rodo, kad šis dokumentas populiarus tarp įvairaus amžiaus ir turinčių skirtingą darbo patirtį asmenų.

– Atrodo, kad Lietuvos vyrai yra aktyvesni „Europass“ svetainės vartotojai už moteris?

Lietuvoje vyrų bedarbių yra dvigubai daugiau nei moterų, todėl natūralu, kad jie ir aktyviau pildo gyvenimo aprašymus siekdami susirasti darbą.

Vieniems paprasčiau parsisiųsti „Europass“ CV šabloną į savo kompiuterį ir pildyti „Microsoft Word“ formate, tuo tarpu kiti yra aktyvesni informacinių technologijų vartotojai, todėl jiems priimtinesnis „Europass“ CV pildymas internete. Svarbiausia, kad kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo jo lyties, amžiaus, išsilavinimo ir darbo patirties, norėdamas turėti šį dokumentą, pasirinktų sau priimtiną ir patogų pildymo būdą.

Laukia teigiami pokyčiai

– Svetainėje „Europass“ pateikiama kalbų paso forma nėra tokia populiari, kaip gyvenimo aprašymas. Kodėl?

Tiems, kurie turi „Europass“ CV, atskirai pildyti ir pateikti potencialiam darbdaviui „Europass“ kalbų paso nereikia. Šis dokumentas aktualus tiems, kurie turi užpildę kitokio pavyzdžio gyvenimo aprašymą.

„Europass“ kalbų pasas labiausiai praverčia asmenims, kurie moka keletą kalbų, ieško darbo daugiakalbėse tarptautinėse kompanijose arba su daugiakalbyste susijusiose srityse. Kaip vieną iš didžiausių šio dokumento privalumų reikėtų paminėti tai, kad jame galima surašyti ir neformaliai įgytas kalbines žinias, o tai gali suteikti pranašumo konkuruojant darbo rinkoje.

Šis dokumentas taip pat praverčia moksleiviams, studentams bei asmenims, besimokantiems užsienio kalbų ir norintiems savarankiškai įsivertinti užsienio kalbų mokėjimo lygį pagal tam tikrus kriterijus ir nustatyti, kam – klausymui, skaitymui, rašymui ar kalbėjimui – reikia skirti daugiau laiko ir pastangų.

– Tiek Švietimo mainų paramos fondo, tiek „Europass“ svetainėje išvardijama daugybė europinio gyvenimo aprašymo privalumų. Kaip manote, kur būtų galima pasitempti?

Pagrindinis „Europass“ CV trūkumas, kurį įvardija Lietuvos vartotojai, yra vertikalus informacijos išdėstymas, dėl kurio užpildyta informacija dokumente netelpa į du lapus. Europos Komisija, matydama poreikį atnaujinti „Europass“ CV šabloną, praėjusias metais užsakė „Europass“ dokumentų tyrimą, kurį atliko Danijos technologijos universitetas. Šio tyrimo metu buvo išanalizuota „Europass“ CV forma, nustatyti jos trūkumai bei pasiūlyti sprendimo variantai.

Šiuo metu yra ruošiama eilė atnaujinimų, kuriuos pristatysime jau kitais metais: bus patobulinta „Europass“ CV šablono išdėstymo forma, pateiktas sutrumpintas „Europass“ CV variantas, atnaujinta tarptautinė „Europass“ projekto svetainė, sukurtas patogesnis „Europass“ CV pildymo internete įrankis ir kt.

– Vadinasi, informaciją apie save darbo ieškotojai galės pateikti ne trijuose, bet viename dviejuose „Europass“ CV lapuose?

Nors lietuviai mėgsta į gyvenimo aprašymą surašyti visą savo gyvenimą, tai nėra būtina. Pildant CV svarbu pritaikyti jį konkrečiam darbdaviui ir pozicijai, į kurią pretenduojate. Pavyzdžiui, jei tai rinkodaros vadovo pozicija, personalo vadovui bus ne itin įdomu, jog metus laiko surinkinėjote kompiuterius.

Mielai kviečiame kreiptis į Švietimo mainų paramos fondo darbuotojus, kurie teikia nemokamas konsultacijas, kaip teisingai užpildyti „Europass“ dokumentus.