Siekiant sudaryti kuo saugesnes sąlygas dviračių eismui ir sprendžiant dviračių infrastruktūros trūkumo klausimą, tose vietose, kur dviračių takai ar dviračių juostos negali būti įrengtos, KET įrengiamos dviračių gatvės, žymimos nauju kelio ženklu „Dviračių gatvė".

Foto: Susisiekimo ministerija

Dviračių gatvės bus įrengiamos ramaus, lėto eismo, pavyzdžiui, siaurose senamiesčių, kurortų, gatvėse. Jose vyks mišrus motorinių ir ne motorinių transporto priemonių eismas ir galios specialūs KET reikalavimai. Dviračių gatvėje bus:

• draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km/h greičiu;

• lenkti transporto priemones išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą (apvažiuoti tos pačios krypties eismo juosta bus leidžiama);

• dviračių vairuotojams nebus taikomas reikalavimas važiuoti viena eile ir kuo arčiau eismo juostos dešiniojo krašto.

Maršrutinio transporto šviesoforai

KET pakeitimuose reglamentuoti atskiri, tik maršrutiniam transportui skirti šviesoforo signalai. Šviesoforus bus tikslinga įrengti sankryžose, kur įrengta raide „A" pažymėta eismo juosta, taip pat sankryžose, kur užtikrinant prioritetą tikslinga leisti maršrutiniam transportui įvažiuoti į sankryžą anksčiau nei likusiam transporto srautui.

Eismo maršrutiniam transportui skirtose juostose pasikeitimai

Dviračių takas
Foto: DELFI


Atsirado poreikis plėsti maršrutiniam transportui skirtomis eismo juostomis besinaudojančių eismo dalyvių ratą, tose juostose kartu išsaugant maršrutinio transporto pirmumą. KET išskirtos 2 tipų maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos, žymimos:

• raide A, kuriomis gali važiuoti tik maršrutinis transportas;

• simboliu A+, kuriomis, be maršrutinio transporto, galėtų važiuoti dviračiai, mopedai ir lengvieji keturračiai, automobiliai, pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis" (kuriuose važiuoja neįgalieji į (iš) švietimo įstaigą (-os) ar į (iš) neįgaliųjų dienos užimtumo centrą (-o) (jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku) ir kitos transporto priemonės, kurioms suteikta tokia teisė: motociklai, lengvieji automobiliai taksi, automobiliai, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, elektromobiliai, jeigu eismo juosta pažymėta atitinkamu užrašu / simboliu.

Foto: Susisiekimo ministerija

Asmenų, turinčių individualių poreikių, transporto priemonių eismas

Pakeitimai nustato, kad kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui" ir simboliu „A+", ne maršrutinėms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta draudžiama, išskyrus automobilius, pažymėtus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis" arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, kuriuose važiuoja neįgalieji į švietimo įstaigą ar iš jos arba į neįgaliųjų dienos užimtumo centrą ar iš jo, jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku jo nustatyta tvarka.

Nauji kelio ženklai

KET papildytos naujais kelio ženklais. Kelio ženklu Nr. 340 bus ribojamas motorinių dviračių (elektrinių paspirtukų, kurių galia iki 1 kW ir maksimalus greitis iki 25 km/h) eismas. Kelio savininkai ženklus galės įrengti tose miestų vietose, kur to reikalauja eismo sąlygos – kur intensyvus pėsčiųjų eismas ar pan.

Foto: Shutterstock

Kelio ženklais Nr. 341 ir 857 bus sudaryta galimybė riboti gyvenamųjų transporto priemonių – automobilių arba priekabų – eismą.

Kelio ženklais Nr. 559 ir 560 bus žymima dviračių gatvės pradžia ir pabaiga.

340 Motorinių dviračių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti motoriniais dviračiais.

341 Gyvenamųjų transporto priemonių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti gyvenamaisiais automobiliais arba gyvenamosiomis priekabomis (toliau – gyvenamosios transporto priemonės).

559 Dviračių gatvė
Už kelio ženklo esančiame kelyje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką dviračių gatvėje.

560 Dviračių gatvės pabaiga
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką dviračių gatvėje nustatantys Taisyklių reikalavimai.

857 Gyvenamosios transporto priemonės
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas.

Naujas kelių ženklinimas

Nauju KET nustatytu kelių ženklinimu (motociklo simboliu) kelio savininkų sprendimu bus ženklinamos tos A+ eismo juostos, kuriomis leidžiama važiuoti motociklams.

Įspėjamojo kelio ženklo „Vaikai" atvaizdu galės būti ženklinami kelio ruožai, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų – prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai.

Įspėjamojo kelio ženklo „Pėsčiųjų perėja" atvaizdu galės būti ženklinama važiuojamoji dalis, kur būtina įspėti apie artėjimą prie pėsčiųjų perėjos.