Nepasitiki 38

Praėjusią savaitę LASF administraciją pasiekė 38 – ių tikrųjų LASF narių kreipimasis dėl prezidento S. Girdausko atstatydinimo. Suspenduotas LASF prezidentas kovo pradžioje policijos pareigūnų buvo sustabdytas neblaivus prie vairo. Jam nustatytas 1,07 promilės girtumas.

Šį faktą S. Girdauskas nuslėpė nuo autosporto bendruomenės. Žiniasklaidai paviešinus informaciją, S. Girdauskas dievagojosi išgėręs tik taurę vyno. Po šios žinios ne vienas LASF bendruomenės narys paragino, tuomet prezidento pareigas užėmusį, S. Girdauską pasielgti garbingai ir atsistatydinti, saugant tiek atstovaujamos organizacijos, tiek pačios sporto disciplinos vardą.

S. Girdauskas tvirtino nesutinkąs su pareigūnų jam surašytu protokolu ir atsistatydinti neketinąs, minėdamas, kad autosporto bendruomenė jį išrinko ir juo pasitiki. Panašu, kad S.Girdauskas savo galimybes bus pervertinęs.

Tiesa, policijos atstovai teigia, neturintys užfiksuotos informacijos, kad S. Girdauskas būtų ginčijęs jam surašytą Administracinio nusižengimo protokolą. Už nusižengimą S. Girdauskui gresia bauda nuo 800 iki 1100 eurų ir teisės vairuoti netekimas nuo vienų metų iki metų ir šešių mėnesių. Toks poelgis, kaip šiurkštus pažeidimas įvardijamas ir LASF galiojančiuose dokumentuose.

LASF Tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstomas narių kreipimąsis dėl prezidento atstatydinimo, pats S. Girdauskas nedalyvavo – jis suskubo dieną prieš posėdį gauti nedarbingumo pažymėjimą, be to pagal LASF įstatus ir Tarybos darbo nuostatas, kai pareiškiamas nepasitikėjimas prezidentu, pirmininkavimą posėdžiui perima Tarybos patvirtintas asmuo, o laikinąjį prezidentą iš viceprezidentų paskiria būtent taryba.

Visi sprendimai, susiję su tolesne LASF veikla, pareiškus nepasitikėjimą S. Girdausku, kurie buvo priimti šiame Tarybos posėdyje, patvirtinti vienbalsiai. Laikinai LASF prezidentu tapo viceprezidento pareigas ėjęs Kastytis Torrau.

Veiksmai norint atsikratyti

Įdomu, kad kelios dienos prieš balandžio 9 – osios Tarybos posėdį S. Girdauskas norėjo sušaukti skubų Tarybos posėdį ir jame svarstyti trijų LASF komitetų – Techninių reikalavimų (pirmininkas Egidijus Janavičius), Saugaus varžybų organizavimo (pirmininkas Remigijus Antanavičius) ir Teisėjų komiteto (pirmininkas Remigijus Bilevičius) sujungimą.

Klausimą S. Girdauskas norėjo išspręsti ypatingos skubos tvarka, nesilaikydamas net privalomų procedūrų. Tačiau Tarybos nariai paprašė laikytis priimtos darbo tvarkos ir numatytų procedūrų. Beje, apie ketinimus jungti komitetus S. Girdauskas su jų pirmininkais net nebuvo kalbėjęs.

Tiesa, pati mintis sujungti komitetus nebe pirmos jaunystės. Ji brandinama jau gerus metus, tačiau kodėl ją suspenduotam prezidentui reikėjo prisiminti būtent dabar, kai viešumon iškilo faktas, kad jis vairavo neblaivus ir buvo pradėti rinkti parašai dėl nepasitikėjimo juo? Tokio skubėjimo priežastis toli gražu nėra noras vien tik pagerinti LASF veikiančių komitetų darbą.

Galima spėti, kad S. Girdauskas imdamasis tokių veiksmų troško vieno – kad pareigų netektų Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas E. Janavičius, kuris ėmėsi rinkti nepatenkintų LASF tikrųjų narių parašus dėl S.Girdausko nušalinimo. Pajutęs galima grėsmę, S. Girdauskas bandė gudrauti, tačiau toks planas nepavyko. Komitetų jungimo klausimas buvo įtrauktas į balandžio 8 – osios LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę, tačiau 38 narių, nepatenkintų S.Girdausko veikla parašai LASF administraciją pasiekė greičiau – balandžio 7 – osios vakarą.

Pagal LASF patvirtintą tvarką, gavus parašus, prezidento veikla stabdoma. Nuo balandžio 8 – osios S. Girdauskas gavo ir nedarbingumo pažymėjimą. Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas E. Janavičius teigia, kad priimant tokios svarbius sprendimus, kaip komitetų sujungimas, pirmiausia reikia gerai įvertinti, kaip tokie pokyčiai atsilieps tolimesniam LASF darbui.

„Tokie pokalbiai būtini, kad būtų numatyti visi galimi scenarijai, kaip perskirstomi iki šiol komitetų daryti darbai. Akivaizdu, kad S. Girdauskas taip bandė susidoroti su manimi, nes to paties posėdžio metu buvo planuojama mane nušalinti nuo sportinių automobilių techninių pasų išdavimo funkcijų“, – atviravo E. Janavičius.

Išbandymas LASF bendruomenei

Laikinasis LASF prezidentas K. Torrau tvirtina, kad sprendimas dėl S. Girdausko tolimesnio likimo dabar dviejų LASF istancijų rankose.

„LASF Apeliacinis teismas ir Etikos ir drausmės komisija, nors ir turėdami kitų darbų, šį klausimą laiko prioritetu, tad tikimės, kad sprendimo paieškos ilgai neužtruks. Abi šios institucijos dirbs kartu, o paskutinį žodį tars Apeliacinis teismas, kurio sprendimas, remiantis galiojančiais LASF veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, yra galutinis ir neskudžiamas“, – sako laikinasis LASF vadovas.

Dabar tiek Apeliacinio teismo, tiek Etikos ir drausmės komisijos nariai laukia suspenduotojo prezidento S. Girdausko paaiškinimų. Laikinasis prezidentas K. Torrau tvirtina, kad ši krizė LASF parodys, kaip veikia organizacijos savireguliacijos mechanizmai ir ko galima laukti atietyje.

„Tai neeilinė situacija, tačiau manau, kad kaip organizacija ir Lietuvos autsoporto bendruomenė bei jos atstovai po šios krizės būsime stipresni ir tvirtesni ir išsigryninę savo pamatines vertybes“, – sakė laikinasis LASF prezidentas.

Jeigu Apeliacinio teismo sprendimas bus nepalankus S. Girdauskui, bus pradėta jo atstatydinimo procedūra. Tokiu atveju ne vėliau kaip per du mėnesius turėtų būti sušauktas neeilinis LASF suvažiavimas, kurio metu būtų atstatydintas suspenduotasis prezidentas ir išrinktas naujasis.

Nugriauti viena. Ką statyti?

Dar vienas klausimas, į kurį dabar turi atsakyti LASF nariai, kas gali tapti kitu LASF vadovu. Kol kas ryškaus kandidato, ar lyderio užimti šią poziciją nėra, tačiau iš lūpų į lūpas perduodamos kelios pavardės asmenų, kurie galėtų tapti LASF vadovais.

Vienas tokių – laikinasis LASF prezidentas K. Torrau. Tiesa, jam, jeigu nuspręstų šio posto siekti, gali pagalį į ratus įkišti nesenas apsižodžiavimas su Lietuvos ralio sprinto čempionato dalyviais, dėl starto tvarkos benruose Lietuvos automobilių ralio čempionato ir Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato įskaitose.

Dar viena neoficialiai įvardijama kandidatūra – „N40 vyrų autoklubo“ prezidentas Algridas Kazlauskas. Jo kandidatūra prismenama prieš kiekvienus LASF prezidento rinkimus. A. Kazlauskas anksčiau buvo aktyvus LARČ dalyvis, tačiau dabar susikoncentravęs į profesinę veiklą teisės srityje. Neabejojama, kad kovoje dėl LASF prezidento posto, atsiras ir E. Janavičiaus pavardė, kuris S. Girdausko veikla nepatenkintas nuo tos dienos, kai šis tapo LASF vadovu ir įvardijamas, kaip vienas labiausiai suinteresuotų, kad S. Girdauskas netektų dabartinio savo posto.

E. Janavičius turi nemenką palaikymą tarp sportininkų, tačiau ar jo pakaktų norint tapti prezidentu – klausimas. Atsirastų palaikančių ir siūlančių dar vieną asmenį – dabartinį LASF Tarybos narį Vitoldą Milių. Žinomas žurnalistas ir keliautojas V. Milius įvardijamas, kaip asmuo, suprantantis, kaip funkcionuoja automobilių sportas ir neturintis stiprių saitų, su kokiais nors žymiais Lietuvos sportininkais, kurių atžvilgiu taptų šališkas.

Galimų kandidatų į LASF prezidentus kandidatūros turėtų būti teikiamos tuomet, kai paaiškės Apeliacinio teismo sprendimas ir bus paskirta neeilinio suvažiavimo data.