Iki pat šiol Lietuvoje buvo neužlopyta teisės aktų spraga, lėmusi, kad tais atvejais, kai vairuotojui nustatomas 1,5 promilės ar didesnis girtumas, kyla baudžiamoji atsakomybė, tačiau tada, kai vairuotojas atsisako tikrintis blaivumą, jam tenka administracinė atsakomybė.

Seimo nariai penktadienį posėdyje pritarė Baudžiamąjį kodeksą papildyti 281 straipsniu, kuris numato, kad: „tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.“

Tiesa, šis įstatymo pakeitimas įsigalioja ne iš karto. Numatyta, kad jis bus pradėtas taikyti šiemet, nuo balandžio 1-osios.

Kirtis kelių chuliganams

Seimo posėdyje pritarta ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimams. Pavyzdžiui, numatyta, kad teisės vairuoti nebus galima atimti asmenims, kurie transporto priemonėmis naudojasi dėl neįgalumo. Tiesa, išskyrus tuos atvejus, jeigu neįgalus asmuo vairavo būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, arba vengė pasitikrinti dėl apsvaigimo.

Pritarta ir pakeitimams, susijusiems su chuliganišku vairavimu. Chuliganai, vairuodami pažeidę vieną ar kelias Kelių eismo taisykles (KET) paeiliui, taip pat dalyvaujantys nelegaliose lenktynėse, savo veiksmais sukėlę pavojų kitiems eismo dalyviams, sukėlę pavojingą situaciją įvažiavę į priešingos krypties eismo juostą, gali sulaukti baudos nuo 170 iki 230 eurų. Jei tokį pat nusižengimą padarys asmuo, neturintis teisės vairuoti, jam bus skirta 450-600 eurų bauda.

Chuliganiškas vairavimas dėl chuliganiškų paskatų bus baudžiamas gerokai griežčiau. Tokie KET pažeidėjai užsitrauks 450-550 eurų baudą, o neturintys teisės vairuoti ir siautėjantys keliuose – 750-1000 eurų baudą.

Griežčiau bus baudžiami tie, kurie chuliganiškai vairavo, kelių eismo taisykles pažeidė ir pavojų kitiems eismo dalyviams sukėlė būdami neblaivūs (arba atsisakę pasitikrinti blaivumą). Vairavusiems pavojingai ir neblaiviems ar blaivumą pasitikrinti atsisakiusiems gresia 900-1000 eurų bauda. Neblaiviems (0,41-1,5 promilės) chuliganams, KET pažeidusiems iš chuliganiškų paskatų, toks nusižengimas užtrauks 1200-1500 eurų baudą.

Be to, apibrėžta, kad vairavę pavojingai privalomai neteks teisės vairuoti 3-6 mėnesiams, o pavojų eismo dalyviams sukėlę, KET pažeidinėję iš chuliganiškų paskatų vairuotojo pažymėjimo neteks 1-2 metams. Jei bus nustatyta, kad vairuotojas buvo neblaivus ir vairavo nesaugiai, teisės vairuoti jis neteks 2-3 metams. Neblaivus ir chuliganiškai vairavęs asmuo teisę vairuoti praras 3-5 metams.

Neblaiviems – griežtesnės baudos

ANK pakeitimai nurodo griežtesnes ir didesnes baudas neblaiviems ar blaivumą tikrintis atsisakiusiems vairuotojams. Tuo pačiu atkreiptas dėmesys į tuos, kurie neblaivūs vairuoja pakartotinai.

Nurodoma, kad vairuotojas, kuris vairavo neblaivus pakartotinai, ir nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo nepraėjo vieneri metai (arba yra galiojantis ar neišnykęs teistumas už nusikalstamą veiką, kurią vairuotojas padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs), bus baudžiamas 1000-1500 eurų bauda. Be to, tokiam vairuotojui teisė vairuoti bus atimta nuo 3 iki 5 metų.

Jei toks pats nusižengimas yra padarytas asmens, kuris teisės vairuoti neturi, skiriama 1200-2000 eurų bauda.

Be to, numatyta, kad visais atvejais privaloma konfiskuoti transporto priemonę.