Konfederaciją ketvirtadienį įsteigs apie 50 su vaikais ir vaikams dirbančių NVO. "Iki šiol vaikų interesams atstovaujančios organizacijos kalba po vieną. Tai didelė bėda, nes valstybės institucijos teigia neturinčios partnerio su kuriuo būtų galima derėtis", - trečiadienį spaudos konferencijoje kalbėjo Vaiko raidos centro direktorius Linas Slušnys.

Pasak jo, vienas pagrindinių būsimos sąjungos tikslų - siekti, kad būtų skiriamos lėšos Vyriausybės patvirtintoms vaikų gerovės programoms. "Programų paruošta nemažai, bet jų finansavimas šlubuoja", - tvirtino Vaiko raidos centro direktorius.

NVO konfederacija taip pat skatins didesnį savanorių aktyvumą, vaikų socialinių reikmių rėmimą privataus kapitalo lėšomis bei bendruomenines iniciatyvas.

"Nevyriausybinių organizacijų veikla turi būti pagalba žmonėms, jos turi transliuoti piliečių problemas valstybei", - sakė L.Slušnys. Vėliau ketinama ir įkurti ir fondą, kur būtų kaupiamos lėšos, skirtos finansuoti aktualiausias problemas.

Spaudos konferencijoje dalyvavusi Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktorė Giedrė Kvieskienė pažymėjo, kad Vyriausybė šiuo metu neturi bendros šeimos ir vaiko politikos - kiekviena ministerija vykdo savo projektus, veiklą.