Koks malonus sutapimas: abu politikai, nūnai esantys nepopuliariųjų sąrašėliuose, staiga su tokiu užsidegimu, su tokiu gailesčiu populiarinami ir humanizuojami per pagrindinius komercinius TV kanalus! Komercinės TV, be abejo, turi savotiško žavesio - dusina dusina, o paskui “kažkodėl” netikėtai prasideda jautrumas. Tik kodėl dabar? Iki rinkimų dar lyg ir toloka... Arba galvojama apie išankstinius, arba ruošiamasi iš anksto, nes reabilitacinio darbo bus daug.

Visa tai pasidaro be galo mįslinga ir įdomu, tad nutariu žiūrėti abi laidas išsyk, perjunginėdamas kanalus. Kokias lyderio savybes “piarščikai” bandys “išprominti” šįsyk, “ant ko” statys kortas?

Abu rodomi namų aplinkoj, klausimai abiems panašūs, jautrūs. Atsakinėjama vienodai jautriai ir paprastai. (Buvo toks Lenino apibūdinimas – “vielikij i prostoj” (didelis ir paprastas - vert.)) Abi laidos kvepia paminklosauga, t.y. - ir vienoj, ir kitoj laidoj statomi paminklai abiems keblioje situacijoje atsidūrusiems politikams. Tai būtų smagu, jei tie TV kanalai ir anksčiau būtų pasižymėję tokia humanistine pažiūra, humanizuodami ir kitus politikus. Peršasi išvada, kad advento proga mūsų komercinės televizijos į politikus, netgi šiek tiek prasikaltusius, ėmė žiūrėti kaip į savus žmones, ėmė rūpintis jų šeimomis, prieaugliu, buitimi, šalinti rinkėjų nepasitikėjimą jais… Palaiminti taikdariai - sakoma Evangelijoje.

Toliau lyginu abi laidas. Paksas ir Zuokas deklaruoja bemaž identiškas vertybes: ir vienas, ir kitas - tai šeimos žmogus, šeima jiems svarbiausia. (Uspaskichas, kiek prisimenu irgi panašiai buvo “išpromintas”). Darbas, darbas, geležinė valia ir tarnavimas Lietuvai – taip pat teisinga kryptis. (Uspaskichui toks scenarijus irgi padėjo, tik Paksui su Zuoku reikėtų dar papildomai siužetėlius kokiose nors “Dvyračio Žyniose” išsipirkti.)

Toliau žiūriu - akcentuojamas neteisingas susidorojimas... Tiesa, šio vakaro LNK laidoje apie Paksą susidorojimo korta nebuvo metama (arba nepagavau). Bet užtat prieš porą savaičių toje pačioje TV3 laidoje, kurioj dabar “piarinamas” Zuokas (!!!), buvo “išpiarintas” ir Rolandas Paksas, rūsčiai pakalbėjęs apie Lietuvos Konstitucinį teismą bei kitus niekšingus sąmokslininkus, fone skambant Visockio muzikai “Idiot ochota na volkov” (“Eina medžioklė "prieš vilkus” – vert.)

Vėliau imu kreipti dėmesį į “kozerius” - į tai, kas akcentuojama paksinėje laidoje. Pasirodo bus anūkas. Pagrindinė problema – ar pasidalins tėveliai su seneliais anūku. Pala pala – kokia čia laida? Šeimos rytmetys? Ne – SOS Pagalba... Kam? Aaaa, supratau... Politikai, kurių reitingai dėl vienų ar kitų priežasčių yra sušlubavę, gali kreiptis į laidą “SOS Pagalba”. Ir reikalai bus sutvarkyti.

Vėliau laidoje samprotaujama - ar dalyvaus jaunasis tėvelis gimdyme, ar neapalps... (O žentas atrodo gana normalus žmogus, tik, regis, nelabai žino, kodėl jis turi šiame šou dalyvauti...) Paskui vedančioji paslaptingai už kadro šnibžda – o įdomu, kiek dar vaikų turės jaunieji? Į kiekvieną jos “problemišką” klausimą atsako visi keturi pagrindiniai šnekėtojai - Paksas, jo žmona, dukra ir žentas. Visas šis nuoširdus atvirumas tęsiasi kokią valandą. Truputį ištęsta, gudresnis žiūrovas gali nebepatikėti.

Zuokinėje laidoje per TV3 tuo metu jau rodomos zuokiuko krikštynos - pirmam plane populiarumo viršūnėje esantis Prezidentas V.Adamkus su žmona. SENSACIJA – buvo prapuolus filmuota medžiaga, o dabar netyčia atsirado... Lietuvoje yra toks gabus ir linksmas kino režisierius Artūras Jevdokimovas, iš lietuviškų filmų citatų susukęs puikią, geranorišką parodiją “Vienas klausimas” - apie lietuvių vaidybinio filmo klišes, štampus ir kitas banalybes. Va, reikėtų Artūrui duoti šias dvi laidas, sumontuotų šedevrinį filmą apie linksmas viešųjų ryšių kampanijas Lietuvoje.

Nutraukiu svajas ir sugrįžtu prie žydrųjų ekranų. Zuokas tuo metu jau kalba apie savo pavojingąjį karo korespondento darbą, rodomi karo kadrai. Žiūrovui išsiskiria adrenalinas. Paksas tuo metu prisimena, kaip jie sužinojo apie būsimąjį anūką – ogi ant torto buvo trys gulbės ir užrašas “Sveikinimai seneliams”. Paskui tą patį nuosekliai, su smulkmenomis pasakoja Laima, vėliau ir Inga... Reklaminiuose tarpuose siūloma savaitgalį žiūrėti siužetą laidoje “Nuo... iki...” - apie Paksaitės vestuves ir medaus mėnesį Paryžiuje.

Taigi, taip nuoširdžiai šis linksmas vakarėlis ir prabėgo. Tokio vaikiško naivumo, atvirumo seniai nebuvau matęs. O dar geriausiu TV laiku. Adventas, taika ir ramybė mūsų ir jūsų namams.