Rugpjūčio 22 d. startuosiančio ralio idėją palaiko ir kunigas Ričardas Doveika.

„Pasaulio teisuoliai gelbėjo žydų gyvybes, o kartu išgelbėjo Lietuvos garbę, taip parodydami, kad nepaisant mums primetamų taisyklių, mes galime turėti savo savigarbą ir savivertę, tautinę sąmonę. Tie žmonės buvo valstybės gyvenimo dalyviai, jie kūrė valstybę“, – sako dvasininkas.

Jam pritarė ir viena renginio organizatorių Birutė Vaitkutė, kuri teigė, kad gynę žydus kovojo ne tik už juos, bet tuo pačiu ir už lietuvių tautos žmogiškumą bei humanizmą.

„Deja, iki šiol jie yra truputį užmiršti. O juk būtent gelbėtojai ėjo tuo metu prieš srovę ir rizikavo tuo, kas brangiausia – savo ir savo artimųjų gyvybe. Ir kiekvieno lietuvio pareiga žinoti šiuos gelbėtojus, prisiminti. Su šia mintimi ir atsirado idėja per ralio punktus papasakoti dalyviams apie Pasaulio tautų teisuolius Lietuvoje“, – sako viena renginio organizatorių Birutė Vaitkutė.

Ričardas Doveika mano, kad žydų istorijos metai – tai ne tik proga pažinti skaudžią istoriją, bet ir pasižadėti dėti visas pastangas, kad tai daugiau niekada nebepasikartotų. Pasak Doveikos, mus turi vėl persmelkti pasitikėjimo, dialogo ir vieni kitų praturtinimo kultūra – vienybės kultūra kitoniškumuose.

Reikia ir nuolankumo, ir atleidimo

„Ne veltui Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzale – čia žydų bendruomenė galėjo kurti ir klestėti, bet taip pat, deja, Lietuvos vardas įrašytas ir į žydų tautos skausmo bei kančios istoriją, dėl kurios turėtume susigėsti“, – sako kunigas Ričardas Doveika.

Dvasininkas primena, kad kai žydai buvo išvaryti iš savo namų, jų turtas atiteko pasilikusiems – ne tik lietuviams, bet ir rusams, lenkams, baltarusiams, visų etninių grupių, gyvenusių Lietuvoje, atstovams – todėl šiandien visiems mums labai reikia nuolankumo.

"Ryterna modul Mototourism Rally"
Foto: Organizatoriai

„Jei kiekvienas iš mūsų švęsdami žydų metus atsiklaupsime prieš savo sąžinę, prieš patį save, prieš Dievą, mes sugebėsim priimti savo tautos istoriją ir nereikės jokių pasiteisinimų, kad mes šito nedarėme – šitoje tautoje, šitoje valstybėje įvyko didelė žmonių tragedija – ir ne tik žydų, bet lietuvių, rusų, lenkų, ir kiekviena mūsų tautinė grupė šitame krašte patyrėme savo naikinimą“, – sakė dvasininkas.

Taip pat R. Doveika svarsto, kad nemažiau svarbus yra atleidimas: „Turime budėti – ar lietuviai, lenkai, rusai, baltarusiai, ar žydai – kad neišliktume pagundoje likti amžinomis aukomis, nes aukos sindromas neleidžia matyti ateities šitame krašte. Ir tai būtų didžiausias savęs nuskriaudimas – dar kartą, tik šįsyk jau nuskriaustume mes patys save asmeniškai“.

Proga deramai pagerbti herojus

Dvasininkas atkreipia dėmesį, kad „daugybė Katalikų bažnyčios kunigų atliko labai didelę tikėjimo ir artimo meilės tarnystę – slėpė žydus klebonijose, varpinėse, bažnyčiose. Tą patį darė popiežius Vatikane, jo vasaros rezidencija buvo skirta žydų pabegėliams“. R. Doveikos įsitikinimu – „tai buvo didžiausias meilės artimui liudijimas, o mirti iš meilės yra dieviška“.

"Ryterna modul Mototourism Rally"
Foto: Organizatoriai

Kunigas svarsto, kad „kiekvienas, kuris gynė, globojo, saugojo, rizikavo ar net sumokėjo savo gyvybe – savo aplinkoje paskleidė daugiau dieviškumo. Kiekvienas iš tų žmonių suprato, kad visi esame vieno kūrėjo vaikai, kad esame skirtingi, kitoniški, bet broliai ir seserys, ir jų apsisprendimas buvo mylėti šalia esantį žmogų už nieką, jeigu reikės ir iki paskutinio savo atodūsio. Mes juos vadiname herojais, nes, pripažinkime, kad tų vertybių stokojame. Tai, kas šiandien mums yra herojiška, tiems žmonėms buvo tiesiog jų pasaulėžiūra, supratimas, jie paprasčiausiai taip mylėjo šalia esantį žmogų“.

R. Doveika pastebi ir kitą svarbų pasaulio tautų teisuolius vienijantį bruožą – jie Lietuvos garbę išgelbėjo parodydami, kad nepaisant mums primetamų taisyklių, mes galime turėti savo savigarbą ir savivertę, tautinę sąmonę.

„Tie žmonės buvo valstybės gyvenimo dalyviai, jie kūrė valstybę, o mes tuo tarpu kai kada apsisprendžiame savo valstybę pasyviai stebėti. Turime nustoti stebėti ir pradėti kurti“, – ragina dvasininkas.

"Ryterna modul Mototourism Rally"
Foto: Organizatoriai

Finišas Kaune

Intelektualus motociklininkų ralis „Ryterna modul Mototourism rally“ bendradarbiauja su Vilniuje gyvenančiu architektu Tauru Budziu, kuris vienintelis Lietuvoje savanoriškai ieško pasaulio tautų teisuolių, jų palaidojimų vietų ir taip išsaugo atmintį apie juos. Radęs juos žymi savo sukurtais atminimo ženklais, pritvirtindamas juos prie antkapių.

Padedant architektui į intelektualaus ralio žemėlapį bus įtrauktos istorijos apie Pasaulio tautų teisuolius. Tarp jų bus ir gerai žinomi visuomenei asmenys, ir mažai kam žinomi, bet ne mažiau nusipelnę.

Visą dieną po Lietuvą keliavę 1000 intelektualių motociklininkų šiemet finišuos Kauno centre prie Kauno pilies, o nuo 18 val. renginį vainikuos žymiausios Lietuvos folk roko grupės „Žalvarinis“ pasirodymas. Daugiau informacijos ir registracija į renginį – čia.