Įvykus rimtai avarijai, sistema „eCall“ automatiškai surenka Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir perduoda pagalbos tarnyboms informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą. Rugsėjo 8 d. priimtoje Komisijos rekomendacijoje valstybės narės raginamos užtikrinti, kad judriojo ryšio tinklų operatoriai modernizuotų savo infrastruktūrą tam, kad sistemos „eCalls“ skambučiai būtų veiksmingai perduodami pagalbos tarnyboms.

Kai pagalbos tarnybos iškviečiamos į eismo įvykio vietą, kiekviena minutė svarbi norint išgelbėti gyvybes ir sušvelninti traumų pasekmes. Tačiau per avariją nukentėję asmenys ne visuomet susivokia arba fiziškai pajėgia nedelsiant iškviesti pagalbos tarnybas. Naudojant „eCall“ įrangą ši problema išsprendžiama – pagalbos tarnybos informuojamos nedelsiant, net jei vairuotojas ar keleivis yra be sąmonės, ar dėl kitų priežasčių negali pats paskambinti.

Apskaičiuota, kad taikant šią technologiją gelbėtojai atvyksta 40 proc. greičiau miestuose ir 50 proc. greičiau užmiestyje. Pradėjus plačiai naudoti sistemą „eCall“, Europoje kasmet būtų išgelbėta šimtai gyvybių, o dešimtyse tūkstančių atvejų sužalojimai ir traumos būtų ne tokie rimti.

Komisija siekia, kad iki 2015 m. „eCall“ paslauga veiktų visu pajėgumu visoje Europos Sąjungoje (taip pat Kroatijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje).

Rekomendacijoje kiekviena valstybė narė raginama užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai skambučius iš „eCall“ prietaisų vertintų kaip kitus skambučius 112 numeriu, t. y. teiktų jiems pirmenybę ir jų neapmokestintų. Rekomendacijoje taip pat nurodyta, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai įdiegtų sistemas, reikalingas „eCalls“ skambučiams atpažinti ir nukreipti į pagalbos tarnybų skambučių centrus, kurie yra paruošti juos priimti.

Po rekomendacijos Komisija ketina priimti pagalbos skambučių centrų modernizavimo specifikacijas (pagal Intelektinių transporto sistemų direktyvą 2010/40/EB ) ir pasiūlymą dėl reglamento, pagal kurį būtų reikalaujama, kad nuo 2015 m., norint gauti visoje ES galiojantį transporto priemonės tipo patvirtinimą, reikės, kad visuose naujuose automobilių ir lengvųjų transporto priemonių modeliuose būtų įrengti reikiamas technines specifikacijas atitinkantys „eCall“ prietaisai.

Apskaičiuota, kad į naują automobilį įdiegti sistemą „eCall“ kainuotų mažiau nei 100 eurų. Tam, kad būtų išvengta abejonių dėl privatumo, sistema „eCall“ neleidžia sekti automobilių – ji yra neaktyvi ir nesiunčia jokių signalų, kol neaktyvuojama įvykus avarijai.

Dabar tik 0,7 proc. visų ES keleivinių transporto priemonių yra įrengtos automatinės pagalbos iškvietimo sistemos ir šis skaičius beveik nedidėja. Šios privačios sistemos nesudaro sąlygų ES masto sąveikai ar tęstinumui.