Kaip teigė įmonės vadovas dr. Vytautas Jokužis, su KTU bendradarbiaujama jau seniai, tad kai kurie sutartyje įrašyti dalykai jau vyksta, kai kas dar tik bus stiprus postūmis į priekį.

Universitetas jau yra atlikęs bendrovės mokslinio tiriamojo, informacinio bei inžinerinio darbo užsakymus pagal atskiras sutartis. Ateityje tikimasi toliau teikti bendrovei konsultacijas ir padėti spręsti technologines, ekonomines ir organizacines problemas.

Vienas didžiausių iššūkių, kuriuos savanoriškai prisiėmė abi – mokslo ir verslo – institucijos, tai žingsnis į pasaulinę energetikos kaitą, žingsnis į elektromobilių mokslą.

Tikimasi, kad studentai aktyviai įsitrauks į šios srities mokslinius ir eksperimentinius tyrimus, rinksis šios tematikos baigiamuosius darbus.

Sutarties pasirašyme dalyvavo ir KTU apsigynęs baigiamąjį darbą elektromobilių tematika Laurynas Jokužis, kuris skatino jaunus žmones nebijoti gilintis į šią sritį.

KTU rektorius prof. Petras Baršauskas optimistiškai tiki, kad universitete jau greitai taip pat bus keli elektromobiliai, ir galbūt net pačių studentų kurti.

„Vadovaudamiesi sutartimi ir įvertindami mokslo bei naujų technologijų integracijos į paslaugas ir gamybą svarbą, universitetas ir bendrovė susitaria dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo rengiant mechanikos ir mechatronikos srities specialistus, mokslines konferencijas, seminarus, populiarinant minėtas specialybes, vykdant Universiteto studentų praktikas ir kita“, – teigiama bendradarbiavimo sutartyje.

KTU jau yra buvę bandymų kurti elektromobilius ir hibridinius automobilius. 1997 m. KTU jaunųjų mokslininkų ir studentų darbų parodoje „Technorama“ pristatytas Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentų Martyno Starevičiaus, Ovidijaus Putnyno ir kitų hibridinis automobilis.