L.Donskis pasiūlė 2010 m. Sacharovo premiją įteikti keturiems kovotojams dėl žmogaus teisių, o jų asmenyse – visiems aktyvistams, dirbantiems Šiaurės Korėjos žmonių labui. Šie keturi kandidatai – Kang Cheol-hwan, Shin Dong-hyuk, Kim Sang Hun bei Lordas Altonas.

Balandžio pradžioje EP lankęsis Shin Dong-hyuk pasakojo, kad totalitarinio Šiaurės Korėjos režimo sukurtų gulagų kasdienybė - priverstinis darbas „perauklėjimo stovyklose“, badas, kankinimas, priverstiniai abortai, kūdikių žudymas ir viešos „tėvynės priešų“ egzekucijos.

Prieš penkerius metus iš lagerio pragaro pabėgęs Shin Dong-hyuk balandžio 7 d. vykusiame Europos Parlamento (EP) Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje europarlamentarams priminė Š. Korėjos režimo naudojamus metodus.

Izoliuotoje totalitarinėje šalyje atsakomybė už „kenkėjišką veiklą“ tenka trims kartoms – lageryje visą gyvenimą tenka praleisti ne tik „tautos priešų“ tėvams, bet ir dar negimusiems vaikams. Darbo lageryje gimęs Shin Dong-hyuk iš šios vergijos pabėgo būdamas 22-erių. Pasak jo, badaujantys darbo stovyklose alinami žmonės kankinami, prievartaujami, rengiamos viešos egzekucijos, rašo EP.
Žmogaus teisių pakomitečio pirmininkė Heidi Hautala tuomet teigė, kad Š. Korėjos darbo stovyklose gyvybių neteko apie milijoną korėjiečių.

Surasti informacijos šaltinius

„Pirmas žingsnis bandant pagelbėti nuo baisių žmogaus teisių pažeidimų kenčiantiems Šiaurės Korėjos žmonėms – identifikuoti informacijos šaltinius, kurių pagalba būtų įmanoma sukurti realios situacijos šioje šalyje paveikslą“, - sako Leonidas Donskis.

Dėl ypatingai didelio šalies uždarumo išoriniam pasauliui, šiandien vienas pagrindinių informacijos šaltinių apie šią šalį yra pabėgėliai iš Šiaurės Korėjos. Jų dėka nuo šio amžiaus pradžios pasauliui pradėtos skleisti pavienės žinios apie tai, kas iš tiesų vyksta valstybėje, kuri oficialiai deklaruoja neturinti jokių žmogaus teisių problemų. Kang Cheol-hwan ir Shin Dong-hyuk – ištrūkę iš koncentracijos stovyklų, į viešumą kelia žmogaus teisių problematiką ir pažeidimus Šiaurės Korėjoje. Pietų Korėjos pilietis Kim Sang Hun jau 14 metų kovoja už Šiaurės Korėjos gyventojų teises. Jungtinės Karalystės Lordų rūmų narys Lordas Altonas yra aukšto lygio diplomatinių santykių su Šiaurės Korėjos valdžia pradininkas ir yra bene vienintelis politikas iš Vakarų, kuriam pavyksta palaikyti dialogą su šiuo režimu.

Balsuos visos frakcijos

Kiekviena EP frakcija savaitę vyksiančio balsavimo metu išsirinks po vieną kandidatūrą nuo savo frakcijos. Taip pat kiekvienas Europos Parlamento narys turi galimybę pasiūlyti savo kandidatūrą, surinkęs ne mažiau keturiasdešimties ją palaikančių kolegų europarlamentarų balsų. Reikalingą balsų skaičių surinkusios kandidatūros bei frakcijų išrinkti kandidatai bus pristatyti spalio pradžioje vyksiančiame bendrame EP Užsienio reikalų ir Vystymosi komitetų bei Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje. Po savaitės šie komitetai apsispręs dėl trijų galutinių kandidatūrų. Iš jų vienintelį laureatą išrinks Europos Parlamento Pirmininkų sueiga. Sacharovo premija laureatui bus įteikta gruodžio 15 dieną Strasbūre, EP plenarinės sesijos metu.

Kasmet skiriamą Sacharovo  premiją, pavadintą žymaus Sovietų Sąjungos mokslininko ir disidento Andrejaus Sacharovo (1921-1989) vardu, Europos Parlamentas įsteigė 1988-aisiais, siekdamas paremti už demokratiją ir žmogaus teises kovojančius asmenis bei organizacijas, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies ir valstybės, kurioje jie veikia. Pernai premija skirta Rusijos žmogaus teisių gynimo organizacijos „Memorial“ atstovams Olegui Orlovui, Sergejui Kovaliovui, Liudmilai Aleksejevai bei visiems Rusijos žmogaus teisių gynėjams.