Kaip BNS sakė Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktorius Žygimantas Pavilionis, Lietuva jau pradeda ruoštis šioms pareigoms.

"Mes turime ruoštis pirmininkavimui rimtai. Liepos mėnesį Vyriausybė ketina svarstyti pirminį pasiruošimo pirmininkavimui planą, jis jau yra parengtas ir pradėsime dirbti", - pasakojo diplomatas.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Europos studijų katedros vedėjas Jonas Čičinskas irgi sako, kad pirmininkavimui ES ruoštis reikia pradėti iš anksto, ypač kai tų pareigų imasi bloko naujokė.

"Šalys prieš porą metų ima rengtis pirmininkavimui, nes reikia išteklius paskaičiuoti, mobilizuotis, detaliai susipažinti, ką reikės darys. O kai šalis naujokė, tai žinoma, rūpi dar anksčiau pradėti rengtis", - BNS sakė J.Čičinskas.

Lietuva ES nare tapo 2004 metais.

Pasak J.Čičinsko, kad per pirmininkavimo laikotarpį Lietuvos laukia nemažai darbų - susitarimai dėl ES biudžeto bei artėsiantys Europos Parlamento rinkimai.

"2013 metais baigtųsi ta finansinė perspektyva, kuri dabar nejuda iš vietos. Tad jau 2012 metais vyktų intensyvus darbas, tada jau turėtų būti daug kas įveikta, nebent kokia krizė būtų. Naujos finansinės perspektyvos galutinis patvirtinimas, jau patvirtintų gairių detalus išdėstymas, naujų teisės aktų priėmimas, naujų prioritetų sudarymas ir t.t. - visa tai Europos Komisija vykdytų, o prireikus reikėtų aprobuoti Taryboje, kuriai pirmininkautų Lietuva",- kalbėjo J.Čičinskas.

2013 metais į ES politinį gyvenimą intrigos gali įnešti ir artėsiantys Europarlamento rinkimai.

"Lietuvai teks ir su finansinėmis perspektyvomis darbuotis, ir laukia atsakingas momentas - Europos Parlamento rinkimai 2014 metais, ir tai gali pagyvinti ES politinį gyvenimą 2013 metų antroje pusėje", - kalbėjo ES ekspertas.

Nors dabar ES išgyvena krizę bloko šalių vadovams nesusitarus dėl ES finansinės perspektyvos 2007-2013 metams, ES ekspertas nemano, kad dėl to Bendrijai gresia griūtis.

"Čia krizė daugiau politikų elite, bet visas tas galingas mechanizmas - biudžetas, integruota vidaus rinka, visa tai sukasi ir juda toliau", - kalbėjo J.Čičinskas.

Kaip anksčiau ES buvo sutarusi, pirmininkavimo Sąjungai tvarka turėjo keistis nuo 2007 metų, įsigaliojus Konstitucijai, kuri numato, kad blokui pusantrų metų pirmininkaus trijų valstybių grupė, sudaryta iš didelių ir mažų valstybių narių, bet mažiausiai vienos naujosios valstybės narės. Buvo planuota, kad Lietuva ES pirmininkaus 2013 metais ir 2014 metų pirmąjį pusmetį su Airija ir Graikija.

Nors ES Konstitucijos ateitis dabar neaiški, Lietuvos pirmininkavimo laikotarpis blokui nesikeis, sako Ž.Pavilionis.

"Pirmininkavimo tvarka tikrai nesikeičia, nepriklausomai nuo ES Konstitucijos", - tikina Ž.Pavilionis.