JAV įsikūrusios organizacijos "Katalikai už laisvą pasirinkimą" prezidentė Fransis Kisling (Frances Kissling) pareiškė, jog skaitydama dokumentą pasijuto lyg "būtų įkritusi į laiko skylę", geriausiu atveju atsidūrusi praėjusio amžiaus septintame dešimtmetyje.

37 puslapių dokumente, pavadintame "Apie vyrų ir moterų bendradarbiavimą Bažnyčioje ir pasaulyje", Vatikanas teigia, kad darbo santykiuose moterys turėtų būti gerbiamos ir turėti lygias teises, nors būtina pripažinti ir išryškinti skirtumus tarp lyčių. Čia sakoma, kad daugeliui moterų atrodo, jog pirma turi pavirsti "vyrų priešybe", kad pasijaustų savimi.

Kai kurias senas Vatikano pozicijas atkartojusiame dokumente taip pat kritikuojamos feminisčių pastangos panaikinti lyčių skirtumus. Tokios pastangos, pagal tai, suteikia peno ideologijoms, abejojančioms iš motinos ir tėvo sudaryta šeimos struktūra, ir faktiškai prilyginančioms homoseksualumą heteroseksualumui.

"Taip kalbėti gali tik vyrai, nepažįstantys moterų ir nesuvokiantys, kokios neįsivaizduojamai didelės naudos moterų teisių judėjimas davė tiek vyrams, tiek moterims", - sakė F. Kisling.

Pasak buvusios Europos Komisijos narės ir dabartinės europarlamentarės Emos Bonino (Emma Bonino), Vatikanas rašo apie jau nebeegzistuojantį pasaulį.

"Šį laišką taip pat gerai galėjo parašyti "al-Azhar" imamas, - sakė ji, turėdama omenyje Kaire veikiančią įtakingiausią musulmonų sunitų religinę instituciją. - Katalikų Bažnyčios naudai reikia pripažinti, kad jokia religija nėra didelis moterų draugas. Jie negaili komplimentų, bet kai pajaučia spaudimą užleisti savo pozicijas, liepia neužmiršti savo žmonos, slaugės, motinos ir močiutės vaidmens".

Pasak Vatikano dokumento, nors motinystė yra "pagrindinis moters tapatybės elementas", moterų nereikėtų vertinti vien iš dauginimosi požiūrio taško. Be to, nereikėtų smerkti moterų, kurios apsisprendžia pasišvęsti vaikų auginimui, o vyriausybės turėtų pasirūpinti, kad jos galėtų lengviau dirbti ne namuose, "neatsisakydamos savo šeimos gyvenimo".

Kai kurių moterų nuomone, Vatikanas jų atžvilgiu užima globėjišką povyzą, kurios niekada neužimtų vyrų atžvilgiu.

"Visi žino, kad vyrai ir moterys yra skirtingi, ir feminizmo judėjimas visados laikėsi tokios pozicijos, - Italijos kairiųjų laikraščiui "L'Unita" sakė Turino universiteto sociologijos profesorė Čiara Saraceno (Chiara Saraceno). - Mane visada šokiruoja tai, kad šis pamokomas tonas visada yra skirtas moterims, bet niekada vyrams".