Esą prastai dirbantį Seimo narį rinkėjai turėtų galimybę perrinkti. Kokiose šalyse tokie mechanizmai taikomi, ar juos leistų taikyti mūsų Konstitucija ir ar jie būtų naudingi rinkėjui, politinei sistemai ir apskritai Seimo darbui, programose, žinoma, nutylima.

Kalbinti teisininkai sako, kad norint įdiegti tokį mechanizmą tektų keisti Konstituciją, kurioje remiamasi principu, kad Lietuva demokratinė valstybė. Jei tautos išrinktieji taptų priklausomi nuo grasinimų atšaukti, tai yra taptų valdomi, ir priiminėtų sprendimus ne pagal savo sąžinę, teisininkai abejoja, ar Lietuva būtų demokratinė valstybė.

Kai kurie politikai teigia, kad tokias diskusijas gali inspiruoti kaimyninės Rytų valstybės, siekiančios Lietuvos politiniame gyvenime kelti chaosą. Ko verti siūlymai apie Seimo nario atšaukimą, aiškinosi LRT Televizijos laida „Savaitė“.

Zenonas Vaigauskas
Foto: DELFI / Valdas Kopūstas

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas sako, kad parlamentarų atšaukimo mechanizmas egzistavo Sovietų Sąjungoje. Santvarkai neįtikusį deputatą buvo galima lengvai atšaukti. Tiesa, tokių atvejų nepasitaikydavo. Dabar toks modelis taikomas kaimyninėje Baltarusijoje, kur parlamentarai renkami tik vienmandatėse apygardose.

Teisininkai sako, kad įgyvendinus Seimo nario atšaukimo procedūrą, parlamentarus nesunkiai galėtų valdyti politinės ar verslo grupuotės.

„Atšaukimą Seimo nario, išrinkto, tarkim, vienmandatėje rinkimų apygardoje, kurioje yra apie 20 000 rinkėjų, jei būtų nustatytas tam tikras nedidelis skaičius žmonių, galinčių jį atšaukti, nebūtų sunku organizuoti verslo grupuotėms ar kitoms grupuotėms vien todėl, kad jis nevykdo tų grupuočių, politinių partijų ir panašiai nurodymų. Bet tie siauri politinių partijų, verslo grupuočių nurodymai gali nesutapti su tautos interesais“, – teigia M. Romerio universiteto profesorius Vytautas Sinkevičius.

Vytautas Dumbliauskas
Foto: DELFI

„Galėjimu atšaukti sutrikdytume Seimo darbą ir Seimo narys taptų nelaisvas, spręsdamas klausimus, kurie nebūtinai susiję su jo apygardos klausimais, kurie susiję su visos valstybės reikalais. Jei renkam žmogų, turim pasitikėti juo. Ketveri metai nėra daug. Jei nepatinka, toliau galima neperrinkti jo ir rinkti kitą kandidatą. Toks galėjimas atšaukti būtų nuolatinė įtampa ir kiltų chaosas Seimo darbe“, – įsitikinęs M. Romerio universiteto docentas Vytautas Dumbliauskas.

Gediminas Kirkilas

Seimo narys Gediminas Kirkilas teigia, kad ėmus iš Seimo atšaukinėti išrinktus parlamentus, jie taptų už nieką neatsakingais.

„Aš manau, kad šitos idėjos ateina iš mūsų rytinių kaimynų. Tiems, kas norėtų Lietuvos politinį gyvenimą dar sujaukti, ko gero, jiems tokia idėja tiktų. Šitos idėjos yra tik tam, kad papuoštų kokiu nors patraukliu saldainiu savo programas. Bet čia yra negarbingas žaidimas, kadangi to realizuoti nebus įmanoma. Tai prieštarautų Lietuvos Konstitucijai“, – teigia G. Kirkilas.

Kad tokio mechanizmo įvedimas prieštarautų Konstitucijai, patvirtina ir buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Sinkevičius.

Vytautas Sinkevičius
Foto: DELFI / Valdas Kopūstas

„Čia irgi galima kelti klausimą: o gal Konstitucijos apskritai taip pataisyti negalima, nes Konstitucija remiasi principu, kad Lietuva yra demokratinė valstybė, kad tauta suverinitetą vykdo per savo demokratiškai išrinktus atstovus. Jei šie atstovai taptų valdomi, ar iš tiesų Lietuva būtų demokratiška valstybė“, – klausia V. Sinkevičius.

Kalbinti pašnekovai sako, kad Seimo narių atšaukimo galimybių yra pakankamai. Seimui nusprendus, kad parlamentaras nusikalto, duodamas sutikimas jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Apkaltos modelis taikomas daugelio šalių parlamentuose.

„Reiktų teikti ne pasiūlymus, kaip atšaukti išrinktą parlamento narį, bet galvoti, ką mes renkame į parlamentą. Ir jeigu renkame žmones, matydami, kad tai yra populistai, kad jie nieko realiai nepadarys, kodėl mes paskui tik juos kaltiname, kad niekas negerėja“, – sako V. Sinkevičius. Taigi privalome rinktis labai atsakingai, tuomet nereikės siūlyti atšaukinėti parlamentarų.