Ieškinys pateiktas remiantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atliktu dokumentų išdavimo teisėtumo patikrinimo išvadomis. Atliktas statybos dokumentų patikrinimas atskleidė, kad statybos leidimas išduotas be pagal galiojančius teisės aktus privalomų patvirtinimų ir sutikimų. Taip rašoma gyventojų bendruomenės atsiųstame pranešime spaudai.

Statybą vykdanti įmonė nėra gavusi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo dėl greta esančio valstybinės žemės sklypo. Taip pat Inspekcija nustatė, kad statybos organizatoriai nėra suderinę projekto su gretimų privačių sklypų savininkais. Gretimų sklypų sutikimai yra privalomi, statant pastatus mažesniais nei norminiai atstumai nuo žemės sklypo ribos.

„Mes suprantame tarptautinių prekės ženklų svarbą sostinei ir visai valstybei, palaikome iniciatyvas sutvarkyti apleistas miesto centro vietas. Tačiau kilnūs tikslai negali būti pretekstu buldozeriu važiuoti per Lietuvos teisės aktus ir gyventojų interesus. Todėl mes ginsime pažeistas savo teises teisme, siekdami įpareigoti statybų vystytoją laikytis įstatymų“, – komentavo Daugiabučio namo Gedimino pr. 46 ir 48 savininkų bendrijos valdybos narys Artūras Saladžius.

Pasak jo, bendrija „Live Square“ statybos planavimo ir darbų pažeidimus pastebėjo praėjusiais metais. Apie trūkstamus dokumentus, kylančius neaiškumus dėl projekto, planuojamus atstumus tarp pastatų buvo nuolat informuojama įmonė „Eika“, tačiau šios įmonės atstovai tik imituodavo bendradarbiavimą.

Metų pradžioje daugiabučio pastato sienose buvo pastebėti daugybiniai įtrūkimai. Bendrija iškvietė Vilniaus miesto savivaldybės atstovus, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ekspertus. Specialistai priėmė sprendimą atlikti pastato ekspertizę, tačiau „Eika“ atsisakė teismo ekspertui pateikti reikiamus dokumentus. Dėl statybų metu padarytos žalos Bendrijos gyventojų turtui bus teikiamas atskiras ieškinys, žalos dydis šiuo metu yra skaičiuojamas

„Visa informacija apie akivaizdžiai neteisėtą statybą Vilniaus centre prieš pusę metų buvo pateikta Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Aplinkos ministerijai, tačiau nei viena institucija nesiėmė aktyvių veiksmų. Kitaip sakant, atsakingos valdžios institucijos užsidengė akis ir užsikimšo ausis, o tuo tarpu be reikiamų dokumentų statybą vykdanti įmonė paspartino darbus“, – teigė Artūras Saladžius.

Jokie pažeidimai nėra nustatyti

Įmonės „Eika“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė Jorūnė Juodžbalytė teigia, kad nuolat palaiko dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis šiame projekte, kaip ir visuose kituose. Bendrovė deda visas pastangas, kad statomuose projektuose nebūtų pažeisti jokie įstatymai, statybos reglamentai bei kiti teisės aktai. Anot jos, šis projektas ne kartą buvo tikrinamas įvairių institucijų, o šiuo metu jokių pastabų ar reikalavimų koreguoti projektą iš valstybinių institucijų nėra.

„Ginčas tesime yra kraštutinis sprendimas, kuris pareikalaus daug jėgų ir resursų, todėl mes ir toliau sieksime taikaus sprendimo. Jei tai nepavyks, mes įvertinsime galimus nuostolius, reputacinę žalą ir neatmetame galimybės kreiptis dėl žalos ir nuostolių atlyginimo.

Statytojas prieš statybas su antstolių pagalba fiksavo aplinkiniuose namuose būsto ir namo būklę. Antstolis nebuvo įleistas į didžiąją dalį minėtos bendrijos butų. Prasidėjus statyboms, gavus nusiskundimus statytojo atstovai apsilankydavo vietoje, užfiksuodavo galimus pakitimus ir aptardavo su būsto savininku, kaip bus stebimi pakitimai, o po to tvarkomi. Ekspertams patvirtinus, kad pakitimai įvyko dėl šalia vykstančių statybų, pakitimai bus šalinami statytojo lėšomis“, – situaciją komentuoja J. Juodžbalytė.

Kaip ji teigia, žemės sklype prie gretimo sklypo istoriškai buvo priblokuoti pastatai, o projekte numatoma juos rekonstruoti. Rekonstravimo atveju, pagal statybos techninį reglamentą, besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu nėra mažinamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio konstrukcijų ir besiribojančių žemės sklypų ribų ir naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų ribų.

„Ne paslaptis, kad darbas ir bendradarbiavimas su kaimyninėmis bendruomenėmis iš plėtotojų, ypač centrinėse lokacijose, pareikalauja ne tik pastangų, bet ir finansinių resursų, pvz. investuojant į kaimyninės aplinkos ir infrastuktūros pagerinimą. Mes kaip plėtotojai puikiai suprantame gyventojus patiriant nepatogumų vykstant statyboms, emocijas keičiantis vaizdams pro langus, bet čia miestas – gyvas darinys, kuriame patogu gyventi todėl, kad čia puikiai išvystyta infrastruktūra, sutvarkytos apleistos teritorijos“, – DELFI aiškino J. Juodžbalytė.

Bendrija griežtai nesutinka

Daugiabučio namo Gedimino pr. 46 ir 48 savininkų bendrija DELFI atsiuntė savo atsakymą, kuriame teigia, jog jie griežtai nesutinka su tokia bendrovės „Eika“ pozicija.

„Tai, kad jokie pažeidimai nenustatyti, yra įžūlus melas. Statybos inspekcijos rašte yra aiškiai užfiksuota, kokių būtinų dokumentų statytojas neturi. Birželio mėnesio 13 dienos inspekcijos rašte teigiama: „Šiuo metu Inspekcija sprendžia dėl nustatytų pažeidimų šalinimo būdo. Apie priimtus sprendimus informuosime papildomai. Pasirašo direktorė Lina Staškevičienė“. Jokios informacijos apie pažeidimų pašalinimą nesame gavę, tai reiškia, kad pažeidimai yra padaryti, o statybos vyksta“, – komentavo daugiabučio namo Gedimino pr. 46 ir 48 savininkų bendrijos valdybos narys Artūras Saladžius.