Atvirame konkurse dalyvavo penki pretendentai. Nuolatinio vadovo pareigas V. Laukys galės eiti po patikrinimo procedūrų ir pasibaigus konkurso apskundimo terminui.

Konkursas į šio departamento vadovo poziciją skelbtas keletą kartų. Prieš tai nė vienas iš kandidatų nesugebėjo surinkti minimalaus konkursinio balo (6), todėl konkursą vis tekdavo skelbti iš naujo.

Aplinkos apsaugos departamentas yra naujai įsteigta biudžetinė įstaiga, ji vienintelė šalyje vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

Nuo liepos 1 dienos departamentas apjungė aštuonis valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdžiusius regioninius aplinkos apsaugos departamentus.