Praėjus tiek laiko vyras kreipėsi į Bažnyčios tribunolą prašydamas panaikinti bažnytinę santuoką. Ilgai dvejojusi moteris visgi nusprendė duoti parodymus tribunolui, nes, jai neatvykus, teisėjai manys, kad ji sutinka su byloje surinkta medžiaga ir ji bus užbaigta.

Laiškai pribloškė moterį

Gavusi pirmąjį laišką iš Kauno arkivyskupijos tribunolo, negalios kamuojama kaunietė Eugenija Buožienė iškart pagalvojo, kad tai kažkokios buvusio vyro pinklės.

Moteris teigė, kad jis visus 13 metų po skyrybų neduoda jai ramybės, dėl to silpna moters sveikata dar labiau pablogėjo. Tad pirmąjį tribunolo laišką, net neatplėšusi, Eugenija išmetė į šiukšlių dėžę, tačiau netrukus gavo dar kelis.

“Atplėšusi ir perskaičiusi juos, jaučiausi tarsi su mazgote gavusi. Būtent tada sužinojau, kad neatvykau į Kauno arkivyskupijos tribunolo teisėjų kolegijos posėdį dėl santuokos su mano buvusiu vyru paskelbimo negaliojančia.

Nors beveik nesusigaudžiau painiose teisėjų formuluotėse ir nurodytuose kažkokių kanonų paragrafuose, supratau, kad vyras nori panaikinti mūsų bažnytinę santuoką, kaltindamas mane santuoka iš asmeninių išskaičiavimų, pagrindinių jos teisių ir pareigų suvokimo trūkumu ir jų atmetimu. Netekau žado”, - pasakojo labai susinervinusi Eugenija, virpančiose rankose laikydama du Arkivyskupijos tribunolo laiškus.

Nenori prisiminti bendro gyvenimo

Braukdama ašaras Eugenija tvirtino, kad 17 bendro gyvenimo su vyru metų buvo virtę pragaru, tačiau nenorinti visai Lietuvai apie tai pasakoti.

“Neapsikentusi nutariau skirtis, tačiau vyras nesutiko išsituokti Civilinės metrikacijos biure - teko kreiptis į teismą, kuris, išnagrinėjęs bylą, patenkino mano prašymą”, - pasakojo moteris.

Anot Eugenijos, vyras po skyrybų pažadėjo vis vien neduosiąs jai ramybės. “Žodį tesėjo - vesdavosi į mano butą, kurį turėjau iki santuokos, savo draugus, girtavo. Tada aš jį išregistravau ir pakeičiau duryse spyną, tačiau tai tik iš dalies apsaugojo mane nuo įvairių jo išpuolių”, - tvirtino Eugenija, priblokšta raginimo atvykti į tribunolą.

Moteris paskambino Arkivyskupijos laiške nurodytu telefonu ir iš pokalbio tik tiek tesuprato, kad turi ateiti pasiaiškinti ar duoti parodymus.

“Tai negirdėtas dalykas - atimti “šliūbą”! - nervinosi moteris. - Buvęs vyras, matyt, nori vesti kitą moterį, kuri reikalauja bažnytinės santuokos. Tai jis ir sugalvojo kreiptis į Arkivyskupijos tribunolą, tačiau kodėl aš, ligota moteris, dabar turėčiau patirti stresą, vėl prisimindama visas nuoskaudas, kurias patyriau gyvendama su buvusiu vyru?! Juk civilinis teismas mus išskyrė, įrodęs vyro kaltę, tai kam dar bažnytinis?”

Daugybė kliūčių santuokai

Kauno arkivyskupijos tribunolo pirmininkas monsinjoras dr. Artūras Jagelavičius stebėjosi, kad yra žmonių, nieko nežinančių apie šią Bažnyčios instituciją.

Mat ji veikia daugybę metų. Bažnyčios tribunolas dažniausiai nagrinėja šventinimų ir santuokų negaliojimo bylas. Tai pirmosios instancijos teismas savos arkivyskupijos žmonėms.

A.Jagelavičius dalyvavo Seimo komisijoje, kuri rengė Civiliniame kodekse Šeimos teisę. Kai kurie Bažnyčios kanonai suderinti su civiliniais įstatymais taip, kad jie sutaptų. A.Jagelavičius pažymėjo, kad bažnyčioje santuoka išvis neįmanoma, jei besituokiantieji yra nesulaukę teisės nustatyto amžiaus, vienas ar abu besituokiantieji yra lytiškai neįgalūs ar buvo anksčiau sudarę bažnytinę santuoką.

Bažnytinė santuoka taip pat neregistruojama, jei tuokiasi krikštytas su nekrikštytu, vyras pagrobia moterį, turėdamas tikslą su ja susituokti. Neįmanoma santuoka ir tarp artimų giminių, šeimos narių, įvaikio ir įtėvių. Kliūtis santuokai - psichikos ligos, santuoka per prievartą, seksualinės ir kitos anomalijos, fikcijos ir dar daug kitų priežasčių.

Dažniausios - santuokų negaliojimo bylos

Kai išsituokusieji arba vienas iš jų nori užginčyti bažnytinės santuokos galiojimą (civilinės skyrybos nenutraukia bažnytinės santuokos), jie kreipiasi į Bažnyčios tribunolą.

Dera prisiminti, kad bažnytinės santuokos metu vyras ir moteris kunigo bei dviejų liudytojų akivaizdoje teikia vienas kitam santuokos sakramentą. Dėl sakramentinio santuokos pobūdžio abipusis sutuoktinių ryšys yra nesuardomas, nes pakrikštyti vyras ir moteris tuokiasi niekieno neverčiami, laisvai pareiškę savo sutikimą ir neturėdami civilinės arba bažnytinės teisės nurodomų kliūčių.

Tad Bažnyčios teismas tik tiria, ar bažnytinė santuoka buvo sudaryta pagal visus reikalavimus. Jeigu nustatoma, jog santuoka buvo sudaryta būtent taip, tuomet jokia žmogiška galia negali panaikinti santuokos sakramento.

Nusprendė duoti parodymus

Tuomet, kai vienas iš sutuoktinių ar abu pareiškia norą bažnytiniame teisme užginčyti bažnytinės santuokos galiojimą, kreipiamasi į Bažnyčios tribunolą, kuris rengia jų ir liudytojų apklausas.

Santuoka gali būti paskelbta galiojančia arba negaliojančia dėl įvairių priežasčių. Beje, nagrinėjant bylą pasitelkiami teismo ekspertai, psichologai, psichiatrai.

Jei įsižeidusi dėl buvusio vyro ketinimų anuliuoti jų bažnytinę santuoką Eugenija neatsilieptų į Bažnyčios tribunolo kvietimą duoti parodymus, jos buvusiam sutuoktiniui atsivertų daugiau galimybių apkaltinti ją nebūtomis nuodėmėmis.

“Be atsakovės parodymų bylos eiga būtų labai vienašališka ir dėl to nukentėtų sprendimo objektyvumas”, - sakė A.Jagelavičius.

Tai pagaliau supratusi Eugenija nusprendė atsiliepti į Bažnyčios tribunolo kvietimą. Jeigu santuoka bus pripažinta galiojančia, buvęs jos vyras nebegalės vesti prie altoriaus kitos moters. Juolab kad ir atsakovė neketina daugiau tekėti ir nenori panaikinti buvusios santuokos, nes pats Jėzus yra pasakęs: “Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!”