„Dabar čia jau juridinės technikos dalykai, kada dekretas bus pasirašytas“, – DELFI pripažino šalies vadovės patarėjas Linas Balsys.

Balandžio 18-ąją paskelbtas Teisėjų garbės teismo sprendimas įsiteisėja tik per 10 dienų, tačiau N. Venckienė jį žadėjo apskųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT). Kadangi šia teise ji nusprendė pasinaudoti, sprendimas N. Venckienei skirti griežčiausią sankciją negalioja. Teismo verdiktas įsiteisės tik tada, kai savo sprendimą paskelbs LAT – tai gali užtrukti iki kelių mėnesių.

Prezidentės patarėjas L. Balsys tikino, kad D. Grybauskaitė tik išsakė savo nuomonę apie Teisėjų garbės teismo sprendimą. „Prezidentė gali pareikšti nuomonę visiškai nesaistoma būtinybės pasirašyti dekretą ar su dekreto pasirašymo data“, – tikino jis.

Pasak šalies vadovės patarėjo, Teisėjų garbės teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje yra parašyti du punktai: „pasiūlyti prezidentei Teismų įstatymo nustatyta tvarka atleisti Kauno apygardos teismo teisėją N. Venckienę iš pareigų; šis Teisėjų garbės teismo sprendimas per 10 dienų gali būti skundžiamas LAT“.

„Tie du punktai tarpusavyje niekaip nesusiję, taigi prezidentei yra skirtas pirmas punktas, – sakė L. Balsys. – Ir jinai yra laisva, nesaistoma jokių kitų punktų ar kitų terminų, pareikšti savo nuomonę, tą jinai ir padarė gavusi Teisėjų garbės teismo sprendimą, išanalizavusi visą bylos medžiagą“.

Pasak L. Balsio, prezidentei nebuvo būtina laukti, kol sprendimas įsiteis, nes ją „liečia tik pirmas punktas“.

„Kada bus dekretas, kada jis įsigalios, tai – tik techniniai dalykai“ – sakė L. Balsys.

Paklaustas, ar nepasikeis D. Grybauskaitės nuomonė, jeigu N. Venckienės skundą išnagrinėjęs LAT suformuos įtikinamų teiginių, jog etiką pažeidusiai teisėjai ne vieta teismų sistemoje, L. Balsys teigė: „Negalima spekuliuoti, kas būtų, jeigu būtų, visų pirma prezidentės pareikštoje nuomonėje teigiama, kad bausmė arba nuobauda, arba sankcija, kurią Teisėjų garbės teismas siūlo taikyti teisėjai N. Venckienei, yra neadekvati padarytam pažeidimui. Tai nesako, kad nėra argumentuotas sprendimas, ten yra išdėstyti jų argumentai, tiesiog prezidentė mano, jog ta sankcija, tai yra pati griežčiausia bausmė, kokia tik įmanoma taikyti teisėjui, tai yra teisėjui atleidimas iš pareigų, yra neadekvatus tam, kurį padarė N. Venckienė“.

Prezidentės patarėjas taip pat tikino, kad šalies vadovės pareiškimas negali būti vertinamas kaip spaudimas N. Venckienės skundą nagrinėsiančiam LAT.

„Šis pareiškimas buvo padarytas, kai dar nebuvo jokio kreipimosi, kaip spaudimas galėtų būti įvertintas, jeigu vyksta teisminis nagrinėjimas ir jo metu atsiranda prezidento pareiškimai, kurie aiškiai sako poziciją“, – sakė jis.

„Čia yra drausmės byla, tai nėra teisminis procesas, drausmės bylai netaikomi teisminio nagrinėjimo kriterijai, – aiškino prezidentės patarėjas. – Jeigu LAT patvirtintų nuobaudą ir vėl ją apskųstų (LAT sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami – aut. past.), tada būtų galima traktuoti kaip teisminį nagrinėjimą. Čia absoliučiai apie jokį spaudimą jokio teisinio pamato kalbėti nėra“.

L. Balsys taip pabrėžė, kad pareikšdama savo nuomonę prezidentė nebuvo paveikta pašalinių asmenų pozicijos ir niekam neketino pataikauti.

Iš Garbės teismo traukiasi teisėjai

Nors prezidentė dar nėra pasirašiusi dekreto dėl N. Venckienės drausmės bylos grąžinimo Teisėjų garbės teismui, tačiau jau du šio teismo teisėjai nusprendė pasitraukti iš savo pareigų. Reaguodami į viešai išsakytą šalies vadovės nuomonę atsistatydinimo pareiškimus parašė Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Stasys Gagys.

Atsistatydinimo pareiškimus buvo parašę ir dar du Teisėjų garbės teismo nariai – Remigijus Preikšaitis ir Ričardas Gilys. Tiesa, netrukus jie persigalvojo ir savo pareiškimus atšaukė.

Apie pasitraukimą iš Teisėjų garbės teismo svarsto ir kiti jo nariai, tiesa, jie pareiškimų kol kas nerašo, nes dar nematė D. Grybauskaitės dekreto.

„Apie ką mes galime kalbėti – tai tik vieša informacija, ji teismo nesaisto, turi būti oficialus prezidentės dekretas, išspausdintas „Valstybės žiniose““, – teigė vienas teismo narių.

Po viešo D. Grybauskaitės pareiškimo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas profesorius Vytautas Nekrošius buvo konkretus – esą prezidentė nusileido visiškam populizmui.

Tuo tarpu buvęs europarlamentaras Aloyzas Sakalas pareiškė, kad savo sprendimu prezidentė „parodė, kad Teisėjų garbės teismas jai visai nereikalingas“.