Pagal šiuo metu galiojančią tvarką prieš tampant vairuotoju, kiekvienas privalo pateikti sveikatos pažymą, kuri A, AM ir B kategorijų vairuotojams galioja 10, o C ir D – 2 metus. Terminui pasibaigus medicininę patikrą reikia atlikti iš naujo. Taip pat pakartotinai sveikatos pažymą reikia gauti, jei, pavyzdžiui, B kategoriją turintis vairuotojas siekia įgyti A kategoriją.

Vyresnio amžiaus vairuotojams tikrinti sveikatą reikia dažniau: iki 55 metų amžiaus sveikatą tikrintis reikia kartą per 10 metų, vairuotojams nuo 56 iki 69 metų - kartą per 5 metus, nuo 70 iki 79 metų – kartą per 2 metus, nuo 80 metų – kartą per metus.

Miršta prie vairo

Tiesa, prievolės tikrintis sveikatą nėra ir šiuo metu tai yra paliekama vairuotojų sąmoningumui. Kaip Delfi.lt komentavo VRM atstovai, praktikoje pasitaiko situacijų, kai vairuotojai, kurie turi galiojančius vairuotojo pažymėjimus, vengia pasitikrinti savo sveikatą nustatytu periodiškumu, dėl ko vairuojant kyla grėsmė jų pačių ir aplinkinių saugumui.

Ministerijos duomenimis, pastaraisiais metais nustatyta gana daug eismo įvykių, kurie įvyko dėl priežasčių, susijusių su vairuotojų sveikatos būkle. 2018 metais buvo užfiksuota 18 tokių įvykių (3 asmenys sužeisti), 2019 m. – 13 įvykių (3 asmenys sužeisti), 2020 m. – 12 įvykių (3 asmenys sužeisti, 1 mirė prie vairo), 2021 m. – 19 įvykių (7 asmenys sužeisti, 1 mirė prie vairo).

Motyvuos tikrintis sveikatą

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projektu siūloma papildyti įstatymą nuostata, kad vairuotojams nepasitikrinus sveikatos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytu periodiškumu, vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka vairuotojo pažymėjimas skelbiamas negaliojančiu. Taigi medicininės pažymos galiojimo terminas būtų tiesiogiai susiejamas su vairuotojo pažymėjimo galiojimu, pvz., jei vairuotojui medicininė pažyma yra išduota 5 metams, praėjus šiam terminui būtų laikinai sustabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas iki kol asmuo pasitikrintų sveikatą, – naują įstatymo projektą komentuoja VRM atstovai.

Pasitikrinus sveikatą vairuotojo pažymėjimas būtų vėl paskelbiamas galiojančiu. Taip pat numatyta, kad pasitikrinus sveikatą anksčiau nei baigiasi galioti esama sveikatos pažyma, vairuotojo pažymėjimo galiojimas būtų pratęsiamas automatiškai ir nieko papildomai daryti nereikėtų.

Veiks automatiškai

Pasak ministerijos, informacija apie vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, papildžius valstybės įmonės „Regitra“ vairuotojų portale veikiantį informavimo apie besibaigiantį vairuotojo pažymėjimo galiojimą procesą, pasiektų konkretų vairuotoją. Atitinkamai vairuotojai būtų suinteresuoti pasitikrinti savo sveikatą ir taip būtų užtikrintas tiek jų pačių, tiek kitų eismo dalyvių saugumas.

Šiais pakeitimais siekiama, kad būtų sudarytos sąlygos registre pažymėti atitinkamą vairuotojo pažymėjimo galiojimo būklę (t. y. paskelbti jį negaliojančiu dėl medicininių priežasčių), o transporto priemones kontroliuojantys pareigūnai galėtų efektyviau kontroliuoti vairuotojus, dalyvaujančius viešajame eisme.