Kada geriausia atlikti sandarumo testą?

Pasak UAB „Tyrimų laboratorija“ vadovo Vytauto Lapinsko, rekomenduojama matavimus atlikti dar prieš ruošiantis daryti apdailą – kai pastato sienos iš vidaus yra ištinkuotos, stogas, sienų ir išlyginamojo sluoksnio kontūras yra užsandarinti, durys ir langai sumontuoti (aplink langus suklijuotos tik juostos aplink angokraščius), bet dar nėra sumontuotos gipso kartono lubos. Tuomet galima diagnozuoti nesandarias pastato vietas – dažniausiai tai būna langų angokraščiai, blogai suklijuota garo izoliacinė plėvelė, nesandarūs elektros įvadai ar rozetės.

Kol dar nepradėti apdailos darbai, visus nesandarumus galima lengvai ir greitai užsandarinti, o jei apdaila jau baigta – tuomet norint užsandarinti plyšius tikriausiai teks ardyti konstrukcijas ir visa tai kainuos daug brangiau. Perkant naują būstą, vertėtų įsitikinti, ar jis sandarus ir garantuojantis mažas šildymo išlaidas. Sandarumo testo įvertinimas yra labai svarbus rodmuo, kai deramasi dėl būsto kainos.

„Teko susidurti su daug atvejų, kai nustačius statybų broką, pirkėjas arba visiškai atsisakė įsigyti būstą, arba nupirko jį už ženkliai žemesnę kainą“ – pasakojo V. Lapinskas. Dažniausiai sandarumo testas užsakomas du kartus – antrasis atliekamas baigus visus statybos ir apdailos darbus (100 proc. baigtumas) ir siekiant gauti energinio naudingumo sertifikatą.

Sandarumo testas
Foto: Bendrovės archyvas

Kaip atliekamas sandarumo testas?

Šiam testui naudojama speciali įranga: ventiliatorius slėgių skirtumui sukelti, diagnostinė sandarumo testo programa, profesionalūs temperatūros ir vėjo greičio matuokliai. Prieš pradedant testą, išmatuojamas namo šildomas plotas ir tūris, oro temperatūra lauke ir viduje. Taip pat būtina užsandarinti natūralios oro traukos vietas, pvz., vėdinimo sistemos įtaisai, įvairūs vamzdžiai, kanalizacija, ventiliacinės grotelės. Kai uždaromos visos išorinės durys ir langai, į pagrindines pastato duris įstatoma metalinė stakta su brezentu, kur vėliau sumontuojamas ventiliatorius. Testo metu negalima įeiti į pastatą ar išeiti iš jo.

Kai viskas paruošta, tuomet specialiais ventiliatoriais iš namo ištraukiamas oras ir taip sumažinamas slėgis pastato viduje. Oras iš lauko pro įvairius nesandarumus veržiasi į pastato vidų. Vėliau viskas vyksta atvirkščiai – į namą įpučiamas oras ir sukeliamas slėgis viduje ir dėl to oras iš namo vidaus veržiasi į lauką. Tuomet specialia programine įranga apskaičiuojama, koks yra oro judėjimas viduje ir kiek kartų per valandą pasikeičia pastato patalpų oras.

Rekomenduojama, kad matavime taip pat dalyvautų ir už statybos darbų kokybę atsakingas asmuo. Norint sužinoti, kur tiksliai yra nesandarios vietos, jas lokalizuoti naudojamas termovizorius, vėjo greičio matuoklis bei atliekamas dūmų testas, kurio metu pro nesandarias vietas veržiasi dūmai ir taip aiškiai matoma, kur yra nesandaru ir ką reikia tvarkyti.

„Testuotojai ne tik lokalizuoja nesandarumus, bet taip pat ir konsultuoja bei pataria, kaip pašalinti defektus.“ – pabrėžė V. Lapinskas.

Sandarumo testas
Foto: Bendrovės archyvas

Kokia sandarumo testo nauda?

Statant naujus būstus daug investuojama į šiltinimo medžiagas, bet visa tai neturi prasmės, jei pastatas bus blogai užsandarintas. Sutvarkius nesandarias pastato vietas ženkliai sumažėja šilumos nuostoliai, išvengiama pelėsio ir drėgmės kondensavimosi. Itin daug šilumos iškeliauja laukan per tokį stogą, kuriame blogai suklijuotos garo izoliacijos plėvelės ir toks statybos brokas dažnai pareikalauja daug nenumatytų išlaidų. Kai pastatas nėra sandarus – rekuperacinė sistema veikia neefektyviai – rekuperatorius, šalindamas orą iš patalpų, per nesandarias vietas įtraukia lauko orą.

Kada šis testas yra privalomas?

Sandarumo testas yra privalomas A, A+ ir A++ energinės klasės pastatams prieš atliekant jų energinį sertifikavimą ir deklaruojant statybos užbaigimą. Sandarumo matavimus reikia atlikti ne tik gyvenamiesiems namams, bet ir komercinės paskirties pastatams. C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas arba statyba finansuojama Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos lėšomis, taip pat taikomas toks reikalavimas.

„Perkant namą nėra privaloma atlikti sandarumo testo, bet yra tikrai naudinga žinoti, kokios kokybės būstą perkate“ – sako V. Lapinskas. Yra nemažai atvejų, kai kreipiamasi patikrinti B ir žemesnės energinės naudingumo klasės pastatą, kuriam šis reikalavimas nėra privalomas. Norima sužinoti, kur yra nesandarios pastato vietos bei įsitikinti, ar namas pastatytas sandariai, arba taupant laiką ir pinigus rasti statybos brokus ir juos sutvarkyti.