Skunde LGKT informuojama, jog neturintiems tėvų bei artimų giminių ar turintiems neturtingus giminaičius, tenka papildomai brangiai mokėti vairavimo instruktoriui. Esą, nors vairavimo kursai su visomis teorinėmis ir praktinėmis pamokomis nekainuoja pernelyg daug, tačiau be papildomų įgūdžių išlaikyti praktinį vairavimo egzaminą neįmanoma, prireiktų bent 10-20 papildomų pamokų.

Todėl neturintiems šeimos asmenims įsigyti vairuotojo pažymėjimą yra gerokai (pareiškėjo skaičiavimais 2-3 kartus) brangiau vien dėl to, kad teisės aktai jiems nepalieka galimybės pasimokyti vairuoti nemokamai. „Kas gerai gyvena – turi galimybę, kas užaugo skurde ar yra vienišas – ši teisė sąmoningai atimta“, – teigiama skunde. Pareiškėją esą tenkino prieš tai buvusi tvarka, kai galima buvo vairavimo pasimokyti su patyrusiu draugu, drauge, dėde, teta ir t.t.

Pagal galiojantį Valstybinės kelių transporto inspekcijos parengtą Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašą, būsimasis vairuotojas, siekdamas įgyti teisę vairuoti, su šeimos vairavimo instruktoriumi gali mokytis praktinio vairavimo. Tvarkos apraše nurodoma, jog „šeimos nariai – sutuoktiniai arba vienas iš tėvų, arba vyras ir moteris, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka bei jų vaikai ir įvaikiai. Į globėjų (rūpintojų) šeimų sudėtį įskaitomi vaikai, kuriems pagal LR įstatymus nustatyta globa ar rūpyba“.

Skunde nurodytos aplinkybės taip pat tiriamos ir dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu, kadangi dabar naujai rengiamame Šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo tvarkos apraše šeimos vairavimo instruktoriams numatomi reikalavimai būti bent 28 metų amžiaus ir turėti ne mažesnį kaip 3 metų vairavimo stažą. Siūloma, kad ši nauja tvarka įsigaliotų nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.

„Pirmiausiai, abejojame vairavimo saugumu, kai giminaičiai padeda mokintis vairuoti tam specialiai nepritaikytomis mašinomis. Vertiname ar skunde minimi teisės aktai nėra diskriminuojantys ir galbūt siūlysime suvienodinti visų asmenų galimybes mokytis praktinio vairavimo saugiai, nekeliant pavojaus nei sau, nei aplinkiniams“, – teigė lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė.

Panašių skundų iš neturtingų asmenų LGKT buvo sulaukusi ir anksčiau, iki 2008 m. liepos 5 d., kai įsigaliojo Lygių galimybių įstatymo pataisos, išplėtusios diskriminacijos sąrašą pagrindais dėl socialinės padėties, kalbos, kilmės, tačiau tada jų dar negalėjo tirti.