Kaip po posėdžio žurnalistams sakė Seimo pirmininkė Irena Degutienė, įstatymas leidžia skųsti tik galutinius rinkimų rezultatus, kurie dar nepatvirtinti, todėl Seimui šiuo metu nutarus kreiptis į KT toks kreipimasis būtų neteisėtas.

"Seimo valdyba buvo sukviesta todėl, kad buvo oficialus Tautininkų sąjungos kreipimasis į Seimą dėl rinkimų pažeidimų, kad Seimas apsispręstų, ar kreiptis, ar nesikreipti į Konstitucinį Teismą. (...) Aiškinantis tiek su teisininkais, tiek su Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovu, pagal Seimo rinkimų įstatymą aiškiai parašyta, kad galima kreiptis į KT dėl pažeidimų tik esant galutiniams rinkių rezultatams", - sakė parlamento vadovė.

"Šiuo atveju yra pasibaigęs tik pirmas turas, ir galutinių rinkimų rezultatų nėra, taigi mes dėl to ir nekviečiame nenumatyto Seimo posėdžio, nes neturime galutinio rezultato. Mūsų tas kreipimasi, jei ir būtų Seime priimtas, jis būtų neteisėtas", - argumentavo Seimo pirmininkė.

Parlamento rinkimuose nesėkmingai pasirodžiusi Tautininkų sąjunga pirmadienį kreipėsi į prezidentę ir Seimą, prašydama kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl rinkimų rezultatų.

Be to, Tautininkų sąjungos vadovas Gintaras Songaila Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo nutarimo projektą dėl kreipimosi į KT. Pagal jį, būtų prašoma išvados, ar per rinkimus daugiamandatėje apygardoje nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo nuostatos, įtvirtinančios slapto balsavimo principą ir demokratines rinkimų procedūras, kurių laikymasis būtinas rinkimų rezultatus pripažinti legitimiais ir teisėtais, ar tai buvo šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo pažeidimai.

Taip pat tautininkas siūlo prašyti išvados dėl Seimo rinkimų rezultatų po pirmojo turo vienmandatėse Justiniškių, Šilutės-Pagėgių, Biržų-Kupiškio, Vilniaus-Trakų, Kaišiadorių-Elektrėnų, Jurbarko apygardose legitimumo.

Teisę kreiptis į KT dar turi prezidentė Dalia Grybauskaitė, todėl G.Songaila savo siūlymą adresavo ir jai.

Dar vieną tokį kreipimąsi pirmadienį parašė ir partija "Tvarka ir teisingumas". Jie prašo, kad būtų įvertintas VRK nutarimas anuliuoti rinkimų rezultatus vienmandatėje Zarasų-Visagino apygardoje.

"Taip pasielgėme manydami, kad Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą, kuris pažeidžia Seimo rinkimų įstatyme apibrėžtą kandidatų lygiateisiškumo principą. Ji nutarė dėl vieno iš kandidatų galimai neteisėtų veiksmų anuliuoti kitų niekuo šiuo atvejų dėtų kandidatų balsus", - sakė partijos "Tvarka ir teisingumas" rinkimų štabo viršininkas, pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis.

Įstatymas numato, kad partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai paskelbiami oficialūs rinkimų rezultatai, gali apskųsti Seimui ar prezidentui.

Tokiais atvejais Seimas ar prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo. Remdamasis KT išvadomis, galutinį sprendimą dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo priima Seimas.

Tautininkai informuoja, kad skundžia prezidentei bei Seimui VRK sprendimą nenagrinėti jų pačių skundo, kuriuo prašoma panaikinti Seimo rinkimų daugiamandatėje bei visose vienmandatėse rinkimų apygardose galiojimą ir skelbti pakartotinius Seimo rinkimus.

Jeigu KT priima išvadą, kad buvo šiurkščiai pažeistas Seimo rinkimų įstatymas ar suklastoti rinkimų dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant rinkimų esminius rezultatus, Seimas gali priimti vieną iš šių nutarimų: pripažinti rinkimus vienmandatėje ar daugiamandatėje rinkimų apygardoje negaliojančiais - kai pagal balsų skaičiavimo protokolus negalima nustatyti esminių rinkimų rezultatų, nustatyti tikruosius esminius rinkimų rezultatus pagal rinkimų komisijų pateiktus balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus.

VRK sekmadienį patvirtino daugiamandatės apygardos rinkimų rezultatus bei rinkimų rezultatus visose vienmandatėse, išskyrus Zarasų-Visagino apygardą, kur rezultatai dėl nustatyto balsų pirkimo ir šiurkštaus Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo pripažinti negaliojančiais.