Prieš bandydami užvesti automobilį stumdami, įsitikinkite, kad jame įmontuota mechaninė pavarų dėžė ir sankaba. Automobilių su automatine pavarų dėže ar be sankabos tokiu būdu užvesti nepavyks. Taip pat jums reikės keleto bičiulių, kad pastumtų automobilį. Jeigu esate vienas ir negalite nieko prisišaukti, pamėginkite kreiptis pagalbos į praeivius, Kas žino, galbūt taip užsimegs nauja draugystė.

Automobilį, kurio akumuliatorius išsikrovė, galima užvesti ne tik stumiant, bet ir tempiant. Beje, jeigu įstrigote ant kalnelio ir galite automobilį pastumti tiek, kad jis pradėtų riedėti žemyn, – išsiversite be niekieno pagalbos, skelbiama portale autoexpress.co.uk.

Ką daryti, kad automobilis užsivestų

2. Nuspauskite sankabą ir laikykite ją nuspaustą iki 4-o žingsnio. Įjunkite antrą pavarą ir pasukite raktelį į pirmą padėtį, kad pradėtų šviesti degimo lemputė.

3. Įsitikinkite, kad iš galo neatvažiuoja jokia transporto priemonė, ir nurodykite bičiuliams pradėti stumti automobilį. Jeigu stovite ant kalnelio, nuleiskite rankinio stabdžio svirtį, kad automobilis pradėtų riedėti.

4. Greitai atleiskite sankabos pedalą, kad variklis ir pavarų dėžė susijungtų. Ratai ims sukti krumpliaračius, paskui variklį, ir prasidės degimo ciklas, visai kaip naudojant starterį.
Sustokite (neišjunkite variklio) ir padėkokite pagalbininkams. Neišjunkite variklio mažiausiai 15 minučių, kad įsikrautų akumuliatorius.

Automobilio užvedimas naudojant automobilio užvedimo funkciją turinčią išorinę bateriją

Tokios išorinės baterijos puikiai praverčia išsikrovus automobilio akumuliatoriui. Nereikės nei kito automobilio, nei savanorių, kad pastumtų – tik gnybtais prijungti automobilio užvedimo funkciją turinčią išorinę bateriją prie akumuliatoriaus (prie teigiamo poliaus ir prie įžeminimo taško).

Tada užveskite automobilį, atjunkite išorinę bateriją ir leiskite varikliui padirbti arba pavažinėkite, kad įsikrautų akumuliatorius.

Automobilio užvedimo funkciją turinčios išorinės baterijos yra protinga investicija, jeigu nedažnai važinėjate automobiliu arba turite įprotį palikti įjungtus žibintus!

Taip pat galėsite greitai padėti kitam vairuotojui, kurio automobilio akumuliatorius išsikrovė.