Naujajame interneto puslapyje pateikiami tėvystę reglamentuojantys įvairių šalių įstatymai, žiniasklaidos publikacijos šia tema, jaunų tėvų fotografijos, inicijuojamos diskusijos. Puslapyje bus galima rasti praktinių patarimų kaip auginti vaiką, virtualių atviručių, tinkamų nusiųsti vestuvių, vaiko gimimo, krikštynų ir kitokiomis šeimos švenčių progomis.

Šio interneto puslapio ir viso projekto tikslas – skatinti vyrus aktyviau dalyvauti šeimos gyvenime ir naudotis tėvystės atostogų teise. Jį Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, laimėjusi Europos Komisijos skelbtą konkursą paramai gauti, įgyvendina kartu su partneriais iš Islandijos, Danijos, Maltos bei Lietuvos – Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinių tyrimų centru bei VšĮ Lygių galimybių plėtros centru. Projektas vykdomas Bendrijos lyčių lygybės strategijos (Community Framework Strategy on Gender Equality) programos rėmuose ir vyks 2004 m. spalio – 2005 m. gruodžio mėn.

Projekto eigoje visose keturiose šalyse bus atlikti tyrimai, išleistos knygos ir kiti spaudiniai, sukviesti seminarai, sukurta interneto svetainė ir surengtos žiniasklaidos kampanijos. Vilniuje dar įvyks tarptautinė konferencija, kurioje patirtimi dalinsis projekto partneriai ir žymūs Šiaurės šalių lyčių studijų ekspertai.

Projekto biudžetas – 358 tūkst. eurų (1,24 mln. Lt.), šios lėšos bus paskirstytos proporcingai visoms projekto narėms šalims. 80 proc.šios sumos skiria Europos Komisija, likusius 20 proc. bendrai padengs keturios projekte dalyvaujančios šalys. Lietuvos Respublikos Vyriausybė projektui skyrė 70 tūkst. Lt.

Lietuvos įstatymai numato galimybę tėvui eiti vaiko priežiūros atostogų, tačiau šiuo metu turima teise pasinaudoja maždaug tik 1 proc. vyrų. Atostogų metu mokama 70 procentų darbo užmokesčio. Kaip rodo praktika, Lietuvoje šiuo metu tėvystės atostogų eina aukštesnio išsilavinimo moderniai mąstantys vyrai, taip pat tie, kurių žmonos turi gerai apmokamus darbus.

ES direktyva dėl tėvystės atostogų buvo priimta 1996 m. Galimybe eiti vaiko priežiūros atostogų vyrai visoje Europoje mažai naudojasi. ES atlikta apklausa (1 priedas) rodo, kad tėvystės atostogas visiems ar bent vienam vaikui auginti buvo paėmę ar paimtų 34 proc. švedų, 10 proc. danų, 9 proc. suomių, 0 proc. liuksemburgiečių bei po 1 proc. vokiečių, ispanų, airių, austrų bei portugalų. Šis tyrimas taip pat atskleidė ir sąlygas, kurioms esant vyrai labiau pasinaudotų tokia teise. Tai didesnės piniginės kompensacijos (nurodė 38 proc. apklaustųjų), geresnės darbo ir karjeros garantijos tėvystės atostogų metu ir po jų (30 proc.), geresnis informavimas (27 proc.), palankesnis vadovų bei kolegų vertinimas (23 proc.), galimybė dalintis atostogas su motina arba imti tėvystės atostogas dalį dienos (18 proc.).

Geriausia situacija yra Islandijoje. Čia 2000 m. priimtas įstatymas, kuris kiekvienai naujagimį auginančiai šeimai suteikia 9 mėnesius apmokamų atostogų – 3 mėnesius motinai, 3 mėnesius tėvui ir 3 mėnesius bet kuriam iš jų. Tėvui skiriamų atostogų laiku negali pasinaudoti motina: tėvui nusprendus nepasinaudoti turima teise, šeimai skiriamų vaiko priežiūros atostogų laikas sutrumpėja iki 6 mėnesių. Atostogų metu mokama 80 proc. darbo užmokesčio. Šia galimybe dabar pasinaudoja 85-90 procentų islandų tėvų (vyrų).