Teisės firmos „Sorainen“ darbo teisės praktikos vadovė sako, kad idealiu atveju, darbdavys turėtų organizuoti darbus taip, kad tokių atvejų būtų kuo mažiau (pvz., darbus planuoti iš anksto, turėti pakankamą skaičių vienas kitą galinčių pakeisti darbuotojų ir pan.). „Visgi realybė tokia, kad nedidelėse įmonėse arba ten, kur tam tikrą funkciją atlieka tik vienas ar keli darbuotojai, objektyviai neįmanoma išvengti tokių situacijų, kai dėl atostogų sezono laikinai padidėja darbuotojų darbo krūvis. Tam, kad tiek darbuotojas, tiek darbdavys įsitikintų, ar darbo organizavimas įmonėje atostogų laikotarpiu abiem pusėms yra priimtinas, siūlyčiau tai aptarti dar prieš sudarant darbo sutartį, t.y. darbo pokalbio metu“, – pataria A. Venckienė.

Į „Delfi Karjera“ kreipėsi skaitytojos, dėl kolegų pavadavimo ir dvigubo darbo krūvio prieš atostogas, papuolusios į dviprasmiškas situacijas. Štai, kaip advokatė pataria jas spręsti.

Agnietė Venckienė
Foto: Organizatorių nuotr.

Už pavadavimą – nemoka

„Dirbu grožio srityje, administratore darbas atsakingas, reikalauja susikaupimo. Esu įdarbinta pilnu etatu (7val.) dirbame dviese su kolege, keičiamės kiekvieną dieną (dirbu nuo 8–14 val. arba 14–19 val.) Ir kartais šeštadienį. Labiausiai nesutariame dėl atostogų. Nes, jei kolegė išeina atostogų 1–2 savaites, aš turiu dirbti pilną darbo dieną 8–19 val. Ir kartais šeštadienį. Už tai niekas papildomai nemoka, krūvis yra dvigubai didesnis. Mokamas tik fiksuotas atlyginimas, kurį mes gauname. Tik ir nelaukiame, kada eisime atostogauti, nes padirbus dvigubai, ir atostogos pasimiršta. Darbas patinka, bet būtent toks grafikas per koleges atostogas priverčia dairytis kitų įmonių, kur į darbuotojo poilsį žiūrima atsakingai“, – rašo Simona.

Advokatė sako, kad Darbo kodeksas savaime atostogose esačių kolegų pavadavimo nedraudžia ir darbuotojo sutikimas tam ne visuomet reikalingas. „Pavyzdžiui, jei darbuotoja dirba administratore, kitos administratorės pavadavimas jos atostogų metu turėtų įeiti į darbuotojos įprastas darbo funkcijas, kadangi tai yra tos pačios darbo pareigos“, – paaiškina A. Venckienė.

Anot teisininkės, kiek kitokia situacija būtų, jei darbuotojo prašoma pavaduoti kolegą, einantį kitokias darbo pareigas. Tokiu atveju paprastai reikalingas susitarimas dėl papildomo darbo arba bent jau pavaduojančio darbuotojo sutikimas. „To nereikia, jei buvo iš anksto numatyta (pvz., darbo sutartyje arba pareiginėse instrukcijose), kad toks pavadavimas įeina į darbuotojo įprastas darbo pareigas. Taigi, jei darbdavys mato, kad tam tikras skirtingas pareigas einantys darbuotojai gali turėti vieni kitus pavaduoti, rekomenduojama tai iš anksto numatyti atitinkamuose dokumentuose“, – pasakoja pašnekovė.

Foto: Shutterstock

Ar tikrai tai viršvalandžiai?

Visgi, jei dėl pavadavimo pasikeičia darbuotojo darbo laikas, atsiranda viršvalandžiai arba poreikis dirbti poilsio dienomis, tai gali turėti papildomų pasekmių. „Visų pirma, įprastai prieš skiriant dirbti viršvalandžius ar poilsio dieną (pvz., šeštadienį, jei darbuotojas paprastai dirba tik pirmadieniais – penktadieniais), reikalingas paties darbuotojo sutikimas. Antra, už tokį darbo laiką turėtų būti apmokama padidintu tarifu arba darbuotojo pageidavimu toks laikas pridedamas prie jo kasmetinių atostogų. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad Simonos nurodytu atveju pavaduojant atostogaujančią kolegę nebūtinai atsiranda viršvalandžiai. Jei darbuotojas dirba ne įprastu darbo laiko režimu, o taikant suminę darbo laiko apskaitą (t.y. pagal grafiką), darbas savaitgaliais ir darbo dienos trukmės svyravimas nebūtinai reiškia, kad darbuotojas iš tikrųjų dirba viršvalandžius ar poilsio dienomis. Negalima atmesti galimybės, kad ilguoju laikotarpiu ilgesnes 11 val. pamainas subalansuoja trumpesnės 5–7 val. trukmės pamainos, ir bendras darbuotojos darbo laikas neviršija normalios pilno etato darbo trukmės“, – paaiškina pašnekovė.

Dėl atostogų dirba dvigubai

„Esu marketingo specialistė, dirbu pilnu etatu. Įmonė nėra didelė, savo srityje esu vienintelė specialistė, neturiu kolegos, kuris galėtų mane pavaduoti. Todėl, kai noriu eiti atostogų, vadovas man sako: „Eik, bet paruošk visus darbus laikui, kurį atostogausi“. Taip išeina, kad ruošdamasi atostogomis dirbu dvigubai. Kai jau išeinu atostogų, jaučiuosi visiškai išsekusi. Kol atsigaunu nuo pasiruošimo atostogoms, jau turiu grįžti į darbą. Kaip su visiems darbuotojams priklausoma teise į apmokamas atostogas – juk išeina, kad paruošusi darbus į priekį, jų negaunu? Apskritai, kaip būtų galima tokią situaciją spręsti?“, – klausia Miglė.

