2005 m. nuo LiCS atskilo dalis politikų, nepatenkintų tuometinio pirmininko Artūro Zuoko vadovavimu, kurie įkūrė Liberalų sąjūdį. 2010 m. iš LiCS pasitraukė ir buvęs jos pirmininkas Artūras Zuokas, 2011 metais įkūręs politinę partiją Sąjungą „Taip“.

Nuo 2011 m. partijai vadovauja Algis Čaplikas. Tais pačiais metais prie LiCS prisijungė Tautos prisikėlimo partija.

LiCS save pristato kaip Lietuvos žmones vienijančią organizaciją, savo siekius ir tikslus nukreipiančia žmogaus ir valstybės gerovei kurti, krašto ir jo gyventojų saugumui stiprinti, žmogaus teisėms ir laisvėms ginti, tautos ir valstybės politikos tęstinumui užtikrinti.

LiCS regima Lietuvos vizija - laisvų, išsilavinusių ir aktyvių žmonių bendruomenė naujai kuriamoje Europoje ir pasaulyje, Lietuvos žmonių konkurencingas ir veržlus dalyvavimas pasaulio ir Lietuvos rinkose, žmonių gerovė, ekonominė, socialinė ir technologinė krašto pažanga, tautinio identiteto puoselėjimas, kultūros atvirumas pasauliui, darnus tautų sugyvenimas Lietuvoje.

LiCS laikosi principo: valstybė - žmogui, o ne žmogus valstybei. Valdžia yra grindžiama piliečių susitarimu ir atsiranda iš visuomenės poreikių. Valdžia turi remtis decentralizacija, viešumu, skaidrumu ir pasitikėjimu žmogumi.

2011 m. gruodžio mėnesį Liberalų ir centro sąjunga susijungė su Arūno Valinsko vadovaujama Tautos prisikėlimo partija. Susijungusios partijos pasirašė politinę deklaraciją dėl partijų jungimosi, kurioje sutarta siekti įgyvendinti vadinamąją Trečiojo kelio idėją.

Per vasarį vykusius savivaldos rinkimus liberalcentristai gavo 126 mandatus iš 1,5 tūkst., tuo metu TPP atskirai mandatų neiškovojo, keli jos nariai į savivaldybių tarybas pateko sudarę koaliciją su kitais politikais.

Šiuo metu LiCS Seime atstovauja  Andrius Burba (frakcijos seniūnas), Jonas Liesys, Arūnė Stirblytė, Vincas Babilius, Vytautas Bogušis, Algis Čaplikas, Artūras Melianas, Antanas Nedzinskas, Reimondas Šukys, Arūnas Valinskas ir Inga Valinskienė.

LiCS šiuo metu priklauso valdančiajai daugumai, atstovai Vyriausybėje – Gediminas Kazlauskas (Aplinkos ministras), Raimondas Šukys (Sveikatos apsaugos ministras), Artūras Melianas (vidaus reikalų ministras).