Mergaitė namuose mokoma ir į mokyklą neleidžiama nuo sausio. Pirmokę mokyti pagal savarankiško mokymo programą paprašė jos globėja Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė.

„Yra sudarytas grafikas, klasės mokytoja dukart per savaitę eina į namus ir ten su mergaite dirba. Jokių problemų nėra, mes tą aptarėme viename pasitarimų – mergaitė tikrai ruošiasi ir kol kas mes nematome jokių atsilikimo simptomų mokymosi srityje“, – DELFI teigė A. Pakolkis.

Pasak A. Pakolkio, savarankiško mokymosi globėja paprašė po vienos stresinės situacijos, kada, nepasibaigus pamokoms, mergaitė verkianti išvesta iš mokyklos. Direktoriaus teigimu, tuomet stresą patyrė ne tik mergaitė, bet ir kiti mokiniai. „Pats mačiau, kaip pasikūkčiodama mergaitė išvedama iš mokyklos. Tik kitą dieną išsiaiškinau, kas nutiko – tai buvo greičiausiai dėl tam tikros informacijos pateikimo – kad ji gali būti paimta“, – kalbėjo A. Pakolkis.

Jo teigimu, pirmokės pamokoms nekliudo kieme vykstantys koncertai. Mokytoja su mergaite per savaitę dirba 2,2 val. Mokytoja patikrina pirmokės namų darbus, užduoda naujų, su ja pasikalba. Kartais mergaitė paprašo, kad mokytoja iš bibliotekos atneštų knygą. 

A. Pakolkio teigimu, jei mergaitė mokysis iki gegužės pabaigos, ji bus įvertinta ir perskeltą į antrą klasę. Jei mergaitė bus perduota mamai, ji greičiausiai mokslus tęs kitoje mokykloje.
Beje, į nuo nuo praėjusios savaitės Garliavoje vykstančius koncertus įtraukiama ir mergaitė. Štai antradienį ji turėjo ant scenos groti fleita. 

Namie mokoma teisėtai

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) buvo gavusi L. Stankūnaitės skundą dėl dukters mokymo namuose kaip galimai neteisėto. ŠMM ištyrė, kad Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos direktorius turėjo teisę priimti sprendimą mergaitę mokyti savarankiškai.

Pasak ŠMM, mokiniams gali būti organizuojamas mokymas pagal švietimo ir mokslo ir sveikatos apsaugos ministrų nustatytą Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarką ir švietimo ir mokslo ministro nustatytą Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą. Pagal galiojančią tvarką, mokymas namuose organizuojamas mokiniams, dėl ligų ir patologinių būklių negalintiems lankyti bendrojo ugdymo mokyklos.

Mokykla taip pat turi teisę leisti mokiniui savarankiškai mokytis, jei mokinys neturi nepatenkinamų trimestrų, pusmečių ar metinių įvertinimų. Pradinių klasių mokiniai pažymiais nevertinami. ŠMM teigimu, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos nuostatuose yra įteisinta savarankiško mokymo forma.

„Ministerijos nuomone, Jonučių vidurinės mokyklos direktorius turėjo teisę priimti sprendimą mokinį mokyti savarankiškai, taip pat turėjo teisę sudaryti savarankiško mokymosi sutartį su teisėta vaiko globėja dėl savarankiško mokymosi. Sutartį sudariusios pusės pagal savo atsakomybę turi užtikrinti kokybišką vaiko ugdymą“, – teigiama ministerijos DELFI pateiktame atsakyme.

DELFI primena, kad dar praėjusių metų gruodžio 16-ąją Kėdainių rajono apylinkės teismas dukrą grąžino L. Stankūnaitei, tačiau iki šiol teismo sprendimo neįvykdytas. Kovo 23-ąją buvo bandyta paimti mergaitę, tačiau tuomet pasipriešino Kedžių ir Venckų šeimos, o perdavimas virto mergaitės tampymu. Praėjusį ketvirtadienį baigėsi terminas, kai N. Venckienė turėjo perduoti aštuonmetę mergaitę mamai.