Tėvas Brandsma iš Bolswardo (Olandija) buvo nužudytas Hitlerio įsakymu Dachau apylinkėse dėl to, jog kovojo už spaudos laisvę. Šventasis Izidorius iš Sevilijos parašė pirmąją pasaulio enciklopediją.

Romos katalikų bažnyčia taip pat svarsto, ką galima paskirti visų masinės informacijos priemonių šventuoju globėju.

Šventasis Francis de Sales globoja žurnalistus.