"Areštai buvo įvykdyti remiantis vidaus reikalų sekretoriaus įgaliojimais sulaikyti užsienio piliečius, įtariamus dalyvavimu teroristinėje veikloje ir keliančius grėsmę nacionaliniam saugumui, kurie numatyti Kovos su terorizmu, nusikalstamumu ir saugumo akte", - sakė atstovas.

Jis nesuteikė išsamesnių žinių apie sulaikytuosius. Neoficialiomis žiniomis, dauguma sulaikytųjų yra musulmonai alžyriečiai.

Po rugsėjo 11 dieną įvykdytų teroro išpuolių Niujorke ir Vašingtone Britanijos parlamentas patvirtino nepaprastuosius antiteroristinius įstatymus, kurie suteikė policijai platesnius įgaliojimus sulaikyti bei sekti įtariamuosius. Policijai leista sulaikyti užsieniečius vien remiantis įtarimu, jog jie susiję su teroristine veikla.

Pareigūnai teigia, jog įgaliojimai sulaikyti be teismo Britanijoje gali būti pritaikyti tik nedidelei grupei asmenų, kurie laikomi keliančiais grėsmę saugumui, bet kurių negalima išsiųsti į tėvynę, nes ten jiems grėstų mirties bausmė už nusikaltimus.