Savo kasmetiniame kreipinyje į pasaulį, kuris bus išleistas sausio 24 dieną, 81 metų popiežius parinko temą “Internetas: Nauja Evangelijos skelbimo tribūna”. Romos katalikų bažnyčia švęs pasaulinę draugystės dieną 2002 metų gegužės 12 dieną, tačiau kreipinys platinamas iš anksto, kad viso pasaulio bažnyčios “galėtų pasiruošti”.

Jono Pauliaus II padėjėjai neslepia, kad jis nesinaudoja naujomis technologijomis. Popiežius iki šiol savo kalbas ir dokumentus rašo ranka arba diktuoja jas savo asistentams.