Kaip rašoma projekte, sveikindamas Lietuvos žmones su artėjančia naryste Europos Sąjungoje ir dėkodamas už Lietuvos Respublikos piliečių aktyvų pritarimą, pareikštą 2003 m. gegužės 10 ir 11 dienomis įvykusiame referendume dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje, Seimas kviečia visus paminėti šį istorinį įvykį Lietuvos miestuose, miesteliuose ir atokiausiuose šalies kampeliuose vyksiančiose šventėse bei vietos bendruomenių organizuojamuose renginiuose.

Kreipimosi projekte taip pat rašoma, kad tęsdamas tradiciją sodinti Europos miškus, Seimas šių metų balandžio 24 dieną rengia akciją "Už žalią Europą!" ir kviečia vietos bendruomenes, visuomenines organizacijas, įstaigų ir valdymo institucijų atstovus dalyvauti šiose pavasarinėse švaros ir miško sodinimo akcijose.

"Lietuvos Seimas linki, kad šių metų gegužės 1-oji Lietuvai ir jos žmonėms taptų įsimintina ir iškilminga diena, o narystė Europos Sąjungoje skatintų spartesnį piliečių ir valstybės gerovės augimą", rašoma kreipimosi, kurį parengė Seimo vicepirmininkas V. Andriukaitis, projekte.