Darbo teisės ekspertė sako, jog tais atvejais, kai darbuoto krūvis prieš atostogas arba po jų smarkiai padidėja, darbuotojas ir darbdavys turėtų susitarti, kaip tai spręs. „Pavyzdžiui, jei, net padidėjus krūviui, darbus įmanoma atlikti dirbant intensyviau, tačiau neviršijant įprastų darbo valandų, papildomai nieko daryti nereikia. Visgi, jei akivaizdu, kad turimų užduočių neįmanoma atlikti neviršijant darbo laiko, šalys turėtų tartis dėl laikinų viršvalandžių ir jų trukmės, arba susitarti dėl apmokėjimo už padidintą darbų mastą“, – pataria A. Venckienė.

Foto: Shutterstock

Svarbu susitarti iš anksto

Labai svarbu, kad darbuotojas ir darbdavys tokias situacijas aptartų kuo anksčiau, kad būtų galima rasti abi šalis tenkinančius sprendimus. „Priešingu atveju gali kilti apmaudžių situacijų, pvz., darbuotojas, norėdamas spėti atlikti visus darbus, dirba viršvalandžius, apie tai iš anksto neinformavęs darbdavio ir tokių viršvalandžių nesuderinęs. Kartais tokie darbuotojo iniciatyva dirbti ir su darbdaviu iš anksto nesuderinti viršvalandžiai gali likti neapmokėti, ir tai ne visuomet reikš, kad darbdavys pažeidžia įstatymus“, – sako advokatė.

Baigdama pokalbį, A. Venckienė pabrėžia: „Priklausomai nuo įmonės darbo specifikos, darbuotojų einamų pareigų ir darbo laiko režimo, laikinai padidėjęs darbo krūvis atostogų sezono metu gali reikalauti skirtingų sprendimų. Tačiau visais atvejais iškilusias problemas darbuotojui ir darbdaviui reikėtų aptarti kuo labiau iš anksto, kad būtų galima rasti abi puses tenkinantį sprendimą. Visgi, jei darbuotojas jaučia, kad su juo yra elgiamasi neteisingai ir geruoju susitarti nepavyksta, galima pasitarti su Valstybinės darbo inspekcijos specialistais, o kraštutiniu atveju ir inicijuoti ginčą Darbo ginčų komisijoje.“

Kad pavaduoti būtų lengviau

Personalo atrankos kompanijos „CV-Online“ marketingo vadovė Rita Karavaitienė antrina advokatei: dažniausiai pavadavimas darbe – neišvengiamas. Tam, kad šis laikas būtų lengvesnis, siūlo laikytis šių 3 taisyklių:

Rita Karavaitienė
Foto: Asmeninio albumo nuotr.

1. Susitarimas. Visų pirma, su darbdaviu sutarkite ką (pareigybes), kiek dažnai (valandų, dienų kiekis per mėnesį, metus ar pan.) ir už kiek (finansiškai) pavaduosite kolegas. Pavaduoti galite panašias funkcijas vykdantį kolegą, jei pavaduoti jums patikima kitas funkcijas atliekantį darbuotoją, jau reikalingas sutarties priedas, nes papildomos funkcijos traktuojamos kaip sutarties sąlygų pakeitimas arba papildomas darbas. Tas pats ir kalbant apie darbo krūvį, jei krūvis pavaduojant padidėja, proporcingai turi didėti ir darbo atlygis. Kalbėkite, tarkitės, tik neužmirškite, kad ir jus kažkas turės pavaduoti.

2. Tvarka. Visiems bus lengviau, jei išeinantis atostogauti darbuotojas pavaduojančiam kolegai paliks aiškius prioritetinių užduočių sąrašus. Prieš išeinant atostogų reikėtų skirti šiek tiek laiko (kiek, priklauso nuo paliekamų užduočių ir būtinosios pavadavimui informacijos kiekio), parodyti pavaduojančiam kolegai kas kur yra, ką ir kada būtinai reikia atlikti ir pan. Palikus tvarkingą informaciją, atostogų metu išvengsite kolegų skambučių ir klausimų. Grįžusiam iš atostogų kolegai taip pat tvarkingi perduokite, ką, kaip padarėte, kas liko nepadaryta, pasidalykite kita svarbia informacija.

3. Požiūris. Keli patarimai, kaip galite šiek tiek pozityviau vertinti pavadavimą:

  • jei į jus kreipėsi dėl pavadavimo (ypač, jei galėjo kreipti į kitus kolegas), vadinasi, jumis pasitiki;
  • jei į jus kreipiasi jau ne pirmą kartą, nors galėtų kreiptis į kitus – tai dar didesnis jūsų įvertinimas – galite savimi didžiuotis;
  • galite pasitikrinti, ar tikrai gerai viską darote, o gal kolegos darbo metodus galite pritaikyti ir sau;
  • iš pradžių jūs pavaduojate, o paskui jus pavaduos – verta pasistengti, kad ir dėl jūsų pasistengtų;
  • naujas, nematytas užduotis traktuokite kaip naują patirtį. Jei puikiai su jomis susidorosite galėsite įsirašyti į savo gyvenimo aprašymą. Beje, pravers ne tik CV, bet ir gyvenime.