Į „Delfi“ kreipėsi skaitytojas Jonas, prisipažinęs, kad grubiai pažeidė Kelių eismo taisykles (KET) kaimyninėje šalyje, tad šalies teisėtvarkos organai nusprendė lietuviui atimti teisę vairuoti dvejiems metams.

Pasak „Delfi“ skaitytojo, Lietuvoje susiklostė įdomi situacija, mat panoręs atrasti informacijos, ką daryti norint susigrąžinti teisę vairuoti, jam nepavyko rasti jokios tvarkos ar nurodymų, ką turėtų daryti.

„Klausiau ir šalies, kurioje netekau teisės vairuoti, pareigūnų, jie atsakė, kad niekuo padėti negali. Bandžiau ieškoti informacijos Lietuvoje, kaip turėčiau elgtis – niekur nėra nieko. Visur aiškinama, ką turėtumei daryti, jei teisę vairuoti atėmė Lietuvos pareigūnai, jeigu situacija kitokia, žinių apskritas nulis“, – stebėjosi vyras.

Vieningo sprendimo nėra

Kaip „Delfi“ pasakojo šalies transporto parko registrą valdančios bei vairuotojo pažymėjimus išduodančios VĮ „Regitra“ komunikacijos skyriaus specialistė Emilija Bardauskienė, situacija yra kur kas keblesnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.

„Iki 2017 m. dėl KET pažeidimų prarastus vairuotojo pažymėjimus ir teisę vairuoti grąžindavo policija. Įstatymų leidėjo sprendimu perėmusi šią funkciją „Regitra“ gavo ir su šiuo klausimu susijusias problemas, kurių sprendimo ieškoma net ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme“, – pasakojo specialistė.

E. Bardauskienė pabrėžė, kad „Regitra“, nors ir suteikia teisę vairuoti, jos apriboti ar atimti – negali. Tai reiškia, kad valstybės įmonė tik remdamasi kitų suinteresuotų institucijų gauta informacija pagal faktą gali tik sustabdyti vairuotojo pažymėjimo galiojimą.

Vairuotojo pažymėjimas gali būti pristatytas į namus
Foto: Regitros nuotr.

„Pavyzdžiui, gavus iš medicinos įstaigos pranešimą, kad vairuotojas dėl sveikatos sutrikimu nebegali saugiai valdyti transporto priemonės, taip pat iš policijos sulaukus duomenų, jog dėl tam tikrų KET pažeidimų asmuo laikinai arba iš viso prarado teisę vairuoti. Pastaruoju atveju „Regitra“ tampa atsakinga už pakartotinį vairuotojo žinių patikrinimą“, – kalbėjo E. Bardauskienė.

Tačiau specialistė pabrėžia, kad praktika dėl teisės vairuoti praradimo užsienio šalyse ES yra skirtinga.

„Pavyzdžiui, „Regitra“, kaip ir dauguma analogiškas funkcijas vykdančių institucijų visoje Europos Sąjungoje bei Europos Ekonominėje Erdvėje informaciją apie prarastą teisę vairuoti gauna palyginti vėlai: apie tai dažniausiai sužinoma gavus teismų nutartis, kurios, kaip rodo praktika, ateina gerokai vėliau nei kad buvo atimta teisė vairuoti“, – aiškino specialistė.

O kita problema, anot pašnekovės, ta, kad ES mastu nėra vieningų kriterijų dėl KET pažeidimų nuobaudų taikymo. Kitaip tariant, vienoje šalyje teisė vairuoti atimama už vienokius, kitoje šalyje – už kitokius nusižengimus.

Siūlo kreiptis patiems

Anot pašnekovės, atvejų, kai atimama teisė vairuoti užsieniečiui, į valstybę atkeliavusiam turistiniais tikslais, nėra daug, tačiau klausimas toks opus, kad netgi buvo nagrinėtas ES Teisingumo Teisme. Visgi vieningo sprendimo kol kas nėra.

„Pagal šiuo metu galiojantį nacionalinį reglamentavimą, jei Lietuvos pilietis, turėdamas išduotą lietuvišką vairuotojo pažymėjimą, užsienio valstybėje praranda teisę vairuoti dėl tam tikrų KET pažeidimo, jam taikomas teritorinis teisės vairuoti apribojimas“, – sakė E. Bardauskienė.

