Informacija apie šį apdovanojimą Lietuvą pasiekė tik prieš savaitę. Apie V.Tutkui skirtą ordiną pirmasis sužinojo Seimo narys Rimantas Ruzas, jis vadovauja Lietuvos Afganistano karo veteranų organizacijai ir palaiko ryšius su panašia organizacija Rusijoje.

Pats V.Tutkus LŽ sakė apie Rusijos jam paskirtą Raudonosios žvaigždės ordiną girdėjęs "tik gandus". Mažai informacijos apie šį apdovanojimą teigė turį ir Rusijos ambasados Lietuvoje pareigūnai.

Ieškojo

Pasak parlamentaro R.Ruzo, šiuo metu Lietuvoje yra 140 žmonių, taip pat ir brigados generolas V.Tutkus, kuriems skirti apdovanojimai už dalyvavimą kare Afganistane, tačiau nežinoma, ar jie tuos apdovanojimus yra gavę.

Prašymą patikrinti, ar 1991 m. paskirtas Raudonosios žvaigždės ordinas įteiktas V.Tutkui, Lietuvos Afganistano karo veteranų sąjungos pirmininkui įteikė Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) Karių internacionalistų reikalų komitetas.

Šio komiteto spalio 17-ąją R.Ruzui adresuotame rašte prašoma patikslinti, ar "SSRS Prezidento 1991 m. 12.19 įsakymu Tutkui Valdui Vytautovičiui, gimusiam 1960 m. Vilniuje, Afganistane vadovavusiam 395-ojo motorizuotojo pėstininkų pulko 201 kuopai, nuo 1989 m. buvusiam Frunzės karo akademijos klausytoju", įteiktas Raudonosios žvaigždės ordinas.

Rašte taip pat patikslinama, kad apdovanojimo metu V.Tutkus turėjo karinį kapitono laipsnį, jog 1985 m. jam jau buvo įteiktas vienas Raudonosios žvaigždės ordinas. Apie tai, ar dabartiniam Lietuvos kariuomenės lauko vadui V.Tutkui įteiktas antras toks pat apdovanojimas, prašoma informuoti NVS Karių internacionalistų komitetą.

Nemini

Dabartinis kariuomenės lauko vadas V.Tutkus savo biografijoje, pateiktoje Krašto apsaugos ministerijos tinklapyje, tarnybą Afganistane nurodo "profesinės patirties" skiltyje. Vardydamas jam įteiktus apdovanojimus, jis mini jau Lietuvos nepriklausomybės metais gautus garbės ženklus. Apie 1985 m. gautą Raudonosios žvaigždės ordiną brigados generolas neužsimena.

"Tai kovinis apdovanojimas, suteikiamas už kovinius nuopelnus. Tiems, kurie susiję su to meto įvykiais, šis apdovanojimas, aišku, reikšmingas. Aš pats į jį žiūriu su didele pagarba", - vakar LŽ apie Raudonosios žvaigždės ordiną sakė Seimo narys R.Ruzas. Pasak jo, jokių lengvatų šis apdovanojimas nesuteikia. Vis dėlto parlamentaras teigė nežinąs, kaip prieš dešimtmetį paskirto sovietinio apdovanojimo įteikimą vertins dabartiniai V.Tutkaus vadovai.

"Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis didžiuojasi pasakodamas dalyvavęs Vietnamo kare, tuo tarpu aš ne iš vieno aukšto pareigūno esu girdėjęs, jog Afganistano karas - negarbingas", - teigė R.Ruzas.

Trumpas dosje V. Tutkus Mokėsi: 1978-1982 m. - Taškento (Uzbekija) aukšt. pėstininkų vadų mokykloje, 1988-1991 m. - Maskvos M.Frunzės karo akademijoje, 1995-1996 m. - NATO gynybos koledže Romoje. Tarnyba: 1983-1985 m. - motorizuotosios šaulių kuopos vadas Afganistane, 1985-1988 m. - Turkestano karinės apygardos motorizuotojo šaulių bataliono vadas, 1991-1993 m. - "Geležinio Vilko" brigados štabo viršininkas, 1994-1996 m. - Generalinio štabo viršininkas. Pomėgiai: klasikinė muzika, šaltųjų ginklų kolekcionavimas, dziudo.