Sprendimas diegti tarnybiniuose automobiliuose telemetrijos įrangą priimtas dar sausio pabaigoje ir, kaip „Delfi“ teigiama Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atsakyme, atsiųstame el. paštu, viliamasi, kad jau kovą bus pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju.

„Iki rugpjūčio pabaigos planuojama įdiegti į tarnybinės administracinės paskirties automobilius telemetrinę įrangą ir prijungti ją prie centrinės automobilių valdymo sistemos“, – akcentuoja VRM.

Valdys centralizuotai

VRM teigimu, norima konsoliduoti valstybės institucijų administracinės paskirties automobilius. Tai yra, tarnybiniai automobiliai bus perduoti valdyti Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM. Iš viso ketinama konsoliduoti 609 automobilius.

„Taip būtų taupomos valstybės lėšos, užtikrinama transporto kontrolė, mažėtų naudojimo kaštai, būtų efektyviau panaudojami žmogiškieji ištekliai. Šis funkcijų perdavimas būtų svarus žingsnis didinant tarnybinių automobilių priežiūros funkcijų efektyvumą apskritai, taip pat padėtų prevenciškai išvengti piktnaudžiavimų“, – akcentuoja VRM.

2018 m. atlikto vertinimo duomenimis, 2017 m. administraciniais tikslais naudojamų lengvųjų automobilių išlaikymo sąnaudos siekia apie 17,8 mln. eurų. Remiantis kitų valstybės institucijų, jau naudojančių telemetrijos įrangą, patirtimi, tikimasi sutaupyti iki 30 proc. lėšų.

Kokią informaciją kaups?

Telemetrijos įranga bus diegiama į tarnybinius automobilius, kuriuos ministerijo sir ministrų valdymo sričių biudžietinės įstaigos valdo pasitikėjimo teise, o darbuotojai naudoja atlikdami veiklos funkcijas: atstovaudami įstaigoms oficialiuose renginiuose, posėdžiuose, pasitarimuose, vykdami į komandiruotes.

Biudžetinėms įstaigoms bus privaloma įsidiegti telemetrinius įrenginius, kurie rinks tarnybinių automobilių naudojimo ir jų judėjimo duomenis. Šie duomenys bus teikiami Turto valdymo ir ūkio departamento turimą informcinę sistemą.

Telemetrijos įranga fiksuoja automobilio ridą, degalų suvartojimą, kiek laiko automobilis naudojamas ir kitus parametrus. Teigiama, kad tai leis ne tik optimizuoti degalų įsigijimo sąnaudas, tačiau ir užtikrins viso konsoliduojamų automobilių parko efektyvumą, užtikrinant optimalų būtiną automobilių skaičių tarnybinėms administracinėms funkcijoms atlikti.

Surinkti duomenys bus naudojami ministerijų, ministrų valdymo sričių įstaigų nuosavybės apsaugos, materialinių ir laiko išteklių (degalų, amortizacijos išlaidų, laiko užduotims ir pavedimams vykdyti) apskaitai, analizei ir naudojimo kontrolei, darbuotojų saugumo tikslais.