Su portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekę vilijampoliečiai, gyvenantys privačių namų kvartale Jurbarko ir Betygalos gatvėse, sako, jog nuo 2016 metų liepos mėnesio jiems ne savo noru teko pamiršti tylią aplinką.

Neramumai tęsiasi metų metus

„Nuo minėto laikotarpio bendrovei „Kauno kasimo darbai“ priklausančiuose sandėliuose adresu Brastos gatvė 13, stūksančiuose tarp Piliamiesčio ir senojo Jurbarko gatvės gyvenamojo kvartalo, savo veiklą pradėjo nuomininkai – įmonė „Prima line“. Nepaisant to, kad pastarosios bendrovės veikla vykdoma gyvenamųjų namų mikrorajone, jai priklausančios transporto priemonės atviroje aikštelėje pakraunamos ir iškraunamos kiaurą parą“, – pasakoja kauniečiai.

Pasak jų, gyventojams prašant jau keturis kartus į minėtą vietą buvo atvykę Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro bei Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) specialistai. Kaip teigiama, buvo atlikti triukšmo lygio matavimai gyvenamoje aplinkoje nakties metu.

„Visais atvejais nustatyta, jog triukšmo lygis viršija leistinas normas. Už tai įmonės „Prima line“ atstovai gavo adminstracinio pobūdžio baudas. Dėl mus kamuojančios situacijos kreipėmės ir į Kauno miesto savivaldybės Sveikatos skyrių, ir Vilijampolės seniūniją, buvome kviesti apsilankyti savivaldybėje vykusiuose triukšmo valdymo darbo grupės posėdžiuose. Deja, visi iki šiol priimti sprendimai tėra laiko švaistymas, suteikiant sąlygas minėtai bendrovei ir toliau tęsti veiklą nesiimant jokių priemonių situacijai gerinti. Ir, žinoma, pažeidžiant šalies įstatymus bei gyventojų teises“, – kartėlio neslepia vilijampoliečiai.

Foto: Rokas Tenys

Ieškant sprendimo tenka minti ne vieną taką

Su miesto savivaldybės atstovais jau trečius metus komunikuojantys gyventojai į pirmąją prašymą (aut. past. 2016 m. liepos mėn.) bendrovei „Prima line“ taikyti prevencines priemones tam, kad būtų užtikrinta viešoji rimtis, gavo atsakymą, jog šis reikalas yra policijos kompetencijoje.

„Kvietėme pareigūnus, kreipėmės ir į NVSC. Pastaroji įstaiga atliko triukšmo lygio matavimus, taikė administracines baudas. Tačiau visos šios priemonės nedavė jokio rezultato. Antrą kartą (aut. past. 2017 m. 03 mėn. 22 d.) pareiškimą pateikėme Savivaldybės sveikatos apsaugos skyriui, Viešosios tvarkos skyriui. Santakos policijos komisariatui bei Vilijampolės seniūnijai. Pridėjome ir informaciją apie atliktų matavimų rezultatus. 2017 m. 04 mėn. 14 d. gavome raštą iš Sveikatos apsaugos skyriaus, kuriame nurodyta, kad savivaldybės administracija svarstys kausimą apriboti minėtos bendrovės veiklą nuo 22.00 val. Deja, atsakymo apie priimtą sprendimą teko laukti iki 2018 metų kovo. Būtent tuomet, kai kreipėmės prašydami pateikti informaciją, gavome atsakymą, kad 2017 m. 08 mėn. 9 d. vyko Nuolatinės darbo grupės triukšmo valdymo problemoms nagrinėti posėdis, kurio metu bendrovės savininkas buvo įpareigotas imtis priemonių, kad nebūtų pažeidinėjami LR galiojančių HN reikalavimai ir apie priimtas priemones pateikti informaciją Darbo grupei“, – mintis dėsto kauniečiai.

Jų teigimu, į minėtą posėdį gyventojai nebuvo kviesti. „Deja, bendrovė jokių priemonių nesiėmė, o savivaldybės atsakinga institucija nekontroliavo. Kreipėmės į Sveikatos apsaugos ministeriją. NVSC gavo įpareigojimą atlikti pakartotinus matavimus, kurių metu vėl buvo nustatyti triukšmo lygio viršijimai. Rezultatai pateikti Savivaldybės sveikatos apsaugos skyriui. 2018 m. 04 mėn. 30 vyko Darbo grupės posėdis, kuriame bendrovės savininkas buvo įpareigotas raštu pateikti Sveikatos apsaugos skyriui sprendimą, kurio salygos skamba taip: arba per tris mėnesius nutraukti veiklą adresu Brastos g. 13, arba per du mėn įrengti akustinę sieną“, – teigia Vilijampolės gyventojai.

Anot kauniečių bendrovės atstovai neatliko jokių nurodytų veiksmų, o 2018 m. 07 mėn. 4 d. vykusio Darbo grupės posėdžio metu, esą sakė, jog savo veikloje problemų nemato ir jokių priemonių netaikys. Tiesa, posėdyje įmonės „Prima line“ vadovas nedalyvavo.

