1. Važiuodami dėvėkite šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas.

2. Nevažiuokite per lietų.

3. Nekabinkite ant vairo kuprinių ar kitų sunkių daiktų.

4. Nebandykite važiuoti laiptais ar šokti per kliūtis.

5. Neatitraukite rankų nuo vairo.

6. Nevažiuokite su paspirtuku dviese (ypač su vaikais).

7. Saugokitės durų staktų ir kitų objektų, esančių virš galvos.

Foto: Organizatoriai

8. Nevažiuokite automobiliams skirtais keliais ir gyvenamosiose zonose, kur leidžiamas automobilių ir pėsčiųjų eismas.

9. Nesukite vairo staigiais judesiais.

10. Nespauskite akceleratoriaus, varydamiesi paspirtuką.

11. Visada apvažiuokite kliūtis.

12. Važiuodami visada stovėkite ant paspirtuko abejomis kojomis.

13. Nespauskite akceleratoriaus važiuodami į pakalnę.

14. Važiuodami per nelygius paviršius laikykitės 5-10 km/val. greičio ir šiek tiek sulenkite kelius.