Kitaip tariant, praradus teisę vairuoti kažkurioje ES šalyje, prie vairo joje geriau nesėsti. Tačiau tai nereiškia, kad vairuotojas negali vairuoti automobilio kitoje šalyje. Anot E. Bardauskienės, dėl skirtingos saugaus eismo reguliavimo ir priežiūros bei sankcijų praktikos, lietuviams užsienio valstybėje praradus teisę vairuoti, nacionalinio vairuotojo pažymėjimo išdavimo klausimai nagrinėjami individualiai, todėl „Regitra“ rekomenduoja tokiems asmenims kreiptis tiesiai į įmonės klientų aptarnavimo centrą.

Foto: DELFI / Erika Venckutė

Anot E. Bardauskienės, jei būtų norima kalbėti apie absoliutų, o ne teritorinį teisės vairuoti ribojimą, reikėtų kalbėti apie Europos direktyvų nuostatų perkėlimą į nacionalinį reglamentavimą ir jais pakeisti nacionalinius, dabar galiojančius, teisės aktus.

Kaip „Delfi“ aiškino Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Strateginės komunikacijos skyriaus atstovai, šiuo metu tai, kokia atsakomybė taikoma vairuotojams konkrečioje šalyje, sprendžiama individualiai kiekvienoje ES narėje. Tačiau neslepiama, kad informacija apie padarytus pažeidimus keičiamasi tokiais VRM nurodytais atvejais:

1. leidžiamo greičio viršijimas;
2. važiavimas neužsisegus saugos diržo;
3. važiavimas esant draudžiamam eismo reguliavimo signalui;
4. vairavimas apsvaigus nuo alkoholio;
5. vairavimas apsvaigus nuo narkotikų;
6. važiavimas be apsauginio šalmo;
7. važiavimas draudžiama juosta;
8. neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant.

Visgi remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/413, nors ir sąlygos informacijos keitimuisi tarp ES šalių nustatytos, procesiniai dokumentai siunčiami transporto priemonės savininkui ar jo nurodytam asmeniui. Į klausimą, ar tiesa, kad šiandien Lietuvoje nėra sistemos, leidžiančios operatyviai sužinoti, kad kažkuris pilietis prarado teisę vairuoti ES šalyje, VRM atstovai atsakymo nepateikė.

Žinių apie prarastą pažymėjimą negauna

Lietuvos Kelių policijos tarnyba (LKPT) „Delfi“ raštu atsiųstame atsakyme pabrėžė, kad informacija apie Lietuvos vairuotojus, užsienio šalyje netekusius teisės vairuoti, nedisponuoja, o padarytas pažeidimas galioja būtent toje šalyje, kurioje jis buvo padarytas.

„Užsienio šalyse už KET pažeidimą sulaikytas Lietuvos respublikoje išduotas vairuotojo pažymėjimas paprastai siunčiamas į „Regitrą“, – aiškino LKPT atstovai.

Pareigūnų atsakyme neslepiama, kad nors KET numato eismo keliais tvarką toje šalyje, kur jos yra priimtos, o pagrindiniai eismo tvarkos principai įtvirtinti tarptautiniuose teisės aktuose, idėją, kad asmeniui taikytas teisės vairuoti atėmimas vienoje ES šalyje būtų pripažįstamas ir visoje ES, vertintų teigiamai.

Gavo naują dokumentą

Kaip pasakojo „Delfi“ skaitytojas, pradėjęs informacijos dėl teisės vairuoti susigrąžinimo paiešką, neradęs informacijos ir nesulaukęs patarimo, ką turėtų daryti, nusprendė išsiimti naują dokumentą.

„Pagalvojau, kad pamėginsiu, o jeigu nepavyks, tada bent jau žinosiu, ką turiu daryti“, – sprendimą aiškino jis.

Paklaustas, kaip baigėsi bandymas gauti naują vairuotojo pažymėjimą, „Delfi“ skaitytojas prisipažino, kad be didesnių klausimų jam buvo išduotas naujas vairuotojo pažymėjimas.