„Šio posėdžio metu Darbo grupės specialistai mums paaiškino, kad Darbo grupė turi tik patariamąjį balsą, ir tai, jog jų nurodymų galima nevykdyti. Tačiau prižadėjo, kad per savaitę bus parengtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl triukšmo valdytojo veiklos ribojimo nuo 22.00 val. Nesulaukėme nei įsakymo, nei informacijos. Ir tik 2018 08 mėn. 3 d. gavome raštą iš Sveikatos apsaugos skyriaus, kuriame nurodyta, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos „Triukšmo valdymo įstatymo 27 str. 2 dalimi, Kauno miesto savivaldybė turi teisę laikinai apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą. Tačiau negali riboti juridinių asmenų veiklos. Bendrovei vėl nustatytas terminas. Tiksliau, ji pati nustatė šį terminą, kad iki gruodžio 1 d. sumontuos akustinę sieną. Mes pavargome nuo esamos situacijos“, – neslepia vilijampoliečiai.

Gyventojai skundžiasi paūmėjusia nemiga

Jų teigimu, ši vasara lauke tvyrant aukštai oro temperatūrai, buvo ypač sunki, nes nakties metu esą nebuvo galima praverti langų.

„Dėl pastovaus krautuvų bildėjimo žmonės skundžiasi miego sutrikimais. Mes neprašome uždrausti įmonės veiklos, suprantame, kad miestas plečiasi, o mes gyvename ne „lakštingalų giraitėje“, tačiau prašome įpareigoti triukšmo šaltinio valdytoją laikytis visiems privalomų teisės aktų reikalavimu. Jei šiam verslui būtina vykdyti veiklą naktį, jis turi paieškoti sandėlių už miesto zonos“, – galimą sprendimo būdą siūlo kauniečiai.

Foto: Shutterstock

Šiuo metu esame padavę prašymą Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT), kad nustatytų, ar teisėtai vykdoma veikla žemės sklype, esančiame adresu Brastos g.13, pridūrė jie.

Problemą žada pažaboti iki žiemos

Portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistai vilijampoliečius kamuojančią problemą išdėstė Kauno miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei Giedrei Juškaitei. Atstovė patvirtino, jog situacija yra žinoma, o gyventojams buvo išsiųstas laiškas, kuriame parašyta, jog įmonės „Prima line“ direktorius iki gruodžio 1 d. privalo išspręsti šią problemą.

„Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 2 d. posėdyje buvo apsvarstytas Kauno miesto savivaldybės administracijoje gautas NVSC Kauno departamento 2018 m. liepos 13 d. raštas Nr. (2-12 4.80 E)2-30391, kuriame buvo patikslintas 2018 m. balandžio 16 d. pateiktas siūlymas ir siūloma Kauno miesto savivaldybės administracijai riboti bendrovės „Prima line“ valdomų triukšmo šaltinių veiklą nuo 22 val. arba taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones. Taip pat buvo apsvarstytas siūlymo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl laikino įmonės „Prima line“ stacionarių triukšmo šaltinių ribojimo projektas ir bendrovės „Prima line“ 2018 m. liepos 25 d. pranešimas, kuriame nurodoma, kad 2018 m. liepos 23 d. buvo sudaryta darbų rangos dėl triukšmą mažinančių priemonių suprojektavimo ir pastatymo, Brastos g. 13, Kaune. Sutartyje nurodoma, kad darbų atlikimo pradžia yra 2018 m. rugpjūčio 1 d., o pabaiga 2018 m. gruodžio 1 d“, – tikino pašnekovė.

Pasak jos, Darbo grupės narių nuomone, triukšmo mažinimo priemonių suprojektavimas ir įrengimas būtų ilgalaikis sprendimas, kuris užtikrintų higienos normoje nustatytų triukšmo dydžių laikymąsi gyventojų gyvenamojoje aplinkoje ir gyvenamosiose patalpose.

Kaunas
Foto: Adobe Stock

Tuo tarpu laikinas įmonės „Prima line“ stacionarių triukšmo šaltinių veiklos ribojimas būtų tik laikina triukšmo prevencinė priemonė, kuri remiantis iki šiol turėta patirtimi neduodavo jokių teigiamų rezultatų, t. y. stacionarių triukšmo šaltinių valdytojai nesilaikydavo reikalavimo riboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą. Taip pat iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad bendrovės „Prima line“ direktorius nori geranoriškai išspręsti susidariusią situaciją dėl triukšmo viršijimo gyventojų gyvenamojoje aplinkoje.

„Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Darbo grupė bendru sutarimu nusprendė pritarti NVSC Kauno departamento siūlymui dėl kitų triukšmo mažinimo priemonių taikymo įmonei „Prima line“, tai yra triukšmą mažinančių priemonių suprojektavimo ir įrengimo, Brastos g. 13, Kaune, iki 2018 m. gruodžio 1 d. Apie Darbo grupės priimtą sprendimą taikyti „Prima line“ kitas triukšmo mažinimo priemones ir jų įgyvendinimo terminą „Prima line“ ir NVSC Kauno departamentas informuoti raštu“, – portalui teigė G. Juškaitė

Daugiau informacijos rasite čia: http://kaunas.kasvyksta.lt/2018/09/14/miestas/vilijampolieciai-ikalinti-triuksme-uzmigti-neleidzia-nuolatinis-bildejimas/#ixzz5R4qbIaHS