Vis dėlto čia pat, vos už keleto šimtų kilometrų, kaimyninėje Poznanėje Katalikų bažnyčia išgyvena ne pačius geriausius laikus. Žmonės ima atsargiau vertinti šventikus. Lenkijoje 90 proc. gyventojų katalikai. Jie reikalauja paaiškinti - kas iš tiesų vyksta?

Priežastis ta, kad įtakingas Lenkijos laikraštis “Rzecpospolita” prieš pora dienų pirmame puslapyje išspausdino didžiulę Krokuvos arkivyskupo Juliuszo Piatco nuotrauką bei pateikė faktų, neva atskleidžiančių jo seksualinius ryšius su seminaristais bei kitais dvasiškiais.

Laikraštis dargi tvirtina, kad kiek anksčiau arkivyskupas, nesuvaldęs savo homoseksualios aistros seminaristams, buvo nušalintas nuo darbo seminarijoje. Pats J.Piatcas tokius kaltinimus kategoriškai neigia.

Tiesa, Lenkijos katalikų hierarchai patvirtino, kad įtarimus dėl arkivyskupo seksualinių ryšių su seminaristais bei kai kuriais dvasiškiais nagrinėja Vatikanas. Lenkijos žurnalistai teigia, kad Šventasis tėvas buvęs šokiruotas tokių naujienų iš gimtosios šalies.

Lenkų žurnalistai taip pat kreipėsi į Poznanės arkivyskupiją ir paragino jos tarnus nebeslėpti šių Katalikų bažnyčiai skaudžių faktų, iškilusių į viešumą bei apie tai garbingai informuoti visuomenę.

Beje, šis seksualinis skandalas kilo tepraėjus vos porai savaičių po to, kai Romos katalikų bažnyčia paskelbė elgesio taisykles vyskupams. Jų esmė - kaip turi elgtis katalikų dvasininkai, sužinoję pedofilijos faktų arba apie netinkamą kitų šventikų elgesį su mažamečiais.

Šių taisyklių, kaip manoma, prireikė po keleto seksualinių skandalų, į kuriuos buvo įsipainioję katalikų kunigai. Jie “dengė” kitų dvasininkų polinkį į pedofiliją ir homoseksualizmą.

Taisyklėse vyskupams nurodoma, kad sužinoję panašių faktų, jie nedelsiat privalą apie tai informuoti Vatikaną. Tiesa, taisyklėse nenurodyta nei kaip baudžiami “prasižengėliai”, nei tai, ar tokius faktus būtina pranešti ir savo šalių teisėtvarkos institucijoms.

Pernai rudenį Prancūzijos teismas nuteisė vyskupą Bajo, dangsčiusį kitus dvasiškius, seksualiai išnaudojusius mažamečius.

Prieš pora metų Teksaso valstijoje kaltais dėl tokių pačių faktų slėpimo buvo pripažinti Dalaso katalikų hierarchai. Tuomet seksualiai nuskriaustiems vaikams teismas priteisė piniginę kompensaciją, kurios dydis siekė 119,6 mln. dolerių.