Keturių partijų sudaryta koalicija tvirtina, jog biuletenio forma pažeidžia lygias rinkimų teises, nes koalicijos pavadinimas parašytas smulkesniu šriftu, o koalicijai priklausančių partijų pavadinimai - dar smulkesniu nei kitos biuletenyje nurodytos partijos, taip pat nenurodytos koalicinių partijų vadovų pavardės.

Pareiškėjai motyvuoja, kad jų atstovaujamos partijos turi tokias pat teises kaip ir kitos, ir kad jos neturėtų būti diskriminuojamos dėl to, jog sudarė priešrinkiminę koaliciją.

VRK narė Inga Milašiūtė tvirtina, jog toks biuletenis parengtas pagal įstatymo reikalavimus. „Seimo rinkimų įstatymas numato, kad daugiamandatės rinkimų apygardos rinkimų biuletenyje visi kandidatų sąrašai įrašomi pagal jiems suteiktus rinkimų numerius jų didėjimo tvarka tokiame pat plote ir to paties tipo šriftu“, - BNS sakė I.Milašiūtė.

Taip pat VRK narė pažymėjo, jog įstatymas numato, kad biuletenyje po partijos pavadinimo rašoma jo lyderio pavardė, tuo tarpu po koalicijos pavadinimo - ją sudarančių partijų pavadinimai.

Koaliciją „Už Lietuvą Lietuvoje“ sudarė Tautininkų sąjunga, Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautos vienybės sąjunga.

Norėdama gauti mandatų daugiamandatėje apygardoje, koalicija turi peržengti didesnį, 7 proc., barjerą nei atskirai rinkimuose dalyvaujančios partijos, kurios turi perkopti 5 proc. rinkėjų balsų ribą.

Seimo rinkimai vyks spalio 14 dieną.