Mokslu pagrįsti tvarumo tikslai turėtų tapti verslo standartu

„Pasaulis susiduria su iššūkiais aplinkosaugos srityje ir mes suprantame, kad esame atsakingi visoms ateities kartoms, kad nuo mūsų priklauso maisto ateitis. Įsipareigodami taikyti mokslu pagrįstas klimato apsaugos priemones, mes prisidedame prie klimato kaitos švelninimo bei suteikiame pirkėjams ir klientams galimybę rinktis tvaresnius sprendimus,“ – teigia „Paulig“ generalinis direktorius Rolfas Ladau. „Paulig“, kaip tarptautinės maisto ir gėrimų bendrovės, vaidmuo – ne tik pristatyti naujus skonius, bet ir skatinti vartotojus rinktis tvaresnius, tačiau skonio ir patogumo atžvilgiu nė kiek ne prastesnius, sprendimus.

Pasak „Paulig“ tvarumo ir ryšių su visuomene direktorės Lea Rankinen, „Science Based Targets“ iniciatyva suteikia aiškumo ir padeda organizuoti veiklą tvarumo srityje: „Galime būti tikri, kad mūsų pastangos atitiks Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos nustatytas gaires, kuriomis siekiama, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C ribos. Norime įkvėpti visas bendroves siekti ambicingesnių tikslų ir parodyti, jog yra įmanoma plėtoti verslą, vadovaujantis šiomis gairėmis. Siekiame, kad mokslu pagrįsti tikslai taptų verslo standartu“.

Iki 2030 metų sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 80 proc.

Didžioji dalis bendrovės „Paulig“ į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų atsiranda bendrovės tiekimo grandinėje ir yra susijusios su žaliavomis. Šių metų balandį paskelbta kompanijos tvarumo programa numato, kad, lyginant su 2018 m. rodikliais, iki 2030 metų „Paulig“ mažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas savo vertės kūrimo grandinėje 50 proc. „Paulig“ taip pat bendradarbiauja su esamais tiekėjais ir partneriais, skatindama juos diegti tvarią ūkininkavimo praktiką, ieško naujų žaliavų, partnerių bei verslo modelių, galinčių padėti įgyvendinti žiedinę ekonomiką.

„Paulig“ tvarumo programoje taip pat numatyta, lyginant su 2018 m. rodikliais, iki 2030 m. sumažinti nuosavos veiklos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 80 proc. Kompanija toliau ketina didinti atsinaujinančios energijos dalį, energijos vartojimo efektyvumą ir perdirbamų medžiagų apimtį. „Paulig“ taip pat daug dėmesio skiria pakuočių tobulinimui ir planuoja, kad iki 2030 m. visos jos pakuotės bus pagamintos iš atsinaujinančių arba perdirbtų medžiagų ir bus tinkamos perdirbti.

Pasaulyje 40 maisto ir gėrimų kompanijų siekia mokslų pagrįstų tvarumo tikslų

„Paulig“ yra viena iš daugiau nei 900 bendrovių, siekianti mokslu pagrįstų tikslų. „Science Based Targets“ iniciatyva yra patvirtinusi maždaug 300 bendrovių nustatytus tikslus. Maisto ir gėrimų sektoriuje veiksmų ėmėsi apie 75 bendrovės, maždaug 40 iš jų turi patvirtintus tikslus. Pasauliniu mastu „Paulig“ yra viena iš dvylikos pirmųjų maisto ir gėrimų bendrovių bei pirmoji Suomijos įmonė, turinti patvirtintus tikslus apriboti klimato atšilimą iki 1,5 °C.

„Science Based Targets“ iniciatyvą kartu parengė ir įgyvendina tarptautinė ne pelno siekianti organizacija CDP, Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo šalys (United Nations Global Compact, UNGC), Pasaulio išteklių institutas (World Resources Institute, WRI) ir Pasaulinis gamtos fondas (World Wide Fund for Nature, WWF), ją remia ir koalicija „We Mean Business“. Tikslai, kuriuos bendrovės nustato siekdamos sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, yra laikomi pagrįstais mokslu, jei jie atitinka naujausius klimatą tiriančių mokslininkų atradimus, kurie yra reikšmingi gyvendinant Paryžiaus susitarimo tikslus, t.y. apriboti visuotinį atšilimą, kad jis būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, lyginant su tuo lygiu, kuris buvo fiksuojamas iki industrializacijos, taip pat dėti pastangas apriboti atšilimą iki 1,5 